Tribuna
Agenda vieţii spirituale

Suntem în săptămâna a 28-a după Rusalii, numită şi a Sfinţilor strămoşi după trup ai Domnului. În pericopa evenghelică a săptămânii (Lc 14, 16-24), Mântuitorul abordează tema Împărăţiei Cerurilor, iar pentru a se face înţeles va rosti pilda Cinei şi a celor invitaţi la ea.
Se spune că un om a făcut o cină mare şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorii săi să spună celor poftiţi să vină. Cei chemaţi însă refuză, invocând diferite pretexte: unul că şi-a cumpărat ogor şi trebuie să-l vadă; altul că şi-a cumpărat cinci perechi de boi şi merge să-i încerce; altul că şi-a luat femeie şi de aceea nu poate veni. Văzând acest lucru, stăpânul casei va porunci să fie chemaţi în locul lor cei de pe uliţele cetăţii: săraci, neputincioşi, orbii, şchiopii etc., iar pe urmă a zis: "Niciunul din cei chemaţi nu va gusta din cina mea, căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi".
Sf. Ev. Matei, relatând aceeaşi pildă (Mt 22, 1-14), spune că cina a fost dată cu prilejul nunţii unui fiu de Împărat şi cu adaosul că servitorii, ieşind la drumuri, "au chemat pe toţi câţi au găsit, şi răi şi buni". Iar printre cei ce şedeau la masă, împăratul a văzut pe unul care nu era îmbrăcat în veşmânt de nuntă şi i-a zis: "Prietene, cum ai intrat aici, fără veşmânt de nuntă?" După care a poruncit să fie legat de mâini şi de picioare şi aruncat în întunericul cel mai dinafară unde este "plângerea şi scrâşnirea dinţilor", căci "mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi".
Prin intermediul acestei pilde Mântuitorul abordează tema Împărăţiei Cerurilor, care este redată prin metafora Cină. Cina simbolizează ospăţul împăcării noastre cu Dumnezeu prin jertfa Fiului Său, respectiv Sfânta Împărtăşanie.
Toţi oamenii sunt chemaţi la cină, începând cu cei din Vechiul Testament care au refuzat, continuând cu neamurile păgâne. Însă, chemarea lor stăruitoare nu-i absolvă de a se prezenta îmbrăcaţi în "haină de nuntă". Haina noastră de nuntă este îmbrăcămintea sufletului. Este haina de la Botez, când ne-am îmbrăcat în Hristos şi am intrat în sfinţenia Lui. Trecând anii, haina noastră de botez se pătează cu păcate. De aceea, Dumnezeu în milostivirea Sa, a rânduit al doilea botez, botezul pocăinţei sau spovedania, care reface strălucirea primului Botez.
Însă, noi creştinii sub diferite pretexte, ca şi invitaţii din parabolă, refuzăm să ne spovedim şi să ne cuminecăm. Şi noi, ca şi ei, spunem că: nu avem timp, suntem ocupaţi, ascum suntem prea tineri, refuzând astfel chemarea adresată nouă.
Slujitorii Stăpânului, preoţii, ne cheamă mereu, dar mai ales în aceste zile premergătoare marelui praznic al Naşterii Domnului "Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!" "Gustaţi şi vedeţi că e bun Dumnezeu!" - spune o altă chemare a Sfintei Liturghii.comentarii
1 comentarii

maestre,daca te prind cei de la Academia Catavencu,te premiaza,sau mai pe sleau :ravagiile alcoolului in compozitiile tematice.
popa prostu
13.12.2010 09:54
Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia