Tribuna
SEVIS
Tursib organizează concurs pentru postul de director tehnic
Tursib organizează concurs pentru postul de director tehnic

Consiliul de Administrație al societății TURSIB SA cu sediul in municipiul Sibiu, strada Munchen, nr. 1, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J 32/1024/1998, C.U.I. RO 789401, site: www.tursib.ro, anunță organizarea procedurii de selecţie pentru postul de Director tehnic al societaţii TURSIB SA Sibiu.

 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

1) cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând SEE;

2) studii superioare tehnice de lungă durată sau diplomă de licență + master (sistem Bologna);

3) experiență relevantă (minim 3 ani) în consultanță în management sau în activitatea de conducere/coordonare tehnică in activitatea de transport/ mentenanță autovehicule in cadrul unor întreprinderi publice ori societăți comerciale private;

4) să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracțiuni incompatibile cu calitatea de Director tehnic;

5) să nu fi fost implicat într-un litigiu cu SC Tursib SA sau cu autoritatea publică tutelară, soluționat definitiv în defavoarea candidatului;

6) să nu fie în stare de incompatibilitate, conform legii.

Criterii de evaluare:

1. Competențe

1.1. Competente și cunoștințe specifice sectorului de activitate;

1.2. Competente profesionale de importanta strategică:

  • înțelegere aprofundată a sistemelor de management a unei societăți și a cerințelor unei activități eficiente;

  • înțelegerea direcțiilor strategice de dezvoltare a transportului public local la nivel local, regional;

  • capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia;

  • cunoștințe privind sistemele inteligente de transport;

  • capacitatea de organizare și coordonare;

  • cunoștințe PC, Microsoft Office;

  • experiență în aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a activității tehnice.

 

1.3. Cunoștințe de guvernanță corporativă (legislație și capacitate managerială în domeniu)

1.4. Competențe sociale și personale

 • Abilitați de comunicare si negociere;

 • Capacitate de analiză și sinteză;

 • Abilități de relaționare.

 

2. Integritate și reputație.

 

Procedura de desfășurare a selecției este următoarea:

Persoanele interesate pot depune sau pot trimite prin posta, până în data de 07 mai 2021, ora 09,00, la Secretariatul societății Tursib S.A. din Sibiu, strada Munchen nr. 1, jud. Sibiu, următoarele documente:

 • cerere de depunere a candidaturii care va conține si opisul documentelor din dosarul de candidatură;

 • curriculum vitae;

 • copie act identitate;

 • adeverință medicala care sa ateste starea de sănătate;

 • cazier judiciar;

 • documente în original sau certificate „conform cu originalul”, care să ateste îndeplinirea condițiilor obligatorii de la punctele 1) – 3);

 • declarație pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condițiilor de la punctul 5) si 6);

 • declarație (netipizată) de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție;

 • cel puțin o scrisoare de recomandare;

 • oferta tehnică – in cadrul căreia candidatul va detalia modul in care îndeplinește fiecare dintre condițiile obligatorii si criteriile de evaluare.

 

Selecția se va realiza pe baza următoarelor: analiza dosarelor, interviuri, probă scrisă, declarație de intenție, analiză date din surse externe etc. Bibliografia de concurs este accesibilă pe site-ul societății.

Candidații vor fi informați, telefonic sau la adresa de mail comunicată, asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție.

 

Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0744-795401, luni-vineri, ora 08.00-15.00.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Noua ne pasa

publicare anunturi

Somarest

PORTAL MEDICAL

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia