Tribuna
SEVIS
Preotul Dimitrie Gornic (1914-1686), Preoteasa Atena Gornic (1916-2003), Popa Savu (1928-1999), Popa Susana (1925-2004)
Preotul Dimitrie Gornic (1914-1686), Preoteasa Atena Gornic (1916-2003), Popa Savu (1928-1999), Popa Susana (1925-2004)
Moto: "Suflete cu destin comun, legământ veşnic între inimi mari"
Preotul Dimitrie: născut în Arad, în anul 1914. Studiază: Teologia-Arad, Filosofia-Bucureşti. Îşi desfăşoară activitatea în Buşteni, Micălaca Nouă - Arad, Vinerea, din judeţul Alba. Este condamnat la închisoare, fiind deţinut politic timp de 18 ani.
Preoteasa Atena, născută în Veria, Grecia, în 1916. Urmează studiile facultăţii de la Bucureşti, specializarea greacă şi latină. Activitate ei principală a fost de profesoară, iar după detenţia soţului, de funcţionară şi muncitoare necalificată. A avut 3 copii, 2 dintre ei licenţiaţi, iar cel de-al treilea a lucrat în cercetare ştiinţifică, făcând o şcoală postliceală.,
Popa Savu: născut în 1928, la Ocna Sibiului. A terminat 7 clase şi a fost muncitor la Fabrica de Cuţite-Ocna. A fost condamnat la 25 de ani de închisoare, pe fond politic.
Popa Susana: născută în 1925, la Ocna Sibiului. A fost casnică şi muncitoare, având 3 copii, dintre care: băiatul - preot în localitate, doctor în teologie şi consilier cultural la Mitropolie - Sibiu. Cele două fete sunt soţii de preoţi.
Preotul ortodox Dimitrie Gornic a fost un om frumos la suflet şi la trup. Darurile moştenite de la părinţi, ţărani fruntaşi; tata o vreme primar. Firul vieţii sale relevă spiritul său de formare, aptitudinile sale intelectuale de excepţie. A fost un om cu multe disponibilităţi creatoare de valori umane.
Fiind un om superior din punct de vedere intelectual, Securitatea timpului i-a înscenat un dosar fals, primind o condamnare de 18 ani închisoare, politic. O parte a executat-o la Aiud, unde l-a cunoscut pe Savu Popa, rămânând prieteni pe viaţă.
Părintele strălucitor, vrednic catehet
Teolog şi mare om de cultură, persoană cu gândire matematică, stăpânind limba franceză, o viaţă întreagă, în cuvântările sale, a fost apărătorul religiei creştine în faţa curentului ateist comunist. Printr-o expunere plină de inteligenţă, făcută cu convingere şi argumente raţionale, dovedeşte existenţa lui Dumnezeu, Creatorul omului, sufletului nemuritor şi al materiei din Univers, venind în spijinul celor afirmate cu convingere religioasă a multor savanţi, oameni de ştiinţă, personalităţi istorice de referinţă. A avut un real succes, deschizând inimile şi cale spre Dumnezeu.
Liturghisitor, duhovnic, gospodar şi cărturar
A fost un om cu conştiinţă, ordine şi disciplină muzicală, voce plăcută, dicţie corectă. Cântarea sa ungea sufletul.
Figură reprezentativă pentru cuvântul frumos, graiul său cuprindea şi atrăgea inimile dornice de a primi sfaturi şi îndemnuri. Mare duhovnic, carismatic, îşi oferea întreaga fiinţă numai pentru a face cât mai mult bine. Cu blândeţe şi înţelepciune, îndemna la cugetare creştină şi fapte bune, aşa ţinând sufletele în stare de trezire şi active.
Lumina şi rânduirile duhovniceşti sunt viaţa în parohie.
Gospodar şi bun administrator a reparat, construit, pictat, restaurat, cumpărat casa parohială de la Vinerea. Parohiile păstorite de dânsul au rămas înzestrate materialiceşte, au fost adevărate grădini înfloritoare.
Fiind un cărturar de înaltă clasă, întâlnirea cu dânsul era o mare bucurie, o adevărată sărbătoare. La conferinţe, prin luarea de cuvânt, vorbea ca un profet biblic, preoţii fiind încântaţi. Mare personalitate ancorată în cultura teologică şi laică a timpului, a fost un dar ceresc şi o binecuvântare a celor din apropierea sa.
Maica preoteasă Atena, femeie cu înaltă pregătire profesională, plină de măreţie, mărinimie, bunătate sufletească, cu succese în învăţământ, a fost profesoară de latină şi greacă. În familie, a avut bucurii destule, însă după arestarea soţului, toate schimbându-se, o grea cruce i s-a aşezat pe umeri. Au urmat suspine, lacrimi, suferinţe, necazuri unul mai mare decât celălalt, preoteasa ajungând şi la munca cea brutală de a căra cărămizi cu roaba. Strigătul puternic al inimii sale de a cere stăruitor ajutor n-a întârziat, Dumnezeu venind în minunate şi tainice chipuri în viaţa dânsei, ce singură purta destinul celor trei copii inteligenţi şi frumoşi.
Savu Popa, fiinţă cu credinţă în Dumnezeu, român patriot, avea o distinsă înfăţişare - simplă, firească, energică, privire vioaie, minte încăpătoare, suflet mare cât cerul. Era un ardelean hotărât în cuvânt şi faptă, mare, stâncă de granit în convingerile sale sănătoase, cu spiritul dreptăţii şi al onoarei până la sacrificiul vieţii, priceput şi harnic peste ale sale puteri, omul oamenilor şi omul lui Dumnezeu, cel fără tinereţe. A fost condamnat fără nicio vină la 25 de ani de închisoare, arestat la Tecuci,1950, în timpul serviciului militar.
Susana, prietena lui Savu, la vârstă frumoasă de aur a tinereţii, mândră floare, o fată drăgălaşă, copilă sinceră, simţitoare, nevinovată, a fost cea mai neîndreptăţită pentru marea şi greaua suferinţă. Nu şi-a trădat convingerile inimii şi nici pe iubitul Savu, timp de paisprezece ani de zile, lungi şi grele, mereu aşteptându-l la fântâna apei cele vii, Biserica lui Hristos (Ocna Sibiului), cu ochii înlăcrimaţi, inima în suferinţă - duminici şi de Sărbători, cu mâna pe strana cântăreţilor şi pe cărţile sfinte, cânta şi se ruga, trăia murmurul dragostei în adâncul fiinţei sale, transfigurată purta chipul celui drag în veci, drum lung. Prin forţa inimii iubitoare ea nădăjduia întoarcerea celui care pentru ea era îngerul lui Dumnezeu. Savu s-a întors, bărbatul pe care l-a dorit şi aşteptat ca o iubită şi viitoare mamă, căsătorindu-se pentru toate zilele vieţii lor şi pentru timpul cu zile fără număr, devenindu-şi izvor de dragoste, în vecii vecilor.
Cu ochii înlăcrimaţi, privim şi admirăm două familii dragi nouă, tuturor, cu multă bogăţie sufletească, dar şi cu suferinţe ce dau dimensiuni nebănuite, loviturile aţintindu-i spre multe victorii, sporindu-le faima, ajungând la strălucire prin muncă şi prin creşterea copiilor, dovedindu-şi puterea credinţei creştine, sub povara crucii.
Admirăm solidaritatea inimilor, nobleţea faptelor, uniunea de sentimente ce a dăinuit fără pată de nori toată viaţa, împreună făurind frumoase vise. Toţi căliţi în focul cumplitei umilinţe umane, îndurând eroic trecutele clipe, devind stâncă şi model.
Oameni cu credinţă puternică în Dumnezeu, cu viaţă morală, naturi senine, vesele, optimiste, generoase, dezinteresate din punct de vedere material, riguroase în adevăr şi dreptate, luând de la viaţă foloase numai prin muncă şi suferinţă.
Să ne înduioşăm în faţa necazurilor omeneşti, să creştem şi să ne întărim în dragoste şi fapte bune, să ne bucurăm şi să ne mângâiem, că niciunul n-a murit, toţi sunt printre noi, ne privesc şi ne îmbrăţişează, au sentimentul sfânt al iubirii, prieteniei, dăruirii, respectului. Au rămas aceeaşi oameni tineri, vioi, harnici, zâmbitori, religioşi, iertători, patrioţi, creativi, cu gesturi elegante, pe măsura educaţiei şi firilor bune. Graiul dulce, fermecător, vindecător se aude ca un val ce străbate marea şi văzduhul, acum şi în viitor, trăind frumos, liniştiţi, în vecii vecilor.
Preot Ioan RAMF,
apropiat al celor două familii
comentarii
2 comentarii

E CHIAR PILDUITOARE.ACEST FAPT NE-A IMPRESIONAT.SA NE FIE DE INVATATURA PRIN PUTEREA EXEMPLULUI.
paqghiuzela
01.03.2011 10:11
I-am cunoscut pe Savu si Susana Popa .Dumnezeu sa-i odihneasca
Maria - Canada
07.05.2011 17:34
Din aceeasi categorie
Noua ne pasa

publicare anunturi

Somarest

PORTAL MEDICAL

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia