Tribuna
Ochiul şi urechea
"Prin cultură la putere"
N. I. DOBRA
2108 vizualizari

Aceasta era deviza Aso­ciaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român - ASTRA, atunci când a fost creată, la 23 X / 4 XI 1861, preşedinte Andrei Şaguna, vicepreşedinte Timotei Cipariu, secretar George Bariţiu. Erau vremuri de restrişte pentru românii din Ardeal, mai ales după în­cheierea acordului austro-ungar pentru crearea statului dualist, în cadrul căruia Transilvania rămânea încor­porată Ungariei (5/17 II 1867). Ortodocşi şi greco-catolici (români care, în 1697, au acceptat Unirea cu Roma, în schimbul păstrării ritului, a egalităţii în drepturi cu clerul catolic şi a recunoaşterii mire­nilor uniţi ca "fii ai patriei", adică având drepturi cetăţe­neşti depline) s-au străduit să-şi păstreze identitatea, în ciuda opreliştilor de tot felul, iar ASTRA a fost susţinută con­stant de două publicaţii "Tele­graful Român", înfiinţat în 1853 şi "Tribuna", din 1884. Habar n-am ce i-o fi deranjat pe co­mu­nişti - dacă nu i-a deranjat pe austro-ungari! - cert e că, venind la putere, le-a căşunat pe ASTRA, ultimul preşedinte, înainte de desfiin­ţare, fiind episcopul de Oradea Nicolae Popoviciu, care, împreună cu vicarul greco-catolic Pompei Onofrei, s-au opus includerii Asociaţiunii în ARLUS (Aso­ciaţia română pentru strân­gerea legăturilor cu Uniunea Sovietică, creată în 11 XI 1944).
La "şedinţa de predare a Asociaţiunii ASTRA, care a avut loc în marea sală a Prefecturii din str. Şaguna, în anul 1947" a participat o doamnă care semnează un fel de proces- verbal, Aurelia prof. Zaharia (?), locuind în Sibiu, str. Tipografilor nr. 22. Ce scrie dumneaei, ne­datat: "(...) Din juriu (sic!) au fă­cut parte Dr. Petru Groza, prim-ministru, Lucreţiu Pătrăşcanu, ministru de Justiţie, ambii reprezentanţi ai statului, ca invitaţi au fost Mitropolitul Ardealului, Dr. Nicolae Bălan şi episcopul gr. cat. al Blajului Suciu. Prof. Silviu Ţeposu, care era vice­preşedintele Asocia­ţiunii şi preşedinte al Filialei jud. Sibiu, n-a făcut parte din juriu (sic!), deşi se afla în sală.
Dr. Petru Groza a deschis şedinţa şi a trecut în revistă activitatea ASTREI, de tot­deauna până în 1947 când  s-a făcut predarea. Dr. Petru Groza a dezvoltat în amă­nunţime serbările ASTREI (...) a vorbit despre manifestările naţionale ale poporului român din timpurile Austro-Ungariei (...) Surpriza cea mare a fost când Dr. Petru Groza a întors cu 180 de grade şi a început să atace Asociaţiunea în felul următor: "Dar ASTRA n-a fost pentru fiii de ţărani, ASTRA a fost pentru fiii de domni (...)". Dr. Petru Groza a adus multe denigrări ASTREI, pe care nu le mai menţionez. Mitropolitul Bălan a fost pus într-o situaţie foarte neplăcută, întrucât nu l-a mai aprobat, ne mai dând din cap ca mai înainte (...) După şedinţă a avut loc o masă dată la restaurantul Împăratul Romanilor".
... După 1990, ASTRA s-a reînfiinţat ca asociaţiune - preşedinţi D. Abrudan (1990 - 1992) şi Dumitru Acu (din 1992 încoace), dar fără vlaga şi ecoul în sufletul românilor din anii în care aceştia doreau "Prin cultură la putere". Acum, la putere se ajunge prin bani şi prin politică.

P.S. Îmi poate spune cineva cine a fost această doamnă "Aurelia prof. Zaharia"?

comentarii
1 comentarii

Doar trecand in revista juriul/comisia, poate observa oricine ce a insemnat ASTRA pentru Sibiu si pentru Transilvania.
unu
19.02.2015 08:48
Din aceeasi categorie
SEVIS

E-pneu

PARCUL MEMORIAL  MULTICULTURA

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Muzeul Astra
codul postal
VISA MEDICA
Licitatie publica

accentmedia