Tribuna
Comunicat de presa
Picătura de Carte |
Teologie, literatură și sensibilă poezie – pelerinajele gândului în Dumnezeu
Pr. Constantin NECULA
984 vizualizari
Teologie, literatură și sensibilă poezie – pelerinajele gândului în Dumnezeu

Pentru cine îl cunoaște pe Părintele Nicolae Răzvan Stan din activitatea sa de profesor de teologie și preot cu adâncă evlavie, apariția celor două ultime volume din scrierile sale nu sunt o surpriză: Călător spre veșnicie (Ed. Eikon, ed. 2-a, revăzută și adăugită, București, 2021, 126 pg.) și Interferențe teologice și literare (Ed. Eikon, București, 2021, 248 pg.). Cel dintâi este un volum de poeme-euharistice în sensul de odinioară, a gândirii omului Bisericii dedicat desfacerii în fir de vers a tainelor vieții și morții deopotrivă. Surpriza plăcută a ediției este un text al Părintelui Profesor Ilie Moldovan, așezat drept bornă de postfață la întoarcerea cititorului în lume- Cu privire la cele două sensuri ale veșniciei: euharistică și absolută (pp. 109- 123)- care mi-a readus dinainte poate cea mai harismatică figură de profesor pe care Dumnezeu l-a îngăduit în viața mea. Și a Părintelui, desigur, căruia distinsul Profesor sibian i-a stat aproape, îndrumător nu doar cercetării doctorale. Părintele Ilie Moldovan intuiește în volumul acesta de poeme ceea ce mi-a dăruit și mie bucurie lecturii. O teologie înaltă rostuită în rostire limpede, curățită de vorbe. Prefața, semnată de Ioan Lascu (pp. 7-16)  -  deschide orizontul unei lecturi literare- în axul temei călătoriei inițiatice și mântuitoare deopotrivă. Orizontul textului Părintelui Moldovan  diferențiază însă din preaplin crugul eshatologic al gândirii autorului, atât de semnificativ în țesătura poemelor sale, de sămânța kerigmatică a adevărurilor teologice, dăruite cu atentă măsură gândirii noastre imediate, ca cititori. Cel de-al doilea volum m-a bucurat cu supramăsură pentru că am identificat, în fapt, aceeași preocupare care îmi încearcă și mie cu bucurie zilele: lectura cu sens a literaturii și prezentarea ei „invitaților” la cina cuvintelor. Volumul Interferențe teologice și literare cuprinde 47 de recenzii, cronici și prezentări de carte scrise de autor în perioada 2002-2018 care au văzut lumina tiparului în reviste teologice ori literare. Un orizont larg de lectură, legată de teologia de specialitate – sistematică, morală și dogmatică- cu relevanță în cultura spirituală a omului modern. Recitindu-le așa, sub forma unor fișe de lectură la cald, înțelegi de unde bucuria teologului de a citi, de a reflecta, de a asuma schimbarea în logos învietor a cuvintelor din jur ce ne omoară cotidianul. Nu sunt texte atinse de manierism teologic ori estetic ci cronică de puls teologal, mod sistemic de a îndemna spre cunoașterea prin lectură a misiunii Bisericii. Pentru cârtitorii culturii teologice cred, personal, că e o bună dare de seamă intelectuală, un îndemn de a încerca să treacă peste publicistica ieftină și prost inspirată de mediocritate în ei care chiar cred că reflectă icoana Bisericii. Pornind de la lucrările mari ale teologiei dogmatice- amintesc doar de scrierile IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei ori cele ale unor personalități de marcă ale gândirii misionar- duhovnicești (Michael Harper, Ioan. C Teșu, Ioan I. Ică jr ori Alexandros Kalomiros, Mantzarisdis ori Anastasios Yannoulatos), venind spre mai tinerii săi confrați de cercetare- Părinții Pătuleanu, Ioja ori Florin Caragiu, ca să amintesc doar câteva nume- Părintele Nicolae Răzvan Stan oferă un minunat Dicționar de lectură a teologiei moderne- ortodoxe și ecumenice deopotrivă (apar recenzii la lucrările lui J. Ratzinger ori Părintele W. Dancă), o firească așezare în pagină a preocupărilor personale de lectură oferite, în primul rând, studenților și tinerilor preoți. Cred că și acest volum denotă preocupare pedagogică a omului dedat cercetării și legat, dulce-ultimativ, de catedra universitară. Suntem și prin aceste două cărți dinaintea unui spirit ludic încărcat de Har. Ceea ce bucură enorm.

Din aceeasi categorie
Festivalul 25 ore de teatru non-stop

Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Hoghilag erata
Licitatie publica

accentmedia