Tribuna
AFF
O zi cu dublă semnificație, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, sărbătorite la Axente Sever
O zi cu dublă semnificație, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, sărbătorite la                                                    Axente Sever

O zi de joi, de o însemnătate deosebită, demarează cu o ședință a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere (ANCMRR) - Filiala județeană Sibiu „General Ilie Șteflea”. Întâlnirea de diminiață, de la Cercul Militar din capitala județului, începe la ora 9 fix cu discursul domnului colonel în rezervă Ioan Lepădat, președintele Asociației județene care, în cuvinte calde pline de emoție și respect față de înaintași, sintetizează importanța Zilei Eroilor. Se aduce la cunoștința celor prezenți programul detaliat al acestei semnificative zile.

Se dă cuvântul domnului colonel în retragere Duca Vasile care lecturează adresa înaintată Președintelui Asociației Naționale a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, d-lui Gl. lt. (în retragere) Neculai Băhneanu prin intermediul căreia, în conformitate cu prevedrile art. 34 pct. 2 litera „r” din statut se propune acordarea de medalii, embleme și diplome unor membrii ai filialei sibiene. Au fost onorați cu EMBLEMA DE ONOARE A ACMRR „Alexandru Ioan Cuza”, următoarele cadre: gl.bg. (rtr.) prof.univ.dr. Troncotă Cristian, profesorii universitari Lupu Corvin și Giura Lucian, col. (rtr) Vișan Ștefan, col. (rtr) Lepădat Ioan, domnii colonei (rtr.) Frățilă Nicolae și Humeniuc Alexandru-Dănuț. MEDALIA REZERVISTULUI MILITAR s-a decernat colonelului în retragere Crăciun Ștefan și plutonierului șef (rtr.) Coca Gheorghe. Au fost acordate DIPLOME DE EXCELENȚĂ maistrului militar (rtr.) Pângulescu Vasile și maistrului militar (rtr.) Tămâian Longin. DIPLOMA DE MERIT este atribuită domnilor col.(rtr) Herișanu Nicolae, lt. col. (rtr.) Procopan Alexandru și Slt. (rtr.) Pele Constantin.

În același context, s-au acordat diplome și premii la activitatea sportivă. Astfel, la disciplina „Șah” , pe primele trei locuri s-au clasat următorii: 1. Plut. adj (r) Osan Remus Iordan; 2. Col. (rtr.) Humeniuc Alexandru Dănuț; 3. Col. (rtr.) Popușoi Traian. La „Table” câștigătorii au fost următorii rezerviști: 1.Col.(rtr) Duca Vasile; 2.Col. (rtr.) Vrânceanu Ionel și 3. Col.(rtr.) Humeniuc Alexandru Dănuț. La „Tenis de masă” cîștigătorii primelor trei locuri au fost: 1.Plut. adj.(r) Osan Remus Iordan; 2. Col.(r) Iacobescu Aurel și 3. Maistru militar (r) Hereșanu Dumitru. Apreciindu-se contribuția importantă la buna desfășurare a acestor întreceri, sunt adresate mulțumiri călduroase următorilor: domnului lt.col. Bucurenciu Marius – șeful Cercului Militar Sibiu, domnului lt.colonel Iacobescu Aurel, coloneilor Petrescu Ion și Vrânceanu Ionel.

Odată încheiate festivitățile derulate la Centru Militar Sibiu, participanții, îmbarcați într-un comod autocar, se îndreaptă spre localitatea Axente Sever. Se da curs invitației lansate de către domnul jurist Grecu Marius, harnicul și iscusitul edil al localității și de profesorul de istorie și directorul Școlii gimnaziale, domnul Constantin Dumitru, fost cadru militar în rezervă. Un rol important în organizarea întregii acțiuni de la Axente Sever l-a avut consilierul educativ al Școlii gimnaziale, distinsa doamnă Dumitru Camelia căreia îi aducem, și pe această cale, mulțumirile noastre. Oaspeții au fost primiți în edificiul nou al Primăriei unde sunt prezentate realizările remarcabile (aprecierea ne aparține!) obținute de comunitatea locală în cele patru mandate ale edilului șef. Conlucrarea excelentă între Primărie și conducerea școlii este validată și de transformarea notabilă și de modernizarea întregului proces de învățământ. După scurta vizită la Primărie, oaspeții participă alături de localnici la Sfânta Liturghie, oficiată de preotul paroh Hilohe Dumitru și preot Pușcă Lucian (parohia Motiș,) la Biserica cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, o construcție nouă ridicată în ultimii ani (1999-2010) , binecuvântată de PS Andrei Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Sfânta Liturghie a fost urmată de parastasul pentru eroi, oficiat cu multă evlavie de cei doi slujitori ai Domnului Isus Hristos. La ieșirea din biserică s-a oferit, conform tradiției ortodoxe, tuturor celor prezenți, anafură (pâine binecuvântată).

După momentul religios și intonarea Imnului de Stat, la Monumentul eroilor din localitate, aflat pe platoul din fața Primăriei, se desfășoară ceremonia depunerii de coroane și jerbe de flori din partea: Primăriei Axente Sever, a Bisericii ortodoxe și a Școlii gimnaziale din localitate, a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, Filiala județeană Sibiu „General Ilie Șteflea” și a „Cultului Eroilor-Regina Maria”. Prezent la festivități a fost și preotul militar, lt.colonel Drăgușin Adrian, din cadrul Regimentului 46 Sprijin al Comandamentului NATO sud-est, alături de preoții Armie Alexandru (Agârbiciu) și preot greco-catolic Mădăras Ioan din Axente Sever și de cei doi preoți care au slujit Sfânta Liturghie.

În intervenția sa, profesorul universitar dr. Cristian Troncotă apreciază acțiunea în desfășurare subliniind că „este binevenită în sensul de a păstra tradițiile poporului român”. Domnul colonel (r) Petre Bejenariu exprimă sincer bucuria de a participa la această excepțională întâlnire. Ne împărtășește apoi, succint, din bogata istorie a Asociației „Cultul eroilor”, marcând momentele mai importante ale evoluției acesteia. Exprimă respectul său eroilor locali și adresează mulțumiri preoților pentru parastasul de elogiu al celor trecuți în lumea drepților. Oferă din partea asociației pe care o conduce, DIPLOMA DE ONOARE domnilor Grecu Marius – primar, Petrișor Gheorghe – viceprimar și Dumitru Constantin – directorul Școlii gimnaziale din Axente Sever. În intervenția sa colonelul (r) Lepădat Ioan afirmă că pentru cei aflați sub arme, a tuturor cadrelor militare aflate în rezervă și în retragere, memoria înaintașilor este mereu prezentă .Este onorat că poate participa la o acțiune atât de reușită închinată eroilor exprimând felicitări celor implicați îm acest eveniment ( Grecu Marius, Camelia și Constantin Dumitru). În finalul intervențiilor, domnul profesor universitar dr. Lupu Corvin subliniază bucuria de a fi prezent la acest eveniment de neuitat. Exprimă tot respectul Domniei Sale pentru inițiativa și realizarea în mod excepțional a momentului de adevărat patriotism exprimându-și speranța și încrederea că localitatea Axente Sever va rămâne un model demn de urmat prin buna sa gospodărire.

Programul zilei este completat de vizitarea Bisericii evanghelice, monument istoric din secolele XIII - XIV și a Muzeului organizat în incinta cetățuiei. Specificitatea construcției vizitate rezidă prin faptul că se numără printre puținele biserici (cum sunt cele din Agârbiciu, Ocna Sibiului și Turnișor) care au turnul clopotniță amplasat deasupra corului. Corul bisericii marchează segmentul cel mai vechi al ansamblului fortificat, boltit în formă de cruce și construit din piatră de carieră. Întreaga construcție este menționată documentar, pentru prima dată, în anul 1322. Lăcașul de cult, cu hramul Tuturor sfinților, este o biserică sală cu nava pătrată și cor pentagonal. Nava centrală dispune de o boltă pe ogive cu nervuri cu secțiune pătrată din piatră, bolta se termină într-o cheie de boltă cu rozetă. „Muzeul sătesc” este amplasat în fostele cămări ale cetățuiei, în urma unor renovări recente. Muzeul reunește elemente de port popular, piese numismatice, descoperiri arheologice, o serie de unelte utilizate odinioară în gospodăriile localnicilor, diferite machete, fotografii ș.a. Ideea constituirii unui astfel de muzeu îi aparține cetățeanului Ioan Gabor, baza constituind-o obiectele adunate și conservate de-a lungul vieții sale. Ioan Gabor este și autorul monografiei localității și primul Cetățean de onoare al acesteia.

Îmbogățiți spiritual, cu mulțumiri sufletești deosebite, cu datoria morală împlinită față de eroii noștri înaintași cărora s-a adus un prinos de recunoștință, am revenit la casele noastre.

Lucian Giura


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

pensiunea casa buna

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
AFF
Licitatie publica

ACCENT MEDIA