Tribuna
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
603 vizualizari
Agenda vieţii spirituale
Suntem în săptămâna a 4-a după Rusalii. Pericopa evanghelică a acestei săp¬tă¬mâni (Mt. 8,5-13) ne pre¬zintă minunea vindecării slugii sutaşului. Iisus vin¬decă pe sclavul unui sutaş păgân, adică al unui ofiţer din armata romană care era comandant peste o sută de soldaţi.

 

Acesta l-a întâmpinat pe Mântuitorul la intrarea în Capernaum şi i-a zis: "Doam­ne, sluga mea zace în casă slăbănog, chinuin­du-se cumplit!” Se pare că era ordonanţa lui persona­lă, slujitorul său direct, iar Domnul i-a răspuns: "Ve­nind îl voi vindeca!"

Sutaşul, însă, L-a sur­prins pe Mântuitorul cu un răspuns cât se poate de impresionant: "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om şi sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun unuia: Du-te, şi se duce;  şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face."

Auzind Domnul această logică simplă dar justă s-a întors către ceilalţi şi le-a zis: "Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: "Du-te, fie ţie după cum ai crezut!" Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela. După ce l-a lăudat pe sutaş pentru credinţa lui, Mântuitorul i-a vindecat sluga fără a merge în casa suta­şului. L-a vindecat de la dis­tanţă. L-a vindecat doar cu cuvântul Său: Du-te, fie ţie după cum ai crezut!"

Cuvântul lui Hristos are o atât de mare putere, pentru că nu este cuvântul omului, ci este cuvântul lui Dumne­zeu prin care s-a creat Uni­versul: "El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit" (Ps 148,5). Înaintea lui stau toate stihiile naturii, toate făpturile, soarele, luna, stelele, marea, râurile, oamenii şi îngerii. Toţi şi toate ascultă de El şi El stăpâneşte Universul cu legile naturale şi supranatu­rale. Hristos este Domnul şi Stăpânul Atotputernic, Atot­înţelept şi Atotbun. Acest lucru l-a crezut sutaşul din această pericopă evanghe­lică şi l-au crezut mii şi mili­oane de credincioşi, bărbaţi şi femei, de-a lungul istoriei, care cu ajutorul lui Hristos au făcut minuni. Căci ne spune Mântuitorul în alt context: "Dacă veţi avea cre­dinţă cât un grăunte de muş­tar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă" (Mt. 17,20).

Şi într-adevăr au fost câţiva sfinţi mari care cu ajutorul cuvântului au mutat munţi şi cursuri de apă.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

ADR CENTRU

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Pastravaria Laita
Licitatie publica

accentmedia