Tribuna
Punct ochit - punct lovit sau conceptul „one day surgery”
15606 vizualizari
Punct ochit - punct lovit sau conceptul „one day surgery”
În general, intervenţiile chirur­gicale sunt privite cu teamă de cei mai mulţi dintre noi. Teamă jus­tificată de na­tura noastră umană, de in­stinctul de auto-conser­vare. Sentimentul de invazie în intimitate, de reticenţă este ine­vitabil prezent. De aceea, medicina a evoluat încer­când să diminueze pe cât se poate aceste sentimente.


O soluţie extrem de efi­cien­tă în acest sens este mini­invazivitatea, concept care nu mai are niciun se­cret pentru prof.univ.dr. Dan Sabău, medic şef al Secţiei Clinice Chirur­gie II a Spita­lului Clinic Judeţean de Ur­genţă Sibiu, şi care este apli­cat cu succes pentru nume­roase intervenţii realizate. Una dintre afecţiunile tratate eficient prin intervenţii chi­rurgicale miniinvazive este apendicita.

În acest sens, recent, în cadrul SCJU Sibiu, Secţia Clinică Chirur­gie II, o fată de 16 ani a fost operată cu suc­ces de către prof.univ.dr. Dan Sabău, medicul şef al sec­ţiei, care a realizat o apen­di­cectomie printr-o procedură miniinvazivă cu o incizie de numai 0,7- 0,8 cm. Inter­ven­ţia a fost realizată miercuri 16.11, a durat circa 30 de mi­nute iar pacienta a fost ex­ternată după numai o zi de spitalizare. “Pacienta a fost suspectată de o serie de afecţiuni patologice din mai multe sfere, a ajuns în urma evaluărilor în serviciul de chirurgie, unde s-a apreciat că este vorba de o colică a­pen­diculară, deci o apen­di­cită acută catarală ceea ce s-a confir­mat şi la examenul microscopic şi macroscopic pe care le practicăm siste­ma­tic”, explică chirurgul sibian.

Pacienta, fiind minoră, a fost înso­ţită de mama sa şi a avut de ales între anestezia generală cu intervenţie lapa­roscopică respectiv miniin­va­zi­vitatea prin minilaparo­to­mie cu anestezia locală. De comun acord au ales va­rianta a doua şi s-a practicat cu succes anestezia locală şi minilaparotomia.

“Am venit cu fata mea,  care pre­zenta simptome de apen­dicită iar domnul pro­fesor doctor Sabău a acţio­nat foar­te rapid. S-a făcut anes­tezia locală, apoi a avut loc ope­raţia şi am rămas uimită cât de mică a fost in­cizia care arată mai degrabă ca o sim­plă zgârietură iar recuperarea a fost foarte ra­pidă. Sunt foarte mulţumită şi cu mare încredere aş re­comanda astfel de inter­ven­ţii”, a declarat mama pacien­tei.

Intervenţia este realizată cu un instrumentar minia­turizat, adaptat personal de către medicul sibian pentru aceste tip de abordare.

De ce miniinvazivitate?

„Este vorba despre supre­maţia miniinvazivităţii în actuala filozofie chirurgicală care face ca posibi­lităţile terapeutice să fie duse ex­trem de departe, printr-un efort care presupune o sumă de inovaţii şi invenţii. Practic, miniinvazivitatea este în acelaşi timp un concep ana­tomic, psihologic, tactic, teh­nic, cosmetic dar şi financiar. Miniinva­zivitatea poate fi dusă extrem de departe şi pentru operaţiile aşa zis simple, dar care erau consuma­toare de zile de spitalizare; ea a făcut ca practic să apară noţiunea de “one day surgery”, adică chirurgie de o zi. Astfel, după ce pacienta a fost apendicectomizată, pleacă a doua zi din spital.
Chirurgul sibian merge chiar mai departe cu acest concept şi spune că pacienţii pot pleca chiar în aceeaşi zi din spital în even­tua­litatea în care acest mod de lucru, care presupune un anume supli­ment de responsabilitate pen­tru medicul care ope­rea­ză şi care aduce o imensă economie pentru spital, ar fi apreciat de Casa de Asigu­rări de Sănătate.

“Din păcate Casa de Asi­gurări are nişte limitări care fac ca exter­narea în aceeaşi zi să fie din punc­tul de vedere al eva­luării fi­nan­ciare a actului operator. Oricât ar fi acesta de perfor­mant, externarea în aceeaşi zi te depunc­tează şi nu-ţi dă decât o mică parte din ceea ce reprezintă efortul intelec­tual, profesional şi prestaţia întregii echipe a spitalului, pen­tru această soluţie nova­toare”, explică prof. dr. Dan Sabău.

Printre numeroasele avan­taje ale miniinvazivităţii se numără vin­decarea rapidă spitalicească (cos­turi directe mici) şi postspitaliceas­că (cos­turi indirecte mici), cica­trici inaparente, consumuri energetice şi plastice mini­male, consumuri terapeutice minimale, menajarea psihi­cu­lui bolnavului şi transferul pacientului din zona ordinară (a omului bolnav) în zona extraor­dinară a omului rapid sănătos.
„Toţi colegii mei din cadrul secţiei accesează acest mod de gândire şi de prac­tică a intervenţiilor miniinva­zive. Acesta este unul din mo­tivele pentru care am venit în Sibiu, pentru a livra cunoş­tinţe celor care adoptă o altă filosofie şi un alt gen de prac­tică ceva mai abil, mai aple­cat către indicele de satis­facţie al pacientului, care mi se pare un criteriu extrem de important. Este crescut astfel nivelul de eficienţă atât al actului operator în sine cât şi al refacerii”, a  concluzionat prof.univ.dr. Dan Sabău.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia