Tribuna
PNL
Facilităţi pentru absolvenţi
Ioan VIDRIGHIN
985 vizualizari

Mircea Dorin Creţu, director executiv al AJOFM Sibiu ne informează că "absolvenţii de învăţământ din judeţul Sibiu - promoţia 2014 - pot  beneficia de indemnizaţie de şomaj şi de alte facilităţi oferite de lege, cu obli­gaţia de a se înregistra în termen de 60 zile de la data absolvirii în evidenţa  agenţiei pentru ocupa­rea forţei de muncă Sibiu sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi, ca persoane aflate în căutarea unui loc de mun­că, cu următoarele docu­men­te: acte de studii şi de cali­ficare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învă­ţământ (original şi copie); act de identitate (original şi copie); ade­verinţă medicală cu menţiunea „apt de muncă” sau “cu restricţii."
Nerespectarea termenului de 60 de zile de la data absolvirii atrage după sine anularea drep­tului de a beneficia de indem­nizaţie de şo­maj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei. Preci­zăm că în urma înregistrării la Agen­ţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, absolvenţii pot beneficia de urm[toarele ser­vicii gratuite: in­formarea, orientarea şi consi­lie­rea profesională în vederea găsirii unui loc de muncă; medie­rea între cererea şi oferta pe piaţa muncii; programe de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii; mobilitatea forţei de muncă în România sau în UE.
Înregistrarea absolvenţilor ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Sibiu (str. Morilor nr. 51) şi la punctele de lucru ale agenţiei din localităţile Mediaş,  Agnita, Avrig şi Cisnădie.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia