Tribuna
SEVIS
Sibienii nu s-au dat în lături de la plata obligațiilor fiscale în timpul pandemiei
Laura BUCIU
593 vizualizari
Sibienii nu s-au dat în lături de la plata obligațiilor fiscale în timpul pandemiei

Au fost acordate facilități fiscale și astfel sibienii au reușit să plătească, la buget, sume considerabile, în ciuda pandemiei generate de noul COVID-19. Toate aceste facilități au fost, însă, coroborate cu civismul fiscal de care au dat dovadă din nou contribuabilii sibieni. În acest fel, contribuabilii din județ au generat un nivel al veniturilor bugetare încasate în anul 2020  superior estimărilor existente la începutul pandemiei.

Principalele măsuri adoptate în Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au fost următoarele:

 • nu au fost considerate ca fiind obligații fiscale restante obligațiile fiscale  declarate dar amânate la plată începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020, nu s-au calculat și nu s-au datorat dobânzi și penalități de întârziere;
 • pentru menținerea disponibilităților financiare, au fost suspendate sau nu au fost demarate măsurile de executare silită a creanțelor fiscale prin somație, poprire sau valorificarea bunurilor la licitație, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală;
 • au fost aplicate o serie de măsuri fiscale pentru contribuabilii care aveau în derulare înlesniri la plată, având în vedere faptul că aceștia se aflau deja în dificultate financiară iar starea de urgență le-a îngreunat desfășurarea activității;
 • simplificarea procedurilor interne de lucru și extinderea rambursării TVA cu control ulterior, ceea ce a asigurat susținerea lichidităților în sectorul privat;
 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au importat medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care sunt utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea virusului COVID-19 au beneficiat de facilități privind plata obligațiilor vamale;
 • a fost acordată o bonificație, pentru plata la termen a impozitului pe profit şi a celui pe veniturile microîntreprinderilor; bonificația a fost de 5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii și ceilalți contribuabili;
 • eșalonarea la plată simplificată, care se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență;
 • anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020;
 • restructurarea obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligațiilor de plată accesorii.

 

Creștere pe toate liniile

 

A existat, în Sibiu, o creștere cu 0,98 % a veniturilor bugetare colectate comparativ cu anul precedent în condiţiile în care obligaţiile fiscale declarate de contribuabili au înregistrat o creştere cu 6,61%.

În anul 2020 sumele declarate de contribuabili au fost de 3.724,84 milioane lei în timp ce în anul 2019 sumele declarate au fost de 3.493,82 milioane lei.

Pentru a crește gradul de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat, pentru reducerea arieratelor la bugetul general consolidat şi pentru a se preîntâmpina formarea de noi arierate, în cursul anului 2020 a fost îndrumată şi monitorizată permanent activitatea organelor fiscale  din cadrul A.J.F.P. Sibiu în materie de colectare a creanţelor bugetare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice, prin:

 • informarea contribuabililor privind facilitatile fiscale de care pot beneficia în anul 2020;
 • intensificarea activităţilor de informare şi stimulare  a  contribuabililor  privind depunerea declaraţiilor, cererilor şi a altor documente prin intermediul utilizării serviciului Spaţiu Privat Virtual (SPV) în scopul minimizării contactului cu contribuabilii, reducerii timpului alocat de contribuabili informării pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, reducerii costurilor alocate în procesul de administrare a veniturilor şi  degrevării activităţii salariaţilor din cadrul unităţilor fiscale;
 • monitorizarea contribuabililor care înregistrează cele mai mari arierate certe;
 • promovarea utilizării serviciilor de plată on-line şi a celei prin intermediul cardurilor bancare;
 • asigurarea de asistenţă şi îndrumare specializată, pe categorii de contribuabili, atât în scris prin răspunsuri oferite la solicitarile contribuabililor cât şi telefonic.
 • pentru asigurarea serviciilor oferite contribuabililor pe bază de programare online, la mezaninul clădirii a fost amenajată o încăpere destinată exclusiv acestui scop, dotată cu birou,      scaune şi calculator,  informaţiile  despre accesul la  aceasta fiind afişate în holul de la intrarea în instituţie.

Arieratele totale înregistrate la data de 31.12.2020 au fost de 3.997,73 milioane lei, cu 311,06 milioane lei mai mari decât cele înregistrate la finele anului 2019, când acestea erau în valoare de 3.686,67 milioanelei.

„Obligaţiile scadente începând cu data de 21.03.2020 şi până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv nu au fost considerate restante. Pentru acestea nu s-au calculat şi nu s-au datorat dobânzi şi penalităţi de întârziere. De asemenea, măsurile de executare silită prin poprire au fost suspendate sau nu au început în această perioadă, cu excepţia executărilor silite aplicate pentru recuperarea creanţelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti în materie penală, ceea ce a condus la diminuarea considerabilă atât a măsurilor de executare silită cât şi a încasărilor obţinute prin executare silită”, se arată într-un material semnat de șeful Administrației Finanțelor Publice Sibiu, Radu Dobre.

.

 

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Electrica Furnizare

publicare anunturi

Somarest

Q-House

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia