Tribuna
Turnul Pulberăriei (Pielarilor) din Sibiu, pe vremea lui Johann Böbel şi în timpul nostru
Turnul Pulberăriei (Pielarilor) din Sibiu, pe vremea lui Johann Böbel şi în timpul nostru
Și Lista completă a turnurilor Cetăţii Sibiului

Johann Böbel şi istoricul contemporan au în comun interesul pentru construcţiile simbolice ale Sibiului şi implicarea emoţională în demersurile de restituire istorică.

Nefiind în calea ofensivei edilitare, Turnul Mic al Pulberăriei s-a păstrat în bune condiţii de conservare până azi. Singuratic şi misterios, dar din păcate în afara circuitelor turistice, el este un exemplu de relicvă istorică. Locul lui este în misterele Sibiului. Din nefericire acum e bine îngrădit: când am atras atenţia edililor oraşului că e îngropat în gunoaie, nu ştiam că va fi pus după gard.

 

Desenul lui Johann Böbel.

 

Spre deosebire de animaţia prezentă în preajma porţilor oraşului desenate de Johann Böbel, pe lângă Turnul Mic al Pulberăriei sunt reprezentate doar două personaje: la intrare un militar cu puşca pe umăr şi un localnic cu scara în spate. Turnul este perfect conservat şi pare folosit. Ferestrele de tragere de la etaj sunt zidite şi accesul în demisol protejat de un gârlici adosat după cum este uşor de ghicit chiar din văruirea lui mai nouă.

De la turn pleacă fragmente de ziduri. Cel din dreapta, făţuit, pare un contrafort. În stânga este un al doilea contrafort şi o bucată de zid de incintă acoperit de vegetaţie. Impresia generală a desenului, generată de brazii din flancul drept, este că turnul aparţine unui cadru natural prietenos. E romantismul ruinelor, parte a modului de viaţă. Realitatea era prozaică: turnul devenise depozit militar, ultimul turn al oraşului medieval păstrat pentru că armata avea nevoie de el.

De la un inginer militar s-a păstrat o reprezentare mai timpurie a turnului, un desen tehnic. Secţiunea prin cilindru lasă să se vadă un demisol şi trei nivele superioare, plus şarpanta acoperişului. Etajul superior este acoperit cu boltă din zidărie, cele inferioare cu podină din lemn. Şi subsolul e acoperit cu zidărie. Săpătura arheologică a scos la iveală un pavaj gros şi rezistent, din cărămizi şi mortar.

În exterior, desenul lasă să se vadă spaţiul de acces în demisol şi lucrări genistice superficiale înspre râu: un şanţ nefiresc de mic, ce pare mai repede o rigolă de drenaj, un val a cărui înălţime nu trece de nivelul acoperişului demisolului. În terenul mlăştinos, el însuşi o piedică serioasă în calea atacatorilor, şanţul şi valul nu erau investite cu roluri defensive majore.

Semnificaţia istorică a Turnului Mic al Pulberăriei (Pielarilor)

Tabelul cu turnurile de incintă şi cele de intrare (porţile) în oraş, tabel redactat de Florin Blezu, prezintă o descriere sumară efectuată la jumătatea mijlocului al XVIII-lea, perioadă în care sistemul defensiv tradiţional se modificase, turnurile pierzându-şi rolul de apărare a unor sectoare de ziduri. Lesne se observă că turnurile aparţineau funcţional de porţile fortificate. Turnul numit în 1751 al Pulberăriei aparţinea spre apărare breslei pielarilor, administrativ şi funcţional (adică proteja intrarea în oraş şi sectorul de zid) ţinea de poarta Turnului (Saag). Numele de Turn al Pulberăriei, după explicaţia inspectorilor din 1751, venea de la rolul de magazie cu pulbere a artileriei. Din acest motiv se afla permanent acolo o santinelă.

 

Turnul Mic al Pulberăriei (Pielarilor) astăzi.

 

Grija edililor de azi ai oraşului de a proteja turnul cu un gard înalt, prevăzut cu ţepuşe de cerşetori şi gunoaie, probabil mulţumeşte vecinii care se plângeau de mizeria unei ruine neprotejate. Cultural însă soluţia e jalnică. În perioada cercetării arheologice am discutat despre posibilitatea refolosirii lui. Un posibil investitor a fost o persoană care ar fi vrut să amenajeze acolo un planetariu.

Realitatea în 2019 este la fel ca în 2010, nu departe de cea din timpul lui Johann Böbel şi nu ştiu dacă se va schimba în următoarea sută de ani

 

Lista turnurilor incintei exterioare a Cetăţii Sibiului  1492- 1493

(redactat şi documentat de Florin Blezu)

 

 

 

Turnul Măcelarilor (Carnifices); Turnul Pălărierilor (Pileatores); Turnul ţesătorilor (Textores);

Turnul Aurarilor (Aurifabri); Turnul Fierarilor (Fabri); Turnul Ţesătorilor de lână (Lanifices); Turnul Dogarilor (Doleatorum); Turnul Croitorilor (Sartorum); Turnul Cărămidarilor (Lateranorum); Turnul Pielarilor (Cerdonum); Turnul Zidarilor (Muratorum); Turnul Pantofarilor (Swtorum); "Turnul următor mai jos de Turnul Pantofarilor"; Turnul Curelarilor (Corrigiatorum); Turnul Mănuşarilor (Henssemacher); Turnul Dulgherilor (Carpentar); Turn (Arcuficum); Turnul Strungarilor şi meşterilor de pantofi ungureşti- Cizmarilor (Drexsler und Ungarisch Schuster); Turnul Blănarilor (Pellificum)

 

 

Lista turnurilor incintei exterioare a Cetăţii Sibiului 1751 (de la Poarta Cisnădiei, spre dreapta) (redactat şi documentat de Florin Blezu)

 

Turnul Măcelarilor/Fleischhaker Thurn: "deasupra porţii interioare a Cisnădiei, rectangular, accesul boltit, celelalte trei etaje neboltite. Păzit de paznici ai oraşului, poarta dotată cu hersă. În faţa porţii, peste mai vechiul şanţ al oraşului- dublu zid în şicană, cu ambrazuri de tragere, legat de un vechi rondel de artilerie şi terminat cu o casă de pază civică. În faţa acestei porţi a Cisnădiei- Bastionul (Cisnădiei);

Turn orăşenesc; 

Turn orăşenesc, două etaje; rondel semicircular;

Turnul Tunzătorilor de postav, pătrat, două etaje;

Turnul Pânzarilor (Leinwöber), pătrat, patru etaje;

Bastionul Soldos/Soldisch; 

Turnul Aurarilor (Goldschmidts) în formă de dreptunghi alungit,  masiv, patru etaje, contraforţi, utilizat de artilerie;

Turnul Orăşenesc al Păcurii: trei etaje, utilizat de artilerie, la intrarea Micului Canal; arsenal de la Turnul Păcurii la Turnul Aurarilor;

Turnul Fierarilor:  poligonal, patru etaje, artilerie;

Turn orăşenesc (deteriorat);

Turn orăşenesc,

Turnul Ţesătorilor de lână: rectangular, patru etaje;

Turnul Dogarilor: rectangular, patru etaje, prin el trece Marele Canal;

Turn orăşenesc de comunicare;

Marele Turn al Croitorilor : rectangular, patru etaje, poarta interioară a Turnului/Joagărului; Turnul Mic al Croitorilor: la poarta exterioară, pe flancul stâng al bastionului; prevăzut cu cerdac în perioada războaielor curuţilor: Avea dublă strajă, cea civică şi a croitorilor în turnuri, cea militară, între ele;

Bastionul Porţii Sag/Turnului;

Turnul Franzelarilor (Weiss Bäker): rectangular, patru etaje;

Turnul cu Pulbere repartizat pielarilor; majoritatea pulberii fiind folosită pentru artilerie);

Turnul (becaţelor? Schnepfen) orăşenesc: carceră, boltă-depozit, cameră secretă de judecată; rectangular, patru etaje;

Turnul Zidarilor: rectangular, trei etaje

Bastionul Porţii Ocnei (Burger)

Turnul (mare) cu Pulbere: trei etaje, boltit, solid: aici se păstrează pulberea pentru artilerie. Adosat de el, un depozit de pulbere

Turnul Pantofarilor: deasupra Porţii interioare a Ocnei, trei etaje, masiv, sus are cerdac cu parapet prevăzut pentru piese de artilerie mici;  Păzit de breaslă (oamenii), oraş (paznicii) şi paza militară  în faţa porţii, la intrarea în bastion şi la poarta exterioară, amenajată în flancul drept al bastionului Ocnei.

Turn orăşenesc

Turn de comunicaţii: pe lângă care un canal străpunge zidul.

Turnul Mănuşarilor: rectangular, trei etaje

Turnul Rotarilor: vechiul rondel de artilerie. Rotărie

Turn scurt aflat pe zid, traversat de canal

Turnul Breslei Pielarilor: poligonal, trei etaje, în unghiul retras al zidului oraşului

Turn de comunicaţie: La fel ca celelalte turnuri de comunicare, un etaj în galeria zidului defensiv

Turnul Săpunarilor: într-un unghi îndreptat spre oraş, după care zidul continuă concav.

Poarta Elisabeta: două turnuri atribuite blănarilor,. Strajă militară la poarta dinspre oraş, cetăţenească între turnuri. În ele locuiesc străjerii porţii.

Turn de comunicaţie

Turn de comunicaţie (după colţ, spre exterior, fără turn)

Turn de comunicaţie

Turnul Bărbierilor: patru etaje, unde zidul formează un unghi retras.

Cerdac/Foişor de apărare  pe zidul de incintă

Turn cu poarta în Bastionul Haller: depozit de pulbere, administrat de artilerie

Bastionul Haller

Portiţa morţilor: trei etaje

Turnul Funarilor: poligonal, trei etaje

Turnul Cositorarilor: rectangular, trei etaje (de fapt, patru)

Turnul Gros

Turnul Dulgherilor: poligonal, trei etaje (real: patru etaje)

Turnul Olarilor: rectangular, trei etaje (real: patru etaje)

Turnul Postăvarilor: poligonal, patru etaje

Turnul Lăcătuşilor: rectangular, patru etaje

Turnul Măsarilor: în forma unui mic bastion; două etaje, peste care s-a ridicat un etaj de tragere

Bastionul Cisnădiei

 

Petre Beşliu Munteanu


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia