Tribuna
Zilele Culturale ale judeţului Sibiu continuă pe Valea Târnavelor
Zilele Culturale ale judeţului Sibiu continuă pe Valea Târnavelor
Ediţia de toamnă 2014 a Zilelor Culturale ale Judeţului Sibiu are programate pentru zilele de 13 şi 14 septembrie acţiuni pe Valea Târnavelor, în localităţile Axente Sever, Şeica Mică, Şoroştin, Biertan şi Mediaş. Programul include deja tradiţionalul spectacol folcloric, caravana Astra Film, concerte şi recitaluri de muzică clasică, târg de produse tradiţionale şi biblioatelier.
”Este un proiect deosebit de important promovat de Consiliul Judeţean Sibiu şi mă bucur să văd că este tot mai apreciat de locuitorii ju­deţului, cei pentru care am şi organizat Zilele Culturale. Îi invit cu drag pe sibienii care trăiesc pe Valea Târnavelor să descopere şi redescopere propriile tradiţii, iar pe cei din alte zone să cunoască tot ce are mai frumos această parte de nord a judeţului. Pen­tru că prin cultură şi pro­movarea ei putem să revita­lizăm economia, să dezvol­tăm turismul şi să creştem nivelul de trai”, spune Ioan Cin­drea, preşedintele Consi­liului Judeţean Sibiu. Descoperiţi „Energii creative pe Drumul fortificaţiilor” de pe Valea Târnavelor În ceea ce priveşte com­ponenta turistică, Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu vă invită să descoperiţi far­mecul Văii Târnavelor prin in­ter­mediul circuitului tematic „Energii creative pe Drumul fortificaţiilor”, sâmbătă, 13 sep­­tembrie. Itinerarul excur­siei propune descoperirea zo­nei de nord a judeţului Si­biu, renumită datorită peisa­jului cultural dominat de bi­se­rici fortificate, a aşezărilor cu populaţii multiculturale, dar şi pentru prezenţa unei surse importante de energie pentru România: gazul natural. Povestea „focurilor vii” va fi dezvăluită la Centrul de cer­cetare şi documentare gaze naturale din Mediaş, unde par­ticipanţii la excursie vor sărbători alături de localnici „Ziua gazistului”. Cu această ocazie, va fi vernisată expozi­ţia „Omagiu focului” a artis­tu­lui Ion Constantinescu. Pe­riplul continuă cu vizitarea ca­­sei memoriale dedicate ac­­tivităţii a trei mari perso­na­lităţi ale României: Hermann O­berth-părintele zborului spa­ţial, Conrad Haas - inven­ta­torul primei rachete în trep­te cu combustibil, Dumitru Do­rin Prunariu - primul cosmonaut român. Mediaşul îşi păstrează şi astăzi, după opt sute de ani de existenţă, savoarea bur­gu­lui medieval ce te îmbie să îl des­coperi: construcţii arhi­tec­tonice variate, ornamente ar­hitecturale enigmatice, le­gen­de şi poveşti ce denotă un trecut important şi tainic. Toa­te vor fi descoperite pe înde­lete alături de un ghid local consacrat, după care se va degusta savoarea vinu­lui de pe Târnave în cramele Trau­be. La Axente Sever va fi pre­zentată istoria sistemului de apărare al bisericilor for­tifi­cate din Transilvania, dar şi „Ora de muzică clasică” o­fe­­rită de ansamblul „Concer­tino” al Filarmonicii de Stat din Sibiu. Preţul excursiei este de 55 de lei / persoană, iar partici­pa­­­rea se face pe bază de în­scriere la adresa de e-mail office@sibiu-turism.ro, tele­fon 0269 218 121. Par­tici­panţii vor fi provocaţi să fie a­tenţi la explicaţiile ghizilor şi vor fi re­compensaţi cu pre­mii: un week-end cu cazare şi masă oferit de Dafora Turism, al­bu­me şi filme des­pre judeţul Sibiu. Duminică, 14 septembrie, alăturaţi-vă caravanei „Zile­lor Culturale ale judeţului Sibiu” pentru a participa la pro­gra­mul cultural din lo­ca­litatea Şo­roştin. Caravana porneşte la ora 12.00 din parcarea sălii Thalia şi se întoarce din Şoroştin la ora 16.00. Parti­ciparea este gratuită şi se fa­ce pe bază de înscriere la a­dresa de e-mail office@sibiu-turism.ro sau la numărul de telefon 0269 218121, până vineri la ora 12.00. Urmăriţi progra­mul detaliat al Zilelor Cultu­rale ale judeţului Sibiu şi pe www.sibiu-turism.ro . Acest proiect prioritar al Consiliului Judeţean Sibiu, inclus în Strategia de dez­voltare a judeţului Sibiu, ur­măreşte concentrarea acţiu­nilor culturale într-o anumită zonă etnogeografică a ju­deţului, într-un week-end, cu scopul de a revitaliza viaţa culturală din toate localităţile judeţului şi de a promova tu­rismul în cele 5 zone etno­folclorice: Valea Secaşelor, Valea Târnavelor, Valea Hâr­tibaciului, Ţara Oltului şi Măr­ginimea Sibiului. Con­ceptul de organizare preve­de ca în patru ani fiecare lo­calitate să fie gazdă pentru programele desfăşurate în Zilele Cultu­rale ale Judeţului Sibiu. Programul detaliat pentru VALEA TÂRNAVELOR: SÂMBĂTĂ, 13 SEPTEMBRIE 2014 AXENTE SEVER Sala Festivă a Primăriei 18,00 Caravana ASTRA FILM: „JUDE|UL SIBIU. Poarta de sud a Transilvaniei” /14 min. Muzeul Cetate 18,15 „Ora de muzică clasică” Filarmonica de Stat Sibiu – concert 30 min Corul de cameră „Caedonia” - concert - 30 min Corul „Ioan Axente Sever” - concert 30 min Grupul de copii „Valea Târnavelor” din Axente Sever BIERTAN 10,00-18,00 Biblioteca „Lada de breaslă” Expoziţie de bijuterii hand-made şi desene (cu vânzare) Centrul localităţii: Târg de produse tradiţionale MEDIA~ Casa Gazelor Naturale 10,00 „Ziua Gazistului” Vernisaj expoziţie „Omagiu focului”- artist Ion Con­stantinescu Vizitarea Centrului de cercetare şi documentare gaze naturale DUMINICĂ, 14 SEPTEMBRIE 2014 ŞEICA MICĂ – SAT SOROŞTIN 13,00 Spectacol folcloric Fanfara „Muzicienii Sibiului” Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului” şi soliştii: Aurelian Adam, Aurelian Suciu, Traian Stoiţă, Alina Bîcă, Nelu Albu, Camelia Cosma Stoiţă, Mariana Anghel şi Sava Negrean Brudaşcu Spectacolul va fi prezentat de Traian Stoiţă ŞORO~TIN 12,00-17,00 Stand „Info turistice judeţul Sibiu”. AJTS Stand pe tema sustenabilităţii dezvoltării rurale, organizat de Muzeul Astra ŞEICA MICĂ Biblioteca de Turtă Dulce 15,00 Spune-mi o poveste despre satul tău! – biblioatelier de creaţie literară şi rostire cu tâlc a poveştilor, organizat de Biblioteca Judeţeană ASTRA Primăria Şeica Mică 17,00 Prezentare de Reţetare şi iscusinţe culinare BIERTAN 10,00-18,00 Biblioteca „Lada de breaslă” Expoziţie de bijuterii hand-made şi desene (cu vânzare) Centrul localităţii: Târg de produse tradiţionale, Expoziţie cu vânzare - standuri cu produse tradiţionale în localitatea Şoro`tin
comentarii
3 comentarii

miroase a campanie marca psd,ca cel de pe bat.stiti voi ce.
ben
10.09.2014 01:47
Lasati mai amaritilor zilele tirnavelor faceti si terminati podul si drumurile in Seica Mica pt ca ati distruso nemernicilor ..... Asta da campanie ... Asa sa va ajute Dumnezeu ! De 2 luni nu se misca nimic prapaditilor !
Seica Mica
10.09.2014 04:42
E BUN ARTICOLUL DAR NU STI UNDE INCEPE SI UNDE SE TERMINA PENTRU FIECARE LOCATIE .
MARIA
10.09.2014 17:12
Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia