FITS 2024
Tribuna
Ochiul şi urechea
"Amintirea e o seră a fericirilor trecute"
N. I. DOBRA
2263 vizualizari

L-am citat pe Lucian Blaga, căci, zilele trecute, am primit volumul "Amintiri, amintiri..." semnat de Maria-Georgeta Jurca, soţia renumitului prof. univ. dr. Nicolae Jurca, plecat în Lumea Celor Drepţi. Într-o scurtă Prefaţă, autoarea scrie: "Cartea de faţă reprezintă continuarea dezvăluirilor făcute în ultimele două cărţi: "Vine o vreme", vol. I şi II. Ca lo­calizare geografică ne vom afla la Roşia Montană şi Miceşti, localităţi din care se trag bunicii mei. Erau vremuri grele, cu război şi secetă, în care preocuparea generală era supravieţuirea. Tocmai în astfel de vre­muri bunicii noştri din Roşia, ai mei şi ai fratelui meu, ne-au dat un sprijin esenţial. Recunoştinţa mea. "Dintr-o autobiografie (publicată în volum) aflăm că autoarea s-a născut (Moldovan) la 22 iunie 1956, la Abrud, a învăţat la Roşia Montană, Alba lulia, Abrud şi Cluj, unde a absolvit facultatea de Matematică-Fizică, Universitatea "Victor Babeş" (1954-1958), specializare în lingvistică matematică la Universita­tea din Bucureşti (1969). Carieră: profesoară la diferite licee din Brad, Braşov şi Sibiu, asistent universitar la Institutul Politehnic din Braşov. A avut o bogată ac­tivitate ştiinţifică şi publicistică: volume şi studii în domeniul matematicii etc. În ce priveşte volumul "Amintiri, amintiri...", aces­ta este un miscelaneu alcătuit din scrisori, însemnări, dialoguri, amintiri despre şcoală, Roşia Montană, părinţi, bunici, soţ etc. Autoarea a corespondat cu numeroşi oameni de toa­te calibrele şi categoriile sociale, de la prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Silviu Ponoran, primarul oraşului Zlatna, Cristian Tudor Popescu, pe când era redactor-şef al ziarului Adevărul, Dan C. Mihăilescu, realizator tv, la Corneliu Bucur, directorul Muzeului Tehnicii Populare din Sibiu, directorul ziarului Unirea din Alba lulia, Sânziana Pop, directoarea gazetei formula AS, Ion Iliescu, pe vremea când era preşedinte. În majoritatea aces­tor epistole, doamna Maria-Georgeta Jurca pledează pentru salvarea Roşiei Montane, leagănul copilăriei dumneaei. Unii, puţini, dintre cei cărora li s-a adresat i-au răspuns: Ruxandra Manta, de la Asociaţia Aurari­lor "Alburnus Major" din Roşia Montană, prof. univ. dr. loan Scurtu, Emeric Szekely, Maria Ursu, Viorica Bocăniciu, fostă colegă, Vasile Bud...Totuşi, "personajul principal" al cărţii rămâne Roşia Montană, prezentă nu doar în epistolar, ci şi în străfundurile memoriei autoarei unor eseuri de substanţă: Roşia Montană, ieri şi azi, Alburnus Major, Cinci motive despre începutul formării Roşiei Montane etc. 
Volumul este completat în mod fericit cu o boga­tă iconografie de familie, dar nu numai (Nu putea lip­si din poze...Roşia Montană!) şi o schiţă de arbore genealogic. În concluzie: o carte care se citeşte cu interes, scrisă de o matematiciană cu înzestrări literare.

comentarii
3 comentarii

D-na Jurca ar putea privi ca un compliment data nașterii ( 1956 ) ...deci, are promițătoarea vârstă de 65 de ani !!
Plumbbob Priscilla
24.03.2022 14:01
Micești e un sat mai izolat de lângă Cluj.Am trecut pe acolo în septembrie 1992, în perioada unor alegeri prezidențiale. La mag_ul sătesc se găseau mărfuri nemaivăzute : săpun Palmolive, Coca Cola,etc La panoul de afișaj electoral era un singur portret : a lui Gheorghe Funar...
Zapis
24.03.2022 14:10
locuința mea de veră / e la țeră
24.03.2022 16:22
Din aceeasi categorie
EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica