Tribuna
Sistemul de colectare a deşeurilor din judeţ, în faza licitaţiilor
Sistemul de colectare a deşeurilor din judeţ, în faza licitaţiilor
Proiectul privind implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului a intrat într-o nouă etapă. În acest moment, conducerea CJ pregăteşte licitaţiile privind contractul de lucrări, achiziţionarea echipamentelor de colectare şi audit. Stadiul proiectului a fost prezentat, marţi, de preşedintele Consiliului Judeţean, Martin Bottesch, şi vicepreşedintele CJ, Constantin Şovăială. Şefii CJ speră ca în acest an să fie terminate licitaţiile, astfel încât lucrările efective să înceapă cât mai repede.
3 licitaţii

Procedura de achiziţie publică pentru Contractul de lucrări este în curs de pregătire. Se estimează că procedura de achiziţie va fi demarată în cursul lunii august. Suma maximă estimată este de 57.617.930,98 lei. Se preconizează încheierea contractului până la sfârşitul anului 2011. Activitatea va începe cu faza de proiectare, care va fi urmată de faza de execuţie începând din primăvara 2012. Durata totală a Contractului de lucrări este de 26 luni. A doua licitaţie, cea privind furnizarea echipamentelor de colectare este şi ea în curs de pregătire. Suma maximă estimată pentru Contractul de furnizare de echipamente este de 17.155.133,71 lei. Se preconizează încheierea contractului până la sfârşitul anului 2011, urmând ca furnizarea echipamentelor să se facă etapizat începând din anul 2012.
În fine, procedura de achiziţie publică pentru serviciile de audit a fost lansată, termenul de deschidere a ofertelor fiind 2 august 2011. La licitaţie, s-au înscris patru firme, însă nici una din judeţ.  Suma maximă estimată pentru Contractul de servicii de audit este de 129.140,59 lei. Se aşteaptă încheierea contractului de audit pentru septembrie 2011.
În acest moment, se află în derulare doar contractul de asistenţă tehnică. La 3 luni de la începerea contractului s-au făcut următorii paşi: s-a realizat integrarea depozituluI Cristian în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor prin semnarea unui Act adiţional la contractul de asociere în participaţiune încheiat în anul 2000 între comuna Cristian şi S.C. TRACON S.R.L; au fost identificate problemele critice pentru implementarea proiectului şi s-au propus măsuri de rezolvare a lor; a fost elaborată strategia şi Planul de acţiune pe termen scurt privind gestionarea deşeurilor, care prezintă măsurile care trebuie întreprinse de fiecare unitate administrativ teritorială până la delegarea gestionării activitaţii de colectare şi transport pe zone (estimat iulie 2013) şi s-a făcut sondajul de opinie pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a prevederilor proiectului de către populaţia judeţului Sibiu (rezultatele vor fi făcute publice după prelucrarea finală a datelor, prevăzută pentru 15 august 2011).

Taxa de salubritate

În perioada următoare, în cadrul contractului de asistenţă tehnică, se vor finaliza activităţile deja demarate privind procedurile de achiziţie publică a celorlalte trei contracte şi se va finaliza planul de promovare (care prevede măsurile de informare şi conştientizare a publicului).    
Finanţarea tuturor operaţiilor de gestionare a deşeurilor (colectare, transport, sortare, compostare şi depozitare) se va face, cel mai probabil,  din taxa specială de salubrizare, care va fi aprobată şi încasată de către consiliile locale, urmând a fi virată lunar în contul asociaţiei ADI ECO Sibiu. ADI ECO Sibiu va plăti toţi operatorii (operatorii de colectare şi transport, operatorii instalaţiilor de gestionare, inclusiv depozitul Cristian).
În prezent, plata serviciilor de salubrizare se realizează diferit în judeţ, existând şi sistemul plăţii prin taxă şi sistemul de plată prin tarif. Potrivit estimărilor, taxa pentru o persoană/an/în mediul urban se învârte în jurul sumei de 70,23 de lei, iar în mediul rural taxa se poate ridica la 32 lei/persoană/an.

Scopul proiectului

Prin proiect se urmăreşte este implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul întregului judeţ şi este finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu. Valoarea totală a proiectului este de 26.937.453 euro.
Proiectul cuprinde patru componente, şi anume: Componenta 1 (echipamente de precolectare a deşeurilor: 2.990 de containere de 1,1 mc şi 62.000 de pubele de 240 l pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile, 1.165 de containere de 1,1 mc şi 31.500 de pubele de 120 l pentru colectarea separată a deşeurilor biodegradabile menajere, şi 25.000 de unităţi de compostare individuală); Componenta 2 (servicii de tratare prin facilităţi de sortare şi compostare: o staţie de sortare la Şura Mică cu o capacitate de 20.000 t/an pentru sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat; 2 staţii de compostare la Şura Mică şi Târnava, cu o capacitate de 15.000 t/an, respectiv de 7.000 t/an pentru tratarea deşeurilor municipale biodegradabile colectate separat); Componenta 3 ( închiderea a cinci depozite neconforme - Agnita, Avrig, Cisnădie, Remetea, Tălmaciu) şi Componenta 4 (asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu).comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia