Tribuna
Jidvei
Bottesch vrea reactualizarea strategiei judeţului
Bottesch vrea reactualizarea strategiei judeţului
Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean, a prezentat, recent, în faţa aleşilor judeţeni, o serie de propuneri pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a judeţului, în condiţiile în care în 2006 a fost aprobată Strategia şi Planul de Dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2006 – 2007 – 2013. Primul om al judeţului afirmă că strategia se află în concordanţă cu cea a Regiunii Centru care, la rândul ei, este corelată cu strategia naţională de dezvoltare. În 2007, conducerea Consiliului Judeţean a considerat că strategia ar trebui actualizată şi a cerut evaluarea ei printr-o firmă specializată în cadrul unui program PHARE gestionat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Raportul de evaluare a fost finalizat în luna aprilie şi a arătat că strategia ar putea fi îmbunătăţită prin: introducerea unor indicatori cantitativi atât la nivelul strategiei generale, cât şi la nivel de prioritate sau măsură, astfel încât implementarea Strategiei să poată fi evaluată cu privire la rezultatele şi la impacturile aşteptate; prevederea unui management financiar al Strategiei, ceea ce implică realizarea unei planificări bugetare multianuale; prevederea unor măsuri pentru monitorizarea Strategiei şi introducerea unui sistem IT de sprijin a monitorizării Strategiei şi stabilirea unui plan de implementare a Strategiei şi prevederea unui sprijin tehnic constant pe întreaga perioadă de implementare a acesteia. "Va trebui să avem o strategie cu priorităţi clar stabilite, cu obiective evaluate din punct de vedere financiar, a căror posibilitate de realizare să rezulte dintr-o proiecţie bugetară multianuală. Aceste considerente se referă la domeniile efectiv gestionate de către Consiliul Judeţean Sibiu. Se pune întrebarea dacă Strategia să conţină numai aceste domenii sau Strategia să depăşească aria de competenţă a consiliului judeţean? Este cazul să conceapă consiliul judeţean o strategie de dezvoltare a judeţului pentru toate sferele (economică, socială, culturală etc.)? Întrucât există o interdependenţă între sectoarele administrate de consiliul judeţean şi cele administrate de serviciile în directa subordine a ministerelor, considerăm că Strategia noastră nu se poate mărgini la primele. Există instituţii pe care consiliul judeţean le cofinanţează cu toate că ele nu se află în subordinea sa, spitale, şcoli speciale. Trebuie să cunoaştem intenţiile şi perspectivele de dezvoltare ale acestor instituţii, având în vedere legătura dezvoltării lor cu bugetul consiliului judeţean. Dacă vom conveni ca Strategia să treacă dincolo de limitele sferei de acţiune a consiliului judeţean, propunem să stabilim de acum faptul că vor avea grade diferite de elaborare domeniile care se află în „interiorul”, respectiv „exteriorul” sau „la graniţa” sferei de activitate a consiliului judeţean", susţine Martin Bottesch. În afară de actualizarea şi concretizarea prevederilor pentru perioada până în 2013, Strategia va urmări şi stabilirea de priorităţi pentru perioada 2013-2019.
Masterplan-uri la nivel de judeţ
La ora actuală există sau sunt în lucru documente care completează Strategia din 2006. Astfel, s-a realizat câte un masterplan pentru apă şi apă uzată, mai întâi pentru nordul, apoi pentru restul judeţului; este în curs de finalizare un masterplan judeţean pentru gestionarea deşeurilor şi studiul pentru strategia dezvoltării Aeroportului Sibiu a fost predat în 28 noiembrie. Masterplanurile sunt documente programatice care conţin un studiu de specialitate în domeniul respectiv, şi care, plecând de la cunoaşterea resurselor financiare, stabilesc ordinea de prioritate, etapele de realizare şi bugetul necesar fiecărui obiectiv în parte. Şefii Consiliului Judeţean consideră că pentru realizarea unei strategii care să satisfacă cerinţele menţionate mai sus, este nevoie de masterplanuri pentru alte câteva domenii: masterplan în domeniul asistenţei sociale; masterplan în domeniul turismului; masterplan în domeniul infrastructurii rutiere; masterplan în domeniul dezvoltării instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Sibiu şi studiu pentru strategia dezvoltării Societăţii Comerciale Drumuri şi Poduri SA. Aceste masterplanuri vor trebui realizate de către firme/instituţii specializate în domeniile respective, iar propunerea preşedintelui Martin Bottesch este ca fondurile necesare realizării lor să fie cuprinse în bugetul Consiliului Judeţean pe anul 2009. În domeniile sănătate, învăţământ, dezvoltare rurală şi protecţia mediului s-au solicitat instituţiilor judeţene cu atribuţii în domeniu, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Autoritatea de Sănătate Publică şi Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului, strategiile proprii de dezvoltare, urmând a colabora cu ele la includerea strategiilor respective în Strategia judeţului.
Bottesch cere sprijinul aleşilor judeţeni
Realizarea strategiei judeţului va fi coordonată de Serviciul pentru Strategii şi Programe al Consiliului Judeţean Sibiu. "Consilierii judeţeni sunt chemaţi să-şi aducă contribuţia la realizarea strategiei. Le vor fi puse la dispoziţie materialele de lucru şi am dori ca, mai ales, din partea comisiilor de specialitate, să vină propuneri legate de domeniul fiecărei comisii, iar comisiile să avizeze pe parcurs materialele elaborate în cadrul grupurilor de lucru. Ca orizont de timp ne propunem finalizarea actualizării strategiei în cursul anului 2009", afirmă primul om al judeţului.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia