Tribuna
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
868 vizualizari

Suntem în săptămâna a 27-a dupp Rusalii. Pericopa evanghelică a săptămânii (Lc 13, 10-17) ne prezintă vindecara de către Iisus a unei femei gârbove, într-o zi de sâmbătă, în sinagogă. Această femeie, în pofida bolii şi neputinţei, care de optsprezece ani o ţinea aplecată cu faţa la pământ, frecventa cu regularitate sinagoga spre a se ruga lui Dumnezeu.
Văzând-o, Iisus, într-o zi de sâmbătă, în sinagogă, a chemat-o la El şi i-a zis: "Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta!", apoi Şi-a pus mâinile asupra ei, iar femeia îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
Această minune va revolta pe mai-marele sinagogii, care a văzut în ea un act de încălcare a Legii, întrucât sâmbăta la evrei era interzisă orice activitate, printr-o interpretare deformată a poruncilor lui Dumnezeu.
Porunca a 4-a din Decalog: "Să sfinţeşti ziua sâmbetei" era ţinută de evrei cu o rigoare extremă. Orice lucru era interzis sâmbăta. Interdicţia mergea până la lucruri mărunte: nici foc să nu-ţi faci în casă, câţi paşi ai voie să faci în zi de sabat etc. Încălcarea acestor interdicţii era pedepsită cu moartea (Ieşire 35, 2).
Acest mod îngust de gândire nu putea fi compatibil cu învăţătura despre Dumnezeu, adusă de Iisus. Nu putea încăpea în spiritul lui Iisus. Dea ceea, pentru a-i trezi din acest rigorism sec al Legii, Iisus săvârşeşte mai multe vindecări în zi de sâmbătă. În acest caz vindecă femeia gârbovă chiar în sinagogă. Mai-marele sinagogii face acea observaţie răutăcioasă, că sâmbătă nu e permis a se vindeca oamenii! Iisus, însă, le dă în vileag absurditatea gândirii lor şi îi numeşte făţarnici. "Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbătă boul sau asinul său de la iesle şi nu îl duce să îl adape? Dar această fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei?"
Era permis să faci bine unui bou, dezlegându-l de la iesle, sâmbătă, dar a dezlega o femeie bolnavă de 18 ani de gârbovie nu era permis. Aceasta era absurditatea. Legea nu putea opri de la facerea binelui, ci numai de la facerea răului. 
Prin intermediul acestei pericope evanghelice, Mântuitorul ne învaţă că în ziua de sărbătoare putem, şi trebuie, să facem bine pentru aproapele nostru. De altfel, în această perioadă a postului, mulţi creştini vizitează şi ajută bolavii, bătrânii, pe cei săraci, pe cei necăjiţi, pe cei singuri.

* * *
Miercuri, 12 decembrie, calendarul creştin ortodox face pomenirea Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei. Acesta a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare şi al fiului său Constantin. El s-a născut în părţile Ostrovului Ciprului din părinţi simpli şi temători de Dumnezeu, fiind contemporan cu Sf. Nicolae. Pentru viaţa sa sfântă a fost ales episcop al Trimitundei şi a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Caracteristica fundamentală a vieţii sale a fost dragostea de Dumnezeu şi de oameni, dovedindu-se un slujitor desăvârşit al Bisericii. Ca apărător al credinţei, el a stat neclintit alături de Sf- Părinţi de la Sinodul I ecumenic, de la Niceea, împotriva ereticului Arie. Aici va apăra unitatea Sinftei Treimi prin mijlocirea unei cărămizi, care deşi la vedere este una, totuşi ea cuprinde cele trei elemente: pământ, foc, apă.
Acestui Sfânt i se arătau îngerii şi-i slujeau la Sf. Liturghie, căutând împreună cu dânsul. Se va muta la cele cereşti în anul 347 d. Hr., iar sfintele sale moaşte făcătoare de minuni se află astăzi în Insula Corfu.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia