Tribuna
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, fie că e vorba de bunuri mobile sau  imobile, au obligaţia declarării acestor venituri în termen de 15 zile de la încheierea contractului, la organul fiscal competent, spun reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sibiu (DGFP Sibiu).
Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se declară la organul fiscal pe baza contractului de închiriere în trei exemplare, copia după actul de proprietate al bunului închiriat, copie după actul de identitate a proprietarului şi copie după actul de identitate a chiriaşului sau copie după certificatul de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice, precum şi declaraţia privind venitul estimat - model 220.
DGFP Sibiu atenţionează că prin HG nr. 791 / 02.08.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului au obligaţia să înştiinţeze în scris în termen de 5 zile organul fiscal competent. În acest sens, se vor depune la organul fiscal, în copie, documentele din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere, (declaraţia pe propria răspundere).
În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, plăţile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative, mai spun reprezentanţii DGFP Sibiu. (L. B.)comentarii
1 comentarii

"Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se declară la organul fiscal pe baza contractului de
ADN pt. sibieni
01.10.2010 10:41
Din aceeasi categorie
SEVIS

E-pneu

PARCUL MEMORIAL  MULTICULTURA

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Muzeul Astra
codul postal
VISA MEDICA
Licitatie publica

accentmedia