Tribuna
"Şcoala, locul unde mă simt bine” – proiect în derulare la Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos

Din anul şcolar trecut, la Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos se află în desfăşurare Proiectul “Şcoala, locul unde mă simt bine”, finanţat prin Programul European Erasmus +. Prin derularea activităţilor incluse în acest proiect, colectivul de cadre didactice ce activează la unităţile şcolare arondate instituţiei de învăţământ din Porumbacu de Jos şi-a propus să atingă anumite ţinte, astfel încât calitatea actului educaţional să crească şi să fie asigurate toate condiţiile necesare pentru absorţia în sistemul educaţional a întregii populaţii şcolare şi preşcolare din comună.

Prin intermediul Proiectului “Şcoala, locul unde mă simt bine” , se urmăreşte atingerea următoarelor obiective strategice: asigurarea calităţii în educaţie, ca angajament permanent al şcolii şi asigurarea de şanse egale privind accesul la  un învăţământ de calitate; adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor de formare pe termen scurt, mediu şi lung; dezvoltarea resurselor umane ale şcolii, prin asigurarea accesului la formarea continuaăa personalului didactic şi de conducere; implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene; promovarea de programe pentru creşterea gradului de conştientizare şi implicare a părinţilor, în colaborare cu şcoala, în scopul diminuării absenteismului şi abandonului şcolar, în special a celor de etnie rromă sau a fenomenului de bullying.

Practic, prin intermediul activităţilor din proiect, cadrele didactice vor învăţa de la diverşi furnizori europeni de servicii cum să acţioneze, cum să-şi adapteze strategia de predare, ce anume ar trebui să schimbe sau să îmbunătăţească etc., pentru ca obiectivele principale să fie atinse.

Zilele trecute, s-au încheiat primele mobilităţi desfăşurate în cadrul proiectului, la acestea participând trei cadre didactice. (Pandemia mondială de Coronavirus a forţat responsabilii proiectului să amâne mobilităţile prevăzute în cadrul proiectului, acestea desfăşurându-se cu o întârziere de aproape un an.)

Prima mobilitate s-a desfăşurat în Bologna (Italia), în perioada 3 – 9 octombrie, sub tema "Preventing conflicts and tackling  Early School Leaving" ( Prevenirea conflictelor și abordarea abandonului școlar timpuriu ), iar la  activităţile incluse în programul acesteia a participat, alături de reprezentanţii mai multor şcoli europene, Alexandra Ioana Albean, educatoare la Grădiniţa cu program normal din Sărata.

A două deplasare de studiu şi formare a avut loc tot în Bologna, în intervalul 10 – 16 octombrie, instituţia de învăţământ din Porumbacu de Jos fiind reprezentată de Florin Dumitru Lac (profesor de religie) şi Marian Nicolae Bordean (profesor de educaţie fizică). Mobilitatea s-a desfasurat tot in Bologna ;I a avut ca temă “How to stop bullying and cyber bullying in schools and promote social emoţional learning” (Cum să oprești agresiunea și agresiunea cibernetică în școli și să promovezi învățarea socială emoțională).

 

 

Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos reprezintă un mediu educaţional de calitate, care îşi propune să asigure elevilor o bună inserţie şcolară, profesională şi socială. În componenţa instituţiei sunt cinci structuri şcolare: Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos (cu nivelurile preşcolar, primar şi gimnazial), Şcoala Primară Porumbacu de Sus (cu nivelurile preşcolar şi primar), Şcoala Gimnazială Scoreiu (cu nivelurile preşcolar, primar şi gimnazial), Grădiniţa cu program normal Colun şi Grădiniţa cu program normal Sărata. În acest an şcolar, în cadrul instituţiei sunt înmatriculaţi 337 elevi şi preşcolari.

Copiii din şcoală provin din satele aparţinătoare comunei, din medii sociale diverse, cu stare materială diferită şi capacităţi intelectuale diverse. Din pacate, multe familii au o situaţie financiară precară, în special cei din satele Colun şi Sărata, localităţi oarecum izolate, fără un mijloc de transport în comun care să faciliteze relaţiile dinte membrii aceeaşi comune.

Politica educațională din această şcoală vizează aspecte legate de ridicarea calităţii procesului instructiv – educativ, ţintă ce poate fi atinsă prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare profesională, prin folosirea metodelor moderne care să corespundă nevoilor elevilor şi prin crearea unui mediu şcolar plin de oportunităţi, cu un climat liniştit şi favorabil învăţării, astfel încât elevii să vină bucuroşi la şcoală, aici să fie locul unde ei se simt bine, în siguranţă, locul unde incluziunea, cu toate impicaţiile sale, să fie o realitate şi nu doar un concept teoretic.

 

 

La terminarea cursurilor desfăşurate prin acest program Erasmus +, profesorii implicaţi în mobilităţi vor fi pregătiţi să înţeleagă mai bine cultura populaţiei de etnie rromă şi vor reuşi să doboare obstacolele întâmpinate, în aşa fel încât să ofere suport copiilor de această etnie în procesul de educaţie. De asemenea, în urma experienţelor şi cunoştiinţelor accumulate, cadrele didactice participante vor înţelege cauzele şi efectele părăsirii timpurii a şcolii, vor învăţa cum să îi coopteze mai mult pe elevi şi să îi motiveze în activităţi, prin metode interactive. Tot prin implementarea proiectului, vor fi identificate pârghiile necesare pentru ca implicarea părinţilor în procesul de educare să fie îmbunătăţită, astfel încât să ducă la scăderea fenomenului de absenteism, abandon şcolar sau să prevină conflictele între elevi. Promovarea diversităţii şi a toleranţei în clase, construirea unui mediu pozitiv în clasă şi şcoală, care să favorizeze bunăstarea, introducerea unui suflu nou în procesul de predare, prin diseminările ulterioare derulării cursurilor şi folosirea la clasă a achiziţiilor efectuate prin proiect, sunt alte aspecte urmărite prin acest proiect.

“Obiectivele acestui important şi interesant proiect vizează gestionarea eficientă a clasei în care există elevi proveniţi din familii defavorizate, elevi de etnie rromă, cu risc mare de părăsire timpurie a şcolii, dezvoltarea competenţelor de comunicare ale participanţilor, în ceea ce priveşte incluziunea socială, predarea toleranţei, depăşirea prejudecăţilor, a discriminării, îmbunătăţirea utilizării metodelor şi instrumentelor pentru construirea unui mediu şcolar pozitiv, pentru a preveni toate formele de intimidare în educaţie şi în scoli, încurajarea participanţilor să folosească metode creative în timpul orelor de curs, precum şi să treacă dincolo de unele scheme - care vizează construirea încrederii în sine a elevilor prin activităţi amuzante”, ne-au informat responsabilii de proiect.

 

Valoarea Proiectului “Şcoala, locul unde mă simt bine” , asigurată prin Programul Erasmus +, este de 18.245 euro.

D.F.


comentarii
3 comentarii

Ce proiect, ce scoala in care ma simt bine, cand intra rand pe rand cate o scoala in online?! Nu va mai faceti de lucru aiurea!
20.10.2021 17:25
Si se mai intra si in vacanta fortata! lasati proiectele, faceti carte serios!
20.10.2021 20:43
Doamne ferește. Cu directoarea de acolo de la școală? Care n-a reușit nici măcar concursul de directori să-l promoveze și care și-a băgat toate neamurile-n școală?
Anonim
20.10.2021 22:44
Din aceeasi categorie
SEVIS

E-pneu

PARCUL MEMORIAL  MULTICULTURA

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Muzeul Astra
codul postal
VISA MEDICA
Comunicat de presa
Licitatie publica

accentmedia