Tribuna
AFF
Dumitru Ţaţa. Un săliştean din alte timpuri şi peste timpuri
Dumitru Ţaţa. Un săliştean din alte timpuri şi peste timpuri
Fiul unui negustor ambulant săliştean, mai mereu plecat pe la târgurile din Vechiul Regat cu opinci, frânghii, harnaşamente, clopote pentru animale, toate produse de consătenii meşteşugari, Dumitru Ţaţa s-a născut în urmă cu 135 de ani în Săliştea de care a rămas legat întreaga-i viaţă. O viaţă pe care a trăit-o în deplină evlavie şi cu adâncă smerenie- fiind multă vreme unul din vrednicii cântăreţi în strana Bisericii, căreia i s-a dedicat şi în calitate de prim-epitrop-, cu mult ataşament pentru semeni, cu o mare capacitate de a dovedi omenie, înţelegere şi toleranţă.
A iubit munca şi i-a fost devotat 
ei, cu un deosebit spirit de iniţiativă, a înţeles actul cultural şi a fost unul din actorii amatori care au interpretat în Săliştea unor mari nume ale spiritualităţii româneşti personaje ale lui Caragiale (Trahanache - „O scrisoare pierdută”; Dragomir - „Năpasta”), Moliere (Harpagon - „Avarul”) şi Beaumarchais (Figaro- „Bărbierul din Sevilla”), a făcut dovada ingeniozităţii şi a creat propria firmă sau a colaborat cu unele mari şi foarte importante- a fost reprezentantul celebrei companii „Singer”- a pregătit meseriaşi şi i-a angajat, a militat pentru ridicarea societăţii civile, în ansamblul ei, în Sălişte şi în întreaga zonă, fiind membru în diferite consilii şcolare, societăţi de asigurare şi ajutorare, reuniuni profesionale, etc.
 Toate marile calităţi pe care le-a avut l-au înscris printre numele de referinţă ale săliştenilor. Fără a fi unul din marcanţii intelectuali ai Săliştei, aceştia l-au recunoscut mereu pe Dumitru Ţaţa unul de-al lor, apreciindu-i calităţile umane, meritele spirituale şi capacitatea de a sesiza oportunităţile vieţii- dincolo de vicisitudinile ei-, în definitiv atribute definitorii ale unui intelectual. Atras de lumea cărţilor, a organizat biblioteci, a scris poezii şi a surprins mereu prin fineţea umorului său, care dezvăluia o mare inteligenţă şi o profundă cunoaştere a trăirilor şi năzuinţelor semenilor.
Dintre marile merite ale unui săliştean care a reuşit prin felul de a fi - ţinută , comportament, stil, omenie - să rămână în memoria colectivă şi la peste cinci decenii de la plecarea pe drumul veşniciei, cu siguranţă cel mai important rămâne cel legat de viaţa de familist. În căsnicia pe care a încununat-o cu o „Nuntă de aur” a avut parte de bucuria de a vedea reuşita copiilor- trei intelectuali cu multiple licenţe universitare şi cu rezultate de marcă în profesiile lor- şi a nepoţilor, încântaţi că pentru înaltele lor cariere academice s-au putut sprijini şi pe modelul bunicului. Despre bunicul lor- un săliştean ce transcende peste timpuri- ca şi despre bunica au scris rânduri memorabile părinţii. Inspiraţi de parcurgerea lor, am căutat să readucem în prim-plan crâmpeie din viaţa unui om care a onorat Săliştea natală, iubind oamenii şi iubindu-L pe Dumnezeu. Mai mult ca niciodată, modelele sunt astăzi, deopotrivă, repere şi borne în viaţa noilor generaţii.

Tiberiu Dumitru Costăchescu


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

pensiunea casa buna

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
AFF
Licitatie publica

ACCENT MEDIA