Tribuna
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
868 vizualizari
Agenda vieţii spirituale

l Duminica a 2-a din Postul Mare este închinată de Biserică pomenirii Sfântului Grigorie Palama. Acesta a trăit între anii 1296-1359 şi este unul din cei mai profunzi şi originali teologi ai Bisericii Ortodoxe din secolul al lV-lea. El s-a nevoit ca monarh în Muntele Athos, iar mai târziu a ajuns arhiepiscop al Tesa­ lonicului şi mare dascăl al isihasmului. El este teologul luminii necreate care izvo­ răşte din Dumnezeu şi pe care sfinţii o pot vedea încă din această viaţă pământească dacă Dumnezeu voieşte. Această lumină s-a arătat şi Sf. Apostoli Petru, Iacov şi Ioan, pe Tabor, la Schimbarea la Faţă a Domnului, când faţa Lui a strălucit ca Soarele.

Sf. Grigorie în scrierile sale ne arată că această lumină nu vine de la Soare, ci vine direct din lumina sau slava dum­ nezeirii, fiind o lumină spiri­ tuală prin care împărtăşeşte Harul Sfintei Treimi. Sf. Gri­ gorie Palama a demonstrat în operele sale că trăirea mistică este posibilă, că această lumină necreată a lui Dum­ nezeu luminează sufletul şi trupul omului, când este unit cu Dumnezeu prin rugăciune. Iar isihasmul este una din cele mai directe şi pure căi de a atinge iluminarea spirituală.

Practica de bază a isihas­ mului constă în rugăciunea inimii sau a minţii, stadiul suprem al acesteia fiind unirea cu Dumnezeu, căci omul este chemat la sfinţenie şi unire cu Dumnezeu încă din această viaţă. În această stare sunt relevate marile mistere, trăiri copleşitoare "pe care nici un muritor nu le-ar bănui" şi aceasta prin lucrarea harului Duhului Sfânt.

lPericopa evanghelică a acestei săptămâni (Mc 2,1-12) ne pune înaintea ochilor sufleteşti pe Mântuitorul vindecând pe slăbănogul cel purtat pe pat şi slobozit prin acoperişul casei din Caper­ naum de cei patru bărbaţi.

Văzând credinţa lor, Mân­ tuitorul i-a zis slăbănogului: "Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!" Însă aceste cuvinte îi vor scandaliza pe cărturarii şi fariseii prezenţi, căci cugetau în sinea lor: "Aceasta huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu?"

Iar Iisus Hristos cunoscând gândurile lor, le-a zis: "De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Oare ce este mai uşor a zice: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul şi umblă?"

Observăm că Mântuitorul mai întâi l-a iertat de păcate şi apoi l-a vindecat. I-a curăţat mai întâi sufletul şi numai apoi i-a dăruit tămăduire trupului. Şi aceasta pentru că între suferinţă şi păcat există o strânsă legătură, păcatul fiind cauza suferinţelor noastre, iar boala efectul lui. De aceea, Iisus a acţionat direct la rădăcina bolii, care este păcatul.

Din modul în care s-au desfăşurat lucrurile în cazul vindecării slăbănogului, se poate vedea că între cele două puteri pe care le posedă Iisus, ca Fiu al lui Dumnezeu- puterea de a vindeca bolile şi puterea de a ierta păcatele - infinit mai mare este puterea de a ierta păcatele. Acest adevăr era viu în conştiinţa poporului evreu, deoarece darul de a vindeca bolile l-au avut în Vechiul Testament şi unii prooroci, în timp ce puterea de a ierta păcatele
n-a avut-o nimeni dintre oameni, ci ea aparţinea exclusiv lui Dumnezeu. De aceea fariseii şi cărturarii s-au scandalizat când Iisus i-a spus slăbă­ nogului "Iertate îţi sunt păcatele tale!"

Fiul lui Dumnezeu va da această putere de a ierta păcatele ucenicilor săi, iar ei, la rândul lor, episcopilor şi preoţilor, pentru a continua în lume lucrarea dumnezeiască de mântuire a omului.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia