FITS 2024
Tribuna
"Faust" îşi mută capitala. De la Sibiu, la Maribor
Andra MARINESCU
2168 vizualizari

După cinci ani de la pre­-miera spectacolului în ca­drul Pro­gramului Sibiu 2007, Ca­pitală Culturală Europeană, megaproduc­-ţia "Faust" a Teatrului Naţio­nal "Radu Stanca" va fi pusă în scenă în Slovenia, la Ma­ribor, pe 7 şi pe 8 septem­brie, într-o hal[ industrial[ special amenajat[.
Prezenţa spectacolului la Maribor se datorează proiec­tului "The Stage between the Sky and the Earth / Scena dintre Cer şi Pământ", care, prin organizatorii lui, îşi pro­pune să reunească eveni­mente ale artei scenice mon­diale şi să atragă un public variat, de la cei mai tineri până la adevăraţii cunoscători ai genului.
În ceea ce priveşte preţul biletelor din Slovenia, aces­tea variază între 13 şi 17 euro, în funcţie de locul în sală. Toate cheltuielile de organizare ale acestui tur­neu sunt acoperite de ope­ra­torii sloveni, Teatrul Naţio­nal "Radu Stanca" din Sibiu fiind o instituţie publică sub­venţionată de Consiliul Local Sibiu. Cu o durat[ de aproximativ dou[ ore, spec­tacolul este prezentat cu supratitrare în limba en­glez[ `i nu este recomandat tinerilor sub 16 ani.

Premii, premii şi iar premii

Spectacolul teatrului si­bian contribuie semnificativ la promovarea valorilor culturale naţionale, precum şi la susţinerea unui dialog benefic între artiştii români şi cei europeni, dovadă fiind obţinerea premiilor şi între­prin­derea a numeroase turnee. Astfel, producţia a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare femi­nină într-un rol principal şi premiul pentru cea mai bună scenografie la Gala Premiilor Uniter din 2008. De asemenea, în acelaşi an, "Faust" a participat la Festivalul "Goethe" de la Frankfurt, pentru ca în 2009 să fie prezent la Festivalul Internaţional de la Edinburgh, în selecţia finală, şi la "Herald Angel Award" 2009. Pe lângă acestea, spec­tacolul a obţinut Premiul de Excelenţă la Gala Pre­miilor Uniter 2010.

Între dragoste şi suferinţă

Violent, dar emoţional, "Faust" e mai mult decât un spectacol de teatru. E o experienţă individuală pu­ternică despre dragoste, su­ferinţă şi cunoaştere. Silviu Purcărete pune în scenă piesa ca pe o experienţă ex­trasenzorială, la graniţa din­tre Pământ şi Iad, un peisaj amplificat prin proiecţii, focuri de artificii, muzică rock live, zeci de actori şi dansatori şi o coloană so­noră originală, semnată de Vasile ~irli. Regizorul sur­prin­de pactul lui Faust cu Diavolul, patima lui Faust pentru Margareta, noaptea Valpurgiei şi ridi­carea lui Faust la cer. Ceea ce face unică producţia lui Silviu Purcărete este deco­rul, de o impresionantă forţă evo­ca­toare. De asemenea, şi costumele au un rol esen­ţial în transmiterea mesa­jului, întrucât ele sunt ele­gante sau burleşti. Muzica specta­colului este antre­nantă sau copleşitoare, cu efecte so­nore adecvate am­bianţei funambuleşti, pro­iecţii video specifice demer­sului scenic, creat prin jocul a peste 120 de actori.
"Faust" va deschide sta­giunea 2012-2013 a tea­trului sibian prin două repre­zentaţii programate pe 14 şi pe 15 septembrie la Hala Balanţa. Pentru a putea vi­ziona producţia la Sibiu, sunt necesari 30 de lei, biletul putând fi achiziţionat direct de acasă, de pe eventim.ro.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica