Tribuna
Școala Gimnazială "Badea Cîrțan” din Cîrțișoara urmărește „Mai multă motivație, mai puțin abandon”
Școala Gimnazială
Una din țintele strategice pe care Școala Gimnazială "Badea Cîrțan" din Cîrțișoara și le-a propus în Planul de Dezvoltare Instituțională vizează dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei oferite de şcoală.

 

 

O modalitate pentru a atinge aceste scopuri o reprezintă derularea unor proiecte europene, Erasmus +, care să promoveze valorile europene şi cooperarea în domeniul educaţiei, fundamentale pentru o dezvoltare durabilă, implicarea unui număr cât mai mare de elevi şi profesori și iniţierea şi derularea unor proiecte internaţionale.

Proiectul de față urmărește "Mai multă motivație, mai puțin abandon" și răspunde nevoilor de dezvoltare instituțională și contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la clasă și motivarea lor prin aplicarea competențelor de predare ale cadrelor didactice prin integrarea și practica didactică a experiențelor europene achiziționate în urma participării la programele de formare europene.

Parteneriatele strategice sunt proiecte care creează "punți" de legătură între partenerii din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare.

 

Schimb de bune practici

 

"The More Motivation The Less Dropout in Schools" (număr de referință 2018-1-TR01-KA229-059690_3) este un proiect de parteneriat strategic interșcolar, pentru susținerea schimbului de bune practici, depus în cadrul Apelului Naţional la propuneri de proiecte 2018, cu un grant de 80.000 euro, finanţat din fondurile aferente Programului Erasmus+, şi care propune schimbul de experienta între cinci instituții de învățămant din țări diferite: România, Turcia, Italia, Croația și Bulgaria.

Acest proiect va fi implementat în cadrul Şcolii Gimnaziale "Badea Cîrţan" din Cîrţișoara pe parcursul a doi ani școlari, respectiv 1 septembrie 2018 - 31 august 2020, iar suma alocată Şcolii din grantul proiectului este de de 14.000 euro.

"Se dorește ca toate cadrele didactice din școala Cîrțișoara să plece în mobilități. Proiectul de față vine în întâmpinarea elevilor cu dificultăți de învățare, de adaptare și integrare, a elevilor proveniți din medii defavorizare. Se va pune accent pe sănătatea fizică și psihică a copiilor; sportul, arta și activitățile de muzică-dans pot fi extrem de valoroase în contextul incluziunii și integrării sociale. De asemenea, se urmărește creșterea nivelului de pregătire a cadrelor didactice în ceea ce privește nevoile elevilor cu dificultăți de învățare în timpul școlarizării prin activități de formare în țările partenere în proiect, schimbul de experiență reciprocă, strângerea profesorilor împreună și împărtășirea experiențelor lor", spune conducerea Şcolii din Cîrţişoara.

Obiectivul general al proiectului este de a reduce rata abandonului școlar al elevilor cu dificultăți de învățare și motivarea şi integrarea în învățământul formal, punându-se accent pe incluziunea socială.

Peste 2.000 de participanți

Grupul ţintă vizează peste 2.000 de participanţi, fiind vorba despre toţi elevii şcolilor partenere în proiect, profesori, directori, părinți, reprezentanți ai comunităților locale etc.

În cadrul proiectului, se vor derula cinci mobilități. În România, primele activităţi ale proiectului se vor desășura în Cîrţişoara în săptămâna 26 noiembrie - 30 noiembrie 2018, când reprezentanții profesori din cele patru ţări partenere în proiect vor veni să desfăşoare diverse activităţi.

Deschiderea oficială a proiectului va avea loc marți, între orele 9-10, unde sunt invitați reprezentanți ai Primăriei, primarul Sorin Cîrţan şi reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu.

În Italia, vor merge, în aprilie 2019, patru profesori din Cîrţişoara, care vor participa timp de o săptămână la următoarea mobilitate a proiectului, la Verona. Participanții vor fi profesori în această activitate, astfel activitatea de predare a învăţării va fi concepută ca o activitate de educație a adulților adaptată prin tehnici de învăţare experimentală, androgogie și educație non-formală. Aici vor exista mai multe ateliere legate de reducerea abandonului școlar, motivarea elevilor la școală și incluziunea social・a grupurilor dezavantajate.

Următoarea mobilitate se va desfăşura în Croaţia, în luna noiembrie 2019. De la Cîrţişoara vor pleca patru profesori.

Ultima întâlnire în cadrul proiectului va fi în Turcia, unde vor participa alte patru cadre didactice ale Şcolii din Cîrţişoara.

"Prin ideile şi experienţa acumulate prin intermediul proiectului în ansamblul său, copiii vor beneficia de educaţie şi învăţare de calitate, vor fi mai motivaţi, iar cadrele didactice vor deveni mai interesate să îºi îmbunătăţească permanent orizonturile culturale, lingvistice, informatice, prin organizarea de activităţi transversale, prin colaborare cu alţi colegi din Europa, vor fi motivate să dorească să se perfecţioneze, să participe la dialogul intercultural, să contribuie la îmbogăţirea, protejarea si dezvoltarea valorilor europene, să-şi perfecţioneze tehnicile IT şi nivelul de cunoaştere a limbilor străine", spune echipa proiectului.

 

comentarii
1 comentarii

Felicitarii din tot sufletul celor ce se implica cu devotament in educarea copiilor din frumoasa mea Cirtisoara .Chiar daca am plecat departe nu am uitat si nu o sa uit ca m-am nascut si am crescut in superba Cirtisoara.Cu mare drag Paulina sora lui Vasile Mandan de care sint foarte mindra.
Paulina Bica
19.11.2018 01:56
Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Medialcare24

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA