FITS 2024
Tribuna
Trotuare, locuri de parcare, rigole şi spaţii verzi pe străzile Nicolae Bălcescu şi Gării din Tălmaciu
Dan FRÂNCU
259 vizualizari
Trotuare, locuri de parcare, rigole şi spaţii verzi pe străzile Nicolae Bălcescu şi Gării din Tălmaciu
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea podeţelor, trotuarelor şi rigolelor pentru preluarea şi circu-laţia apelor pluviale, aferente străzilor Nicolae Bălcescu şi Gării din Tălmaciu, reprezintă cel mai im-portant obiectiv de investiţii planificat de administraţia publică locală pentru perioada imediat urmă-toare. Legislativul local tălmăcean a aprobat deja documentaţia tehnică, principalii indicatori tehnico - economici actualizaţi şi demararea procedurilor de achiziţie publică pentru execuţia acestui obiec-tiv pentru două dintre străzile importante ale oraşului.

 

 

Primăria oraşului Tălmaciu a iniţiat investiţia "Realizare trotuare, podeţe şi rigole pe străzile Nicolae Bălcescu şi Gării" cu scopul de a îmbu­nătăţi condiţiile de circulaţie rutieră şi pietonală, a colectării şi evacuării apelor de supra­faţă şi din infiltraţii, cât şi pentru asigurarea accesului la pro­prietăţi în condiţii de siguranţă şi confort.

Cele două străzi au o lun­gime totală de 1.200 metri (strada Nicolae Bălcescu -  tron­son 1, DN 7 - trecerea peste calea ferată, 580 metri + tronson 2, trecerea peste calea ferată - strada Pieţii, 420 metri; strada Gării  - cu înce­pere din strada Nicolae Băl­cescu, 150 metri), dar pe o lungime de 50 metri (zona de siguranţă CFR - strada Nico­lae Bălcescu) nu vor fi efec­tuate lucrări.

Lucrările prevăzute se re­gă­sesc adiacent părţii caro­sa­bile de pe cele două străzi şi constau în amenajarea tro­tuarelor, accesurilor la pro­prietăţi, dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă, spaţiilor verzi, precum şi a parcărilor auto.

În prezent, trotuarele şi dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor pluviale nu au un aspect satisfăcător sau sunt necorespunzătoare pen­tru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort.

Conform indicatorilor teh­nico - economici aprobaţi va­loarea totală a acestui obiectiv de investiţii se ridică la 2.746.515,06 lei (TVA inclus), iar durata de execuţie a lucrărilor a fost stabilită la
12 luni.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica