Tribuna
SEVIS
Prin picturile lui Octavian Smigelschi, Alexandru Chituţă (re)aduce frumosul
Ana Maria MĂTUŞOIU
3126 vizualizari
Prin picturile lui Octavian Smigelschi, Alexandru Chituţă (re)aduce frumosul
După doi ani, revine în Sala Festivă a Bibliotecii ASTRA cu acelaşi motiv: vernisarea unei expoziţii şi lansarea unui nou volum despre pictorul Octavian Smigelschi. De această dată, motivul este cu atât mai special cu cât anul 2015 încununează 110 ani de la pictarea Catedralei Mitropolitane de către Smigelschi. Alexandru Chituţă, preşedintele Asociaţiei Culturale "Pictor Octavian Smigelschi", este autorul volumului aniversar "Smigelschi şi Catedrala în documente inedite din arhiva Mitropoliei Ardealului", lansat, miercuri seară, la ASTRA. Tot atunci a avut loc vernisajul expoziţiei "Smigelschi şi Catedrala – 110 ani de la pictare", evenimentul fiind deschis cu un concert al corului Catedralei Mitropolitane.

Sala Festivă a Bibliotecii Judeţene ASTRA a fost, miercuri seară, punctul de întâlnire al iubitorilor de frumos, de artă, al celor care au vrut să îşi amin­tească de realizările picto­rului Octavian Smigelschi. În întreaga sală au fost ex­puse mai multe picturi de mari dimensiuni care poar­tă semnătura lui Smigel­schi, un autoportet al pic­torului, dar şi alte docu­mente luate din arhiva Mitropoliei. S-a vorbit, timp de două ore, despre pic­torul Octavian Smigelschi. S-au spus multe, unele ştiu­te, altele total necu­noscute pentru cei din sală, care au ascultat, au râs, au aplaudat şi au încuviinţat în nenumăratele rânduri în care s-a spus că lui Octa­vian Smigelschi nu i s-au acordat meritele cuvenite în spaţiul cultural românesc. Organizatorul evenimen­tului şi autorul volumului lansat, Alexandru Chituţă, a avut alături mai mulţi invitaţi speciali, printre care dr. Iulia Mesea, Silviu Borş, direc­torul Bibliotecii Judeţene ASTRA, dr. Onuc Nemeş, prof. univ. Ioan Ică şi P.S. Virgil Bercea, episcop de Oradea.

Octavian Smigelschi nu este suficient de bine marcat, dar nici un artist uitat

Evenimentul a început cu cuvinte de laudă la adresa lui Octavian Smigelschi, dar, în acelaşi timp, cu un re­gret. Acela că locul pic­torului în istoria artei ro­mâneşti nu este suficient de bine marcat. "Vorbim despre Octavian Smigel­schi ca despre un artist insuficient valorificat şi insuficient  prezent în istoria artei româneşti", a spus dr. Iulia Mesea. Cu toate a­cestea, nu putem spune că Octavian Smigelschi este un artist uitat.
"Această minunată auto­nomie a pictorului Smigel­schi n-a fost niciodată ega­lată, astfel încât şi astăzi cei care păşesc în lăcaşurile de cult decorate de Octa­vian Smigelschi sunt pro­fund impresionaţi de cali­tatea şi de carisma artei sale", a mai spus Iulia Me­sea. A urmat, la cuvânt, Sil­viu Borş, directorul Biblio­tecii ASTRA, care a început prin a spune că Alexandu Chituţă "nu se astâmpără". Acesta a mai amintit des­pre întâlnirile cu Alexandru în Sala Festivă, din 2012 şi 2014.

"Suntem printre îngeri şi sfinţi"

P. S. Virgil Bercea, epis­cop greco-catolic de Ora­dea, şi-a exprimat bucuria de a se afla la Sibiu, alături de celelalte persoane pre­zente, punctând faptul că Alexandru Chituţă a reuşit să adune în acelaşi loc ortodocşi, catolici, oameni de cultură, dar mai ales oa­meni care iubesc frumosul. "Suntem printre îngeri şi sfinţi. Suntem, cred, alături de Octavian Smigelschi, acum în sală. Sunt mo­mente foarte încărcate de spiritualitate şi istorie", a spus P. S. Virgil Bercea. Printre invitaţii de seamă       s-a aflat şi prof. Univ. Ioan Ică, îndrumătorul de docto­rat al lui Alexandru. "M-a surprins această capaci­tate de a iscodi, de a căuta izvoare ale spiritualităţii oarecum neconvenţionale", a spus părintele Ioan Ică despre discipolul său, pe care l-a numit "fratele nos­tru, Ale­xandru". Tot discur­sul aces­tuia s-a construit în jurul frumosului, cel care "uneş­te şi binecuvântează". Pă­rintele Ică este de părere că frumosul este pierdut pe undeva, iar locul în socie­tate i-a fost luat de urât şi de  kitsch, astfel că "s-ar putea face kilometri întregi de expoziţii de urât". În opinia sa, umanitatea su­feră astăzi de o criză a ade­vărului, a binelui, dar mai cu seamă de o criză a fru­mosului. şi totuşi, Alexan­dru ne oferă tuturor şansa de a recupera iubirea faţă de frumos, crede prof. univ. Ioan Ică. El ni-l prezintă în continuare pe Octavian Smigelschi, iar atunci "când ne gândim la Smi­gelschi, vedem frumosul", conchide părintele Ică. 

Conceptul lucrului bine făcut se face... pas cu pas

Prin documentele pe care le-a expus, Alexan­dru Chituţă aduce foarte multe elemente inedite, care nu au fost cunoscute până acum, este con­cluzia la care a ajuns dr. Onuc Nemeş. "Alexandru Chituţă a înregistrat tot timpul o creştere. Creş­terea aceasta este foarte frumoasă, o creştere în specializare, care este fructificată din carte", a spus Onuc Nemeş. Aces­ta a vorbit şi despre con­ceptul lansat de Klaus Iohannis în campania sa electorală şi despre car­tea autobiografică a a­cestuia, spunând că se văd în alegerea cuvintelor o cultură şi educaţie ger­mană. "Se vehiculează acum un concept foarte frumos de care avem ne­voie şi sper să ne împli­nească la nivel naţional: conceptul de a realiza un lucru bine făcut, dar pe care să-l faci pas cu pas." De aceea, acesta i-a în­demnat pe cei din sală, dar şi pe el însuşi, ca "ori­ce lucru bun pe care-l începem să-l ducem pâ­nă la capăt, şi de orice lu­cru rău să ne deba­rasăm".
Nu în ultimul rând, cel care a vorbit despre Octavian Smigelschi a fost însuşi autorul cărţii, Alexandru Chituţă. Acesta a ţinut să aducă mai multe lămuriri despre ceea ce înseamnă pic­torul Smigelschi în cul­tura românească şi nu numai. "Octavian Smi­gelschi a fost cel dintâi pictor care, pe lângă faptul că a vrut să creeze o pictură naţională şi europeană, a mers la sursa creştină pri­mară şi astfel putem spune că a creat o pictură ecu­me­nică. El pleacă de la aceste surse ale creştinis­mului pri­mar, le înglobează şi aduce speci­ficul acesta românesc", a spus Alexandru Chituţă. De altfel, a ţinut să precizeze că Octavian Smi­gelschi, prin arta sa, a creat o simbioză între pictura re­nascentistă ita­liană şi cea bizantină, dând naştere, la Sibiu, sti­lului neobizantin.
La final, acesta a oferit diplome P. S. Virgil Bercea, părintelui Ioan Ică, preşe­dintelui Asociaţiunii ASTRA, Dumitru Acu, Deliei Voina, de la Muzeul ASTRA, dr. Iulia Mesea şi lui Marius Mar­tin. "Vreau să vă bucu­raţi su­fletul. Expoziţia ră­mâne <<acasă>> până în 20 fe­bruarie", a conchis Alexan­dru Chituţă.
Despre pictura lui Smi­gelschi a fost invitat să vor­bească şi părintele prof. dr. Dumitru Abrudan, care a adus cu el prima mono­grafie a Catedralei Mitro­politane. 

 

comentarii
6 comentarii

impresionanata expozitie!
Alina
30.01.2015 10:26
foarte frumos de a readuce in fata noastra asa ceva. Totul realizat de o personalitate sibiana.
Ovidiu
30.01.2015 10:48
Foarte frumos si INALTATOR. Seara de miercuri a fost geniala!
Robert
30.01.2015 18:26
A?a este, o expozi?ie monumentala si un Vernisaj impresionant. Corul ne a
Iulia
30.01.2015 18:37
Multumim Prea Sfintiei Sale dr. Virgil Bercea, episcopului unit de Oradea, pentru ca a onorat expozitia cu prezenta PS Sale.
celestin
30.01.2015 20:30
Multumim Alexandru pentru aportul adus artei si culturii romanesti.
Adrian Tocaci
13.05.2015 09:42
Din aceeasi categorie
Electrica Furnizare

publicare anunturi

Somarest

Q-House

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia