Tribuna
PNL
Suspiciuni referitoare la execuţia lucrărilor de reabilitare a străzilor din Cârţişoara. Primăria dă asigurări că nu sunt probleme
Suspiciuni referitoare la execuţia lucrărilor de reabilitare a străzilor din Cârţişoara. Primăria dă asigurări că nu sunt probleme

Chiar dacă sunt bucuroşi că în localitatea lor se lucrează la execuţia unui important obiectiv de investiţii (reabilitarea străzilor) şi că astfel se poate observa parcurgerea unor paşi, fie şi mici, spre modernitate şi civilizaţie, spre un nivel de viaţă mai ridicat, mai mulţi oameni din Cârţişoara ne-au contactat pentru a ne sesiza anumite nereguli care, în opinia lor, afectează calitatea lucrărilor efectuate, mai ales când acestea au un impact deosebit asupra durabilităţii şi eficienţei acestui obiectiv de mare importanţă.

Aşadar, în urmă cu puţin timp, mai mulţi locuitori ai comunei Cârţişoara (zona Oprea) ne-au adus la cunoştinţă anumite aspecte referitoare la modul (în opinia lor, defectuos), de executare a lucrărilor cuprinse în obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi comunale în comuna Cîrţişoara, judeţul Sibiu”. 

Ce consideră oamenii că nu e în regulă…

Oamenii care ne-au făcut sesizările reclamă posibile abateri de la proiectul tehnic al acestui obiectiv de investiţii, proasta execuţie a unor lucrări, precum şi neprofesionalismul afişat de muncitorii şi tehnicienii care execută lucrările. Mai mult, locuitorii din zona unde se execută lucrări sunt nelămuriţi de ce au fost demarate lucrările pentru modernizarea străzilor înainte ca noua reţea de alimentare cu apă să fie pusă în funcţiune şi, în prealabil, de ce nu au fost efectuate branşamentele pentru reţeaua de gaz metan şi energie electrică (parţial), de ce nu a fost realizată o “fundaţie” a drumului, astfel încât, după finalizarea reabilitărilor, să nu mai fie necesare, măcar o perioadă, alte intervenţii la noua investiţie? 
“Din punctul nostru de vedere, al unor oameni simpli dar care, cel puţin unii dintre noi, am lucrat în construcţii prin ţări străine, aici este o lucrare făcută cu multe greșeli, începută cu stângul. Rigolele sunt strâmbe, betonul folosit nu este vibrat, bordurile au fost montate pe pat de nisip şi sunt strâmbe etc. Nu e în regulă. Am cerut un plan, dădeau din umeri; nu au sau nu voiau să-l arate. Cam asta e!”, ne-a scris, în numele cetăţenilor, Florin D.
De asemenea, oamenii ne-au mărturisit că au făcut anumite sesizări referitoare la această situaţie, atât prin postări pe reţeaua de socializare facebook, cât şi direct, către reprezentanţii administraţiei publice locale şi dirigintele de şantier dar că, până la momentul contactării reprezentanţilor mass media, nu au reuşit să aibă o discuţie lămuritoare despre aceste aspecte. Ca urmare, aceste aspecte au fost menţionate şi într-o sesizare trimisă Inspectoratului pentru Construcţii de la Sibiu.

Am întrebat la Primărie

Pentru a lămuri această situaţie semnalată, am trimis Primăriei comunei Cârţişoara o solicitare prin care, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, am dorit un punct de vedere oficial referitor la implementarea obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi comunale în comuna Cîrţişoara, judeţul Sibiu”. De asemenea, prin aceeaşi solicitare am dorit ca instituţia să ne ofere câteva detalii referitoare la proiectul tehnic al investiţiei, precum şi punctul de vedere al primarului comunei referitor la felul în care acesta este respectat de societatea ce execută lucrarile. În plus, pentru a informa cât mai corect cititorii, am dorit ca Primăria Cârţişoara să ne comunice dacă, în urma desfăşurării activităţii de control executată în baza prevederilor legale, au fost sesizate neconcordanţe referitoare la modul de execuţie al proiectului „Reabilitare străzi comunale în comuna Cîrţişoara, judeţul Sibiu”, care au fost acestea şi măsurile aplicate pentru remediere. Solicitarea noastră a fost înregistrată la Primăria Cârţişoara cu nr. 2678/5, în 7 septembrie 2020, iar răspunsul instituţiei a fost formulat în data de 15 septembrie.

“toate aceste demersuri sunt doar electorale…” – Primăria Cârţişoara

După ce ne-a informat că la Primăria Cârţişoara nu a fost înregistrată nici o sesizare cu privire la modul de desfăşurare a lucrărilor cuprinse în obiectivul de investiţii amintit, primarul comunei,Vasilică Sorin Cîrţan a ţinut să menţioneze că acest fapt îl duce cu gândul “că toate aceste demersuri sunt doar electorale…”. 


Pe străzile reabilitate nu se mai intervine 60 de luni

Apoi, edilul şef din Cârţişoara ne informează că obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi comunale în comuna Cîrţişoara, judeţul Sibiu”.este finanţat din fonduri FADR - PNDR şi bugetul local al comunei, “…finanţare care, prin natura ei prevede că după recepţia la terminarea lucrărilor, într-un termen de 60 de luni, nu se poate interveni cu alt tip de lucrări (reparaţii periodice sau capitale) care să afecteze lucrările executate, în cadrul proiectului”. 
Tot din răspunsul trimis în urma sesizării noastre am aflat că străzile ce urmează a fi reabilitate în Cârţişoara au o lungime totală de 7.380 metri (28 de străzi), dar că, deocamdată au fost preadate constructorului doar 4 străzi. “Lucrările de reabilitare prevăd refacerea sistemului rutier prin asfaltarea străzilor, amenajarea trotuarelor, prin bordurare şi pavare, asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de rigole carosabile, rigole tip scafă, ridicarea la cotă a căminelor de vizitare, asigurarea siguranţei circulaţiei prin montarea de parapet metallic deformabil, montarea semnalizării rutiere, vericale şi executarea de marcaje rutiere.”, se menţionează în documentul primăriei.
Referindu-se la sesizările referitoare la execuţia lucrărilor la străzi înaintea finalizării lucrărilor specifice pentru reţelele de utilităţi, în adresa Primăriei Cârţişoare se menţionează, următoarele: “Predarea a fost făcută după un an, respectiv la 21.10.2019, tocmai pentru ca reteliştii, DELGAZ, ELECTRICA, APA TÂRNAVEI MARI, să aibă timpul necesar în vederea finalizării lucrărilor de branşare gaz, current electric, apă. Aceste instituţii au fost notificate, atât la momentul obţinerii avizelor cât şi după predarea străzilor, prelungind astfel termenul de execuţie a lucrărilor de drumuri, fapt care crează neajunsuri atât  beneficiarului comuna Cârţişoara prin nerealizarea investiţiei, cât şi constructorului, care se vede obligat să păstreze preţurile (materiale, utilaj, transport) ferme pe toată durata investiţiei”.

N-au sesizat, dar au semnalat…
Chiar dacă sesizările cetăţenilor sunt diferite, în documentul trimis redacţiei de Primăria Cârţişoara se menţionează că există o colaborare bună cu firma de execuţie, proiectant şi consultant, toate problemele sau solicitările instituţiei fiind rezolvate. Totuşi, deşi ne-a menţionat că la registratura instituţiei nu au ajuns sesizări din partea locuitorilor referitoare la aceste lucrări, în adresa trimisă redacţiei se menţionează că “… în urma controalelor efectuate şi ţinând cont de solicitările locuitorilor zonei, au apărut următoarele modificări, care au venit să îmbunătăţească soluţia proiectată iniţial…”.(În continuarea documentului, sunt menţionate punctual cinci situaţii unde au fost necesare remedieri ori modificări (înlocuire pavaj subţire cu pavaj mai gros, coborărea liniei trotuarelor pentru asigurarea unui acces mai facil la proprietăţi, realizarea unui trotuar din pavele încadral de bordură, demolarea unor borduri şi remontarea acestora sub o altă formă, realizarea unor rigole carosabile pe două tronsoane etc.)
În finalul documentului, primarul din Cârţişoara a menţionat următoarele: “Concluzionând, considerăm că faptele vorbesc, iar în vederea rezolvării problemelor celor nemulţumiţi, care există în orice comunitate, îi rugăm să se adreseze factorilor de decizie din cadrul comunităţii şi nu angajaţilor unor firme sau trusturilor mass media. Suntem deschişi dialogului şi după cum am arătat dispuşi să servim contribuabilul, cetăţeanul, în măsura în care pregătirea solicitantului şi soluţiile cu care vine sunt viabile şi susţinute tehnic”.
Aşadar, chiar dacă unii locuitori din Cârţişoare au anumite suspiciuni şi consider cu lucrările nu se desfăşoară tocmai cum trebuie, reprezentantul administraţiei publice locale consider că situaţia este în regulă.
Ca urmare, îi sfătuim pe cetăţeni să fie în continuare, “cu ochii în patru” la modul în care se lucrează la acest obiectiv, să acorde atenţie deosebită detaliilor tehnice primite, să urmărească şi să judece, în ansamblu, întreaga situaţie. De asemenea, le reamintim locuitorilor comunei că, în conformitate cu cele afirmate de edilul şef, în termen de 60 de luni de la recepţia la terminarea lucrărilor la străzi, nu se poate interveni cu alt tip de lucrări (reparaţii periodice sau capital), care să afecteze lucrările executate în cadrul proiectului.

G.D.

 

 


comentarii
1 comentarii

Cum naiba sa intentionezi asfaltarea, sa construiesti rigole, sa pui borduri si dale, direct pe pamant, fara fundatie? Vai de ea lucrare, meseriasi si administratie locala! La primul inghet, o sa apara surprizele!
Ion
16.10.2020 12:19
Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia