Tribuna
European Best Destinations
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
945 vizualizari
Agenda vieţii spirituale

Suntem în săptămâna a 4-a după Sf. Paşti. Sf. Ev. Ioan, în pericopa evanghelică a săptămânii (In 5,1-15) ne prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos mergând la scăldătoarea Vitezda din Ierusalim, pentru a vindeca un om paralizat care de 38 de ani suferea şi aştepta milostivirea şi ajutorul lui Dumnezeu.

Apa de la această scăldătoare avea darul de a vindeca pe oricare bolnav care intra mai întâi în ea, după ce un înger al Domnului, din vreme în vreme se pogora şi tulbura apa. De aceea, aici zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi care aşteptau tulburarea apei. Această apă de la scăldătoare nu avea putere de vindecare prin conţinutul ei, nu era o apă cu substanţe minerale vindecătoare, ci prin intervenţia îngerului Domnului.

Aici zăcea, acest paralitic care de 38 de ani îşi aştepta rândul. Treizeci şi opt de ani de suferinţă, de aşteptare şi de speranţă. Acest om imobilizat era practic un mort neîngropat. Avea mâini şi nu avea mâini, avea picioare şi nu avea picioare. Şi trăia această dramă nu de un an sau de doi, ci de 38 de ani, o viaţă de om. El era practic paralizat cu câţiva ani înainte de venirea Mântuitorului în lume, de naşterea Lui.

La această suferinţă se mai adaugă ceva, care îl durea şi mai mult, singurătatea, era părăsit. Nimeni din cei prezenţi acolo nu-l ajuta. Când Iisus îl întreabă: "Vrei să te vindeci?" el răspunde: "Nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa şi întotdeauna altul o ia înaintea mea".

Acest om nu trăia izolat într-o casă, ci singur într-o mulţime de oameni, dar care fiecare se ocupa doar de bolnavul lui. În această mulţime de oameni, el aştepta mereu un singur om, mai milos şi mai omenos care să-l ajute să intre şi el în scăldătoare. Însă, degeaba, erau mulţi în jurtul său, aceştia formau împreună un pustiu spiritual, căci dispăruse omenia din ei, iar egoismul le golise sufletul de orice sentiment.

Şi pentru că nu s-a găsit nimeni dintre oameni care să-l ajute vreme de 38 de ani, a venit Dumnezeu - Omul, Iisus Hristos de departe să se facă aproapele celui aflat în suferinţă şi să-l ajute. Pentru el a venit Fiul lui Dumnezeu, făcându-i-se milă de îndelungata lui suferinţă, dar apreciind multa lui răbdare pentru speranţă.

Din mulţimea de suferinzi care zăceau în acest loc, numai lui Mântuitorul îi va zice: "Scoală-te, ia patul tău şi umblă". Şi aceasta pentru că numai pe el suferinţa l-a purificat, l-a transformat sufleteşte făcându-l mai bun, mai înţelegător, mai răbdător şi mai înţelept.

Cu toate că suferea de atâta amar de ani, el nu se revoltă şi nici nu cârteşte împotriva lui Dumnezeu sau împotriva oamenilor. Nu condamnă pe cei din jur pentru faptul că nimeni nu-l ajută, nu se plânge de ei că sunt egoişti, nu-i blesteamă, nu-i vorbeşte de rău, ci rabdă întru speranţă, aşteaptă şi rabdă.

De aceea, Iisus Hristos, ca Dumnezeu, cunoscând sufletul mare al acestui om, s-a dus direct la el să-l ajute  şi l-a vindecat.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia