Tribuna
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
1008 vizualizari
Agenda vieţii spirituale

Am intrat în "Săptămâna Patimilor" sau "Săptămâna Mare". Ea începe odată cu învierea lui Lazăr din mormânt (sâmbăta lui Lazăr) şi se sfârşeşte cu punerea în mormânt a Mântuitorului.

Învierea lui Lazăr a repre­zentat o culme de putere şi de miracol: un mort intrat în putrefacţie a fost înviat de către Iisus Domnul, ca să ne arate că este posibilă învierea morţilor. Acest lucru a zguduit conştiinţa multora şi ne spun evan­gheliştii că mulţi dintre iudei au crezut în Iisus Hristos atunci când au văzut pe Lazăr înviat. Dar această minune i-a tulbu­rat profund şi pe duşmanii Mântuitorului, pe conducătorii religioşi ai poporului evreu. Pe ei nu i-a impresionat adevărul, ci au hotărât moartea lui Iisus. Mai mult, au decis că şi Lazăr trebuie să moară ca să nu mai rămână nici o urmă a acestei minuni.

La această mare minune, însă, se adaugă Intrarea Domnului în Ierusalim, de a doua zi. Vestea că Iisus vine  în cetatea sfântă îi va scoate din case pe locuitorii Ierusalimului, care L-au întâmpinat cu flori şi ramuri de finic, ca pa un împărat. Ierusalimul părea în sfârşit că se trezise. Mulţimile îl aclamau strigând: " Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, Îm­păratul lui Israel!" (In 12, 12-15). Această intrare în Ieru­salim, plină de slavă, este mo­mentul în care cetatea sfântă Îl recunoaşte în mod public pe Iisus Hristos ca fiind Mesia - trimisul lui Dumnezeu.

Cele două evenimente, Intrarea triumfală în Ierusalim, dar mai ales Învierea lui Lazăr, au determinat Sinedriu (tribu­nalul religios) să hotărască uciderea lui Iisus după un plan stabilit cu grijă.

Iisus i-a prevenit pe ucenici cu privire la sfârşitul Lui şi chiar şi-a anunţat patima Sa. Cu toate acestea, ei n-au înţeles mare lucru, încât Învierea Sa va apărea ca o soluţie neaş­teptată, extraordinară, pe care se va clădi creştinismul, noua religie.

***

În această Săptămână Mare ne reamintim şi retrăim ulti­mele zile din viaţa pămân­tească a Mântuitorului, cu întreaga tensiune şi dramă lăuntrică. În fiecare zi Biserica face comemorarea unui act din istoria mântuirii:

Luni - se face pomenirea Patriarhului Iosif şi a smo­chinului neroditor pe care Iisus l-a blestemat şi l-a uscat;

Marţi - ne aducem aminte
de pilda celor zece fecioare, cinci înţelepte şi cinci nebune şi de pilda talanţilor;

Miercuri - ne sunt puse îna­in­te două personaje para­doxale, o femeie desfrânată, care, spălând picioarele Mântuitorului cu pocăinţă se mântuieşte şi un apostol - Iuda Iscarioteanul, care trădând se osândeşte. Miercuri este ziua trădării. Zi de adâncă întristare pentru orice suflet care Îl trădează pe Hristos, devenind prizonierul păcatului;

Joi - ne aducem aminte de Cina cea de Taină. Este ziua întemeierii celei mai mari taine de pe pământ a sfintei Euharisti, prin care Hristos se dăruieşte pe Sine lumii întregi;

Vineri - asistăm la mân­tuitoarele patimi ale Domnului. Mântuitorul este judecat şi condamnat pe nedrept la moarte. În această zi, cerul se întunecă, soarele îşi ascunde faţa, pământul se cutremură. Seara, în biserici se oficiază slujba de înmormântare  a Domnului (Prohodul).

Sâmbătă - îl vedem pe Hristos şezând în mormânt nou cu trupul, dar cu sufletul se pogoară în adâncul iadului căruia îi sfărâmă porţile şi de unde scoate pe Adam şi Eva împreună cu toţi cei care au adormit în nădejdea mântuirii.

Hristos deschide Porţile Raiului tuturor celor care şi-au pus nădejdea mântuirii în El şi dăruieşte din nou oamenilor şansa de a trăi împreună cu Dumnezeu, în Împărăţia Sa!

În această săptămână suntem chemaţi cu toţii să urmăm Domnului pe drumul Crucii, care pentru noi este drumul vieţii, al iertării, al mântuirii. În acest sens, biserica vine în fiecare seară în întâmpinarea noastră cu frumoasele slujbe de seară, numite denii. Ele sunt slujbe pregătitoare şi purificatoare ale sufletului pentru a putea trăi deplin şi profund Taina şi bucuria Învierii Domnului.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia