Tribuna
PNL
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
717 vizualizari

Pericopa evanghelică a acestei săptămâni (Mc 9, 17-32) ne prezintă minunea vindecării de către Mântuitorul Iisus Hristos a unui tânăr îndrăcit şi lunatic. El este adus la Iisus de către tatăl său, după ce apostolii la care a fost mai întâi n-au putut să-l vindece. Auzind aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos s-a tulburat pentru că ştia cauza nevindecării copilului şi anume credinţa slabă a tatălui şi nepriceperea duhovnicească a ucenicilor. De aceea, va zice: "O, neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda?". După care, nefericitul tată descriind suferinţele fiului său, adaugă: "De poţi face ceva, ajută-ne, fie-Ţi milă de noi". La care Iisus reproşându-i prompt, îi răspunde: "De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui care crede". Atunci, tatăl surprins în slăbiciunea sa, cade în genunchi şi zice: "Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!".
Prin aceste cuvinte, tatăl, practic, se pocăieşte, recunoscând că nu a avut suficientă credinţă.
Văzând efortul şi dorinţa lui de a crede, Mântuitorul îi va vindeca fiul. La întrebarea ucenicilor de ce ei n-au putut să izgonească duhul cel rău din copil, Iisus le răspunde: "Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât cu rugăciune şi cu post". (Mc 9, 29)
Sf. Ev. Matei ne redă mai pe larg acest răspuns al Mântuitorului: "Pentru necredinţa voastră; că de veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta, şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune şi cu post".
Această relatare a Sf. Ev. Matei întregeşte pe cea a Sf. Ev. Marcu, în sensul că o credinţă slabă se întăreşte cu cele două arme ale pocăinţei, cu rugăciunea şi postul, prin intermediul cărora creştinul poate nimici puterea demonilor.
Prin post şi rugăciune, omul devine puternic, iar duhurile se înfricoşează şi pleacă de la el, nu mai au putere asupra lui.
Din evanghelia de astăzi, mai învăţăm faptul că avem nevoie de o credinţă vie, puternică, pentru a ne putea lupta chiar şi cu necredinţa din noi. Iar postul, rugăciunea şi faptele bune din viaţa noastră nu au alt scop decât a ne întări duhovniceşte în acest sens.
* Ieri, 30 martie, calendarul creştin ortodox a făcut pomenirea Sf. Ioan Scărarul, cel care a scris lucrarea intitulată "Scara" ("Scara Paradisului").
Sf. Ioan s-a născut în Palestina, în jurul anului 579 şi şi-a petrecut viaţa în Mănăstirea Sfântă Ecaterina din Muntele Sinai, unde a trăit până în jurul anului 649. Aici a ajuns prin rugăciune, post, asceză şi contemplaţie pe o înaltă treaptă a desăvârşirii, motiv pentru care Biserica l-a aşezat în calendar. I-a închinat, de asemenea, şi a 4-a duminică din Postul Mare, pentru a ne da astfel un model de creştin realizat. În acest an, cele două zile de pomenire s-au suprapus.
El va alcătui această lucrare la rugămintea lui Ioan de Raith, la bătrâneţe, pentru a da monahilor o regulă scrisă după care vieţuind să urce spre cer ca pe o scară, asemănătoare celei văzute de patriarhul Iacov, în vis (Fac. 28, 11-22).
În cuvinte simple, dar cu un conţinut adânc, Sf. Ioan Scărarul ne arată lupta duhovnicească din suflet, minte şi inimă a celui care se străduieşte să urce spre Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor şi prin curăţirea de patimi. El ne descrie toate ispitele care asfaltează sufletul omului şi felul cum pot fi biruite, prin smerenie şi dragoste, care sunt cele mai înalte virtuţi.
Lucrarea are 30 de trepte (capitole), scrierea Sf. Ioan fiind sinteza cea mai desăvârşită a literaturii ascetice, iar lecturarea ei este cea mai importantă dintre lecturile patristice din timpul Postului Mare.
Această carte a fost multă vreme manual de formare duhovnicească a călugărilor, fiind citită secole de-a rândul cu multă atenţie în toate mănăstirile. la noi a fost tradusă de către mitropolitul Varlaam al Moldovei.comentarii
1 comentarii

desavirsirea nu are trepte,ori este ori nu este,iar din cuvinte citite sau ascultate poti construi doar inchipuiri,iar inchipuirile nu exista
pp
31.03.2014 09:33
Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia