Tribuna
Sevis
Baia Populară Sibiu împlineşte 110 ani. Acces gratuit pentru toţi sibienii
Sorana MAIER
4212 vizualizari
Baia Populară Sibiu împlineşte 110 ani. Acces gratuit pentru toţi sibienii

Baia Populară Sibiu îm­plineşte astăzi 110 ani de la deschiderea sa, prilej cu care intrarea la bazin, la saună şi accesul la băi­le la cadă sunt gratuite joi, 11 decembrie. Clădirea care şi-a păs­trat forma şi dotările până astăzi a fost construită de acelaşi arhitect care a construit Baia Müller din München, arhitectul Karl Hocheder, şi prin urmare clădirea din Sibiu seamă­nă foarte mult cu cea din oraşul german. Vestea deschiderii Băii Populare din Sibiu în 11 decembrie 1904 a fost pri­mită cu bucurie de si­bieni. Despre Baia Popu­lară din Sibiu însă au vorbit şi ziare din străinătate. Prin­tr-o întâmplare ferici­tă, conducerea băii a reu­şit să achiziţioneze nr. 42 al ziarului Süddeutsche Bauzeitung apărut în Mün­chen în 19 octombrie 1907. Publicaţia anunţa atunci: “Casa Sibiană de Eco­no­mii a terminat sub în­drumarea merituosului ei director, Dr. Wolff, înainte de sfârşitul anului, un com­plex curativ şi balnear pe unul din terenurile sale, care se învecinează în NE cu parcul oraşului şi în SV cu strada Morii (astăzi strada Andrei Şaguna) [...]. Acest complex a fost edi­ficat în două etape de construcţie distincte, res­pectiv mai întâi a fost înce­pută baia care a fost des­chisă în 11 decembrie 1904, în timp ce construc­ţia complexului curativ a început în anul 1905 şi a fost terminată în anul 1906.” Publicaţia vorbeşte şi despre lucrările de con­struc­ţie, menţionând fir­mele care au participat la acestea: “La execuţie au participat următoarele firme: pentru lucrările de zidărie- maistrul constructor Maetz; lucrări fier-beton: Janos Piai (Buda­pesta); acoperirea zidu­rilor cu plăcuţe glazurate - Societatea de acţiuni de porţelan Zsolnay (Buda­pesta); lucrări de piatră - Thomas Gerstenbrain (la Cluj); amenajări tehnice ale băii - firma H. Reck­nagel, München.” Complex în transformare Astăzi, Baia Populară Sibiu îşi continuă misiu­nea pentru care a fost construită: a rămas o baie publică, ale cărei servicii să fie accesibile ca preţ publicului larg. Pentru a marca această aniver­sare, serviciul public care administrează baia a instalat o nouă stemă pe faţada clădirii care adă­posteşte baia: o lebădă. Acest simbol a fost găsit din întâmplare pe aco­perişul clădirii şi de aceea s-a decis transformarea lui în sigla Băii Populare Sibiu. Sigla instalată cân­tăreşte 250 de kg şi este alimentată de un panou solar care face posibilă iluminarea siglei pe timp de noapte. Cea de-a 110-a ani­versare găseşte baia în plin proces de reabilitare. În fapt, încă din 2006, mu­nicipalitatea a iniţiat un amplu program de mo­der­nizare care a însemnat renovarea faţadei, re­fa­cerea pardoselilor, modernizarea şi re­abilitarea completă a bazinului de înot prin­tr-o nouă placare a acestuia şi prin in­sta­larea unui sistem modern de filtrare a apei. De asemenea, sauna a fost şi ea mo­dernizată şi re­abili­tată. Geamurile şi uşile clădirii au fost de asemenea înlocuite. În anul 2008 a fost renovată zona căzilor, iar în 2009 şi 2010 a fost reconfigurată curtea, creându-se mai multe locuri de parcare.  Şi în anul 2014 au fost prevă­zute investiţii care au avut ca rezultat mo­dernizarea saunei şi a bazinelor din incinta acesteia, iar salonul de frizerie şi cel de cosmetică au fost de asemenea moder­ni­zate, fiind mutate într-o altă parte a clădirii. Reîntoarcere către istorie Pentru a fi mai vizi­bilă publicului său, baia a revenit anul acesta la numele său iniţial – Baia Popu­lară Sibiu şi a lansat un site care prezintă informaţii cu privire la serviciile ofe­rite de acest obiectiv public, dar şi istoricul insti­tuţiei. Tarifele pentru serviciile Băii Populare sunt menţi­nute în continuare la un ni­vel acceptabil pentru pu­blicul larg. În ultimii doi ani, bazinul de înot al băii a devenit tot mai căutat, mai ales pentru cursurile de înot la care participă anual sute de copii din Sibiu.
comentarii
2 comentarii

Dar se mai gandeste cineva la cladirea alaturata, in care a locuit George Baritiu ?
www
11.12.2014 08:43
Saream de pe balcon in anii 60
david
11.12.2014 12:35
Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia