Tribuna
Cu cărţile pe faţă
C. N. PICĂ
1118 vizualizari
Cu cărţile pe faţă

De cimitir mă feresc ca dracul de tămâie, dar, în 20 aprilie curent, taman în Sâm­băta lui Lazăr - Pomenirea morţilor, a fost musai să mă duc la parastasul unui prie­ten. Lumea de pe lume, şi pe jos, şi în maşini, buluc. Primăria ne-a făcut două sur­prize plăcute: ne-a lăsat să intrăm, şi să ieşim (care-am mai putut!) gratis, iar aleile dintre morminte arătau pre­cum Câmpiile Elizee (cele din cer, nu cele din Paris!), iarba verde ca acasă, flori­cele proaspete, curăţenie, păsărele, nu buruieni, nu gunoaie... * În această lună s-a născut actorul şi poetul sibian Christian Maurer (24 V 1939), împlinind "rotunda" vârstă de 80 de ani. Tot în mai           s-au născut artiştii plastici Eugen Tăutu (5 V 1945 - 13 III 2018), Gheorghe Con­stan­tin Pârcălă­boiu (6 V 1944), Daniela Bădilă (15 V 1978). * Sibienii, în marea lor majoritate, continuă să-l sus­ţină pe Klaus lohannis, în ciuda criticilor made in Bucu­reşti. Acum, drept să vă spun, nu ştiu dacă nu cumva simpatia se datorează şi so­ţiei sale, Carmen, care par­ticipă la sindrofiile oficiale doar când n-are încotro, în rest făcându-şi meseria de dascăl. * Tiptil, peste noapte, ca tâlharii, comercianţii (dacă îi pot numi aşa) sibieni au mărit preţurile în preajma sărbătorilor de Paşti. Ne otră­vesc cu tot felul de făcături artificial create şi ne "tund" de bani. * E bine că în Sibiu există mai multe centre unde se pot închiria biciclete, din păcate pistele rezervate bici­cliştilor sunt impracticabile în oraş din cauza maşinilor parcate taman pe ele. Dacă sibienii şi-ar face obicei să meargă cu bicicletele la ser­viciu - nu doar în weekend, la plimbare - oraşul ar deveni mai respirabil. * Aud că pri­marii Orlatului şi Gurii Râului, Aurel Gâţă, respectiv Gheor­ghe Călin, sprijină prima etapă a Campionatului Na­ţional de Spinning de pe mal, care va avea loc în perioada 17-19 mai a.c., pe râul Cibin, având ca ţintă păstrăvul. Ha­bar n-am ce înseamnă "spin­ning", dar bănuiesc că e ceva legat de pescuit, dacă "ţinta" e păstrăvul. Sunt curios dacă orlăţenii şi gurenii se vor îmbulzi la... spinning! * În revista "Observatorul mili­tar" am găsit un interesant interviu cu şi despre locote­nent-colonelul (r) Cristinel Ve­cerdea-CRIV, sibian şi caricaturist, a cărui semnă­tură o găsim adesea şi în revista "ACUS", a Cenaclului umoriştilor "Nicolaus Ola­hus". Între altele, îi aduce un omagiu prietenului şi cola­bo­ratorului nostru Rudi Schmückle, "de care m-a legat o lungă şi frumoasă prietenie, până la trecerea în nefiinţă a acestuia. Rudi m-a iniţiat în tainele umorului grafic (...)" * Mulţumesc prie­tenului Vasile Chifor pentru romanul "Nicio fericire nu e de ajuns" (Editura Asocia­ţiunii ASTRA, Sibiu, 2019, 393 pagini). Voi reveni, dacă reuşesc să-l citesc cu atâtea sărbători şi evenimente! * Aud că au venit nişte vietna­mezi, angajaţi să lucreze în construcţii la Sibiu, harnici, disciplinaţi, plătiţi la fel ca românii, dar cu productivitate dublă. Să vedeţi dacă vin chinezii, care-s şi mai har­nici! * Dacă nu uitaţi, sâm­bătă, 18 V a.c., la conacul "Maria Theresa" din Orlat, va fi prima ediţie a unui bal cu iz medieval, dar fără turniruri! O idee care merită apreciată. * Ne bucurăm să aflăm că avem la Sibiu o nouă vrăji­toa­re, care ne scapă de bele­le, prin contact direct ori prin telefon, să mai respire me­dicii după Sfintele Paşti! Să nu cereţi bon fiscal pentru "consultaţie" fiindcă n-are casă de marcat! (E la fel de efi­cientă ca şi... suplimen­tele alimentare.)

comentarii
1 comentarii

Care profesie? Hai sa fim seriosi!
@@@
15.05.2019 22:16
Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia