Continental
Tribuna
”Luna plantării arborilor” – 2019 s-a încheiat, campania de împădurire continuă
”Luna plantării arborilor” – 2019 s-a încheiat, campania de împădurire continuă

Direcţia Silvică Sibiu a organizat şi în această primăvară "LUNA PLANTĂRII ARBORILOR", sub egida căreia s-au desfăşurat acţiuni menite să trezească în conştiinţa populaţiei dragostea faţă de pădure, să explice rolul pădurii în viaţa tuturor, deoarece felul în care privim şi îngrijim pădurea ne caracterizează în cel mai înalt grad ca popor.
Principalele acţiuni şi manifestări organizate de Direcţia Silvică Sibiu au fost cuprinse într-un program-cadru care a fost publicat în presa locală.

Pentru educarea tinerei generaţii, în special a copiilor şi elevilor, au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ pentru organizarea comună a unor acţiuni practice şi teoretice, educativ - formative cu elevii şi copiii din clasele primare, gimnaziale şi liceale, precum şi cu diverse firme şi ONG-uri de profil.
Astfel, s-au organizat 21 de acţiuni la care au participat peste 1600 de elevi, profesori şi voluntari care, sub îndrumarea personalului de la ocoalele silvice, au plantat un număr de 25,5 mii puieţi forestieri pe 5,1 hectare, au efectuat lucrări în pepinierele silvice (repicaj puieţi din solar şi semănat sămânţă în solar), precum şi lucrări de igienizare în fondul forestier. Putem afirma că în comparaţie cu anul trecut, atât numărul activităţilor organizate în parteneriat, cât şi numărul voluntarilor şi al puieţilor plantaţi este dublu, ceea ce aduce o bucurie deosebită silvicultorilor sibieni, fiind dovada rezultatului muncii lor pe planul educaţiei forestiere şi al importanţei aducerii în rândul publicului larg a principiilor gospodăririi durabile a fondului forestier naţional.

Materialul de plantat necesar a fost produs de către Direcţia Silvică Sibiu în pepinierele proprii şi pus la dispoziţia participanţilor odată cu terenurile pe care s-a plantat.
De altfel, întreaga campanie de împădurire din zona de deal s-a încheiat la această dată. S-au plantat 97 hectare cu 485 mii puieţi şi s-au semănat 652 metri pătraţi de solar.

Lucrările de împădurire continuă să se desfăşoare în zona de munte, unde vor mai avea loc şi alte acţiuni de plantare cu voluntari sub sloganul ROMSILVA - Contează pentru viitor, chiar dacă "Luna plantării arborilor" s-a încheiat. Lucrările de plantare vor fi urmate de lucrările specifice de îngrijire a plantaţiilor - descopleşiri, revizuiri şi mobilizarea solului, pe 2.900 hectare, care se execută doar cu muncitori specializaţi, la fel ca lucrările de îngrijire a arboretelor tinere - degajări, curăţiri şi rărituri. Direcţia Silvică Sibiu are în program parcurgerea a 2.160 hectare cu astfel de lucrări.
Se cuvine să remarcăm aici şi preocuparea deosebită a silvicultorilor sibieni pentru aplicarea tratamentelor silvice care promovează regenerarea naturală, în acest an, activitate prin care lucrările efectuate vor regenera natural 157 hectare de pădure. De asemenea, se vor efectua lucrări de ajutorarea regenerării naturale pe alte 315 hectare.
Gospodărirea celor 120.370 hectare de fond forestier, din care 61.065 hectare proprietate publică a statului şi 59.305 hectare aparţinând altor deţinători, presupune o muncă intensă şi complexă, dar totodată deosebit de frumoasă, pentru întreg personalul Direcţiei Silvice Sibiu şi al celor opt ocoale silvice din subordine, personal care şi-a asumat cu responsabilitate şi profesionalism îndeplinirea menirii pe care o are, aceea de a aduce plusvaloare pădurilor administrate pe toate planurile: ecologic, economic, social şi cultural.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia