Tribuna
PNL
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
1450 vizualizari
Agenda vieţii spirituale

Suntem în săptămâna a 23-a după Rusalii. Sf. Ev. Luca, în pericopa evanghelică a acestei săptămâni (Lc.8,26 - 39), ne prezintă minunea vindecării demonizatului din ţinutul gherghesenilor. Ni se spune că în una din zile, Mântuitorul s-a dus în ţinutul gherghesenilor sau gadarenilor, un ţinut aflat la graniţele Israelului, în vecinătatea popoarelor păgâne. Gadarenii erau iudei de neam, care deşi credeau în Dumnezeu cel adevărat al lui Israel, nu îndeplineau poruncile Lui. Pentru ei religia devenise ceva formal. Cu toate că legea le interzicea consumul de carne de porc, ei creşteau turme de porci. Făceau comerţ cu ei, un comerţ nelegiuit, interzis de legea mozaică. Din acest motiv ei s-au îndepărtat de Dumnezeu. De aceea în acel ţinut erau mulţi demonizaţi, mulţi oameni stăpâniţi de duhuri rele. Unul din aceştia era forarte vestit în zonă, fiind de nestăpânit. El îşi sfâşia hainele, rupea obiectele cu care era legat, alerga prin munţi, locuia în peşterile săpate pentru morminte, arunca cu pietre în cei care treceau pe cale. Semăna teroare şi groază în acel ţinut şi nimeni nu mai îndrăznea să treacă pe acolo. Mântuitorul, chiar la intrarea în cetate a fost întâmpinat de acest om posedat. Văzându-L pe Iisus, demonul care pusese stăpânire pe el a început să strige, prin gura acstui nefericit: "Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, rogu-te, nu mă chinui". După care îi cere să fie lăsat să intre în turma de porci care păştea pe malul lacului, lucru care i se îngăduie. Iar porcii ajunşi sub stăpânirea demonului se aruncă în apă şi pier, spre paguba stăpânilor lor. De aceea locuitorii Gadarei îi cer lui Iisus să plece din hotarele lor. Singurul, doar cel vindecat îl roagă pe Iisus să-l lase să-l urmeze. Mântuitorul însă l-a slobozit, zicând: "Întoarce-te la casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu". Căci, într-adevăr Iisus Domnul mare bine i-a făcut acestui om, familiei lui şi acestei cetăţi. Cu toate acestea gadarenii în loc să-i mulţumească, i-au cerut să plece din ţinutul lor pentru paguba pricinuită. Aceştia au fost gadarenii, oameni nerecunoscători, iubitori de arginţi, averi, egoişti, vrednici de milă, într-un cuvânt oameni demonizaţi.

Au asistat la o minune, la o vindecare spirituală, nu medicală, care evidenţiază existenţa unei noi realităţi - diavolul. Din înger bun, Lucifer şi mulţi alţii ca el au devenit din mândrie, îngeri răi, care caută să pună stăpânire pe lume şi să denatureze tot ceea ce a lăsat Dumnezeu. Diavolul este cel care împarte, dezbină, sădind ură în locul iubirii.

Observăm cum acest om ajuns sub stăpânirea demonului caută singurătatea, nu apropierea de oameni. Viaţa lui este un chin, deşi era viu, el trăia printre morţi, locuia în morminte. Era mort din punct de vedere spiritual şi social. Căci păcatul, ca lucrare a diavolului, îl înstrăinează pe om de Dumnezeu şi îl împiedică să guste din Pomul Vieţii, adică să trăiască în comuniune cu Dumnezeu. Prin păcat omul se îndepărtează de Dumnezeu şi de calea care duce spre viaţa veşnică. Omul uită de Dumnezeu, Creatorul său, şi nu-l mai iubeşte. Această răcire a relaţiilor spirituale cu Dumnezeu, atrage după sine şi o ruptură a relaţiilor cu semenii şi cu natura înconjurătoare. Are loc o închidere egoistă în sine, iubitoare de sine care duce la demonism, respectiv la moarte spirituală. Căci în spatele fiecărui păcat devenit patimă, stă un demon. De aceea, trebuie să ne ferim de cursele satanei, de patimile tinereţii, care tind să pună stăpânire pe noi, ştiind că prin acestea ne înstrăinăm de Dumnezeu şi de oameni şi ajungem să pătimim ca omul demonizat din Evanghelie.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia