Continental
Tribuna
Sărbători creştine: Sfântul Ierarh Nicolae
Gh. DOBRIN
958 vizualizari
Sărbători creştine: Sfântul Ierarh Nicolae

În istoria sa bimilenară, Biserica a fost tulburată adesea de credinţe greşite, erezii, schisme. Însă, Dumnezeu a avut grijă să menţină dreapta credinţă prin Sfinţii Părinţi ai Bisericii care, adunaţi în cele 7 Sinoade ecumenice, au aşezat în Biserică dogme şi canoane, adică reguli de credinţă şi viaţă.
Astfel, stâlpi de granit ai Ortodoxiei în istorie sunt şi rămân Părinţii Bisericii. Prin personalitatea lor, ei sunt adevărate faruri de lumină duhovnicească.
În fruntea lor stă ca o stâncă a Ortodoxiei ecumenice Sf. Nicolae, marele ierarh al Mirelor Lichiei (Asia Mică), făcător de minuni, pe care îl serbăm astăzi. El străluceşte la începutul epocii de aur a Bisericii, în secolul al IV-lea.
Păstor adevărat şi dascăl, Sf. Nicolae este cel mai iubit şi mai popular dintre sfinţii care împodobesc calendarul la toate confesiunile şi neamurile creştine. Această popularitate revenindu-i din viaţa şi faptele sale minunate, din personalitatea sa excepţională închinată slujirii lui Dumnezeu, Bisericii şi poporului drept credincios. Iar toate acestea izvorau din cele două mari calităţi ale marelui ierarh, respectiv dragostea de Dumnezeu şi de Adevăr.
«Mila şi Adevărul» pe care le-a trăit ca ierarh, l-au făcut mare înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Edictul lui Constantin cel Mare din 313, prin care recunoaşte Creştinismul ca religie de stat, l-a găsit pe Sfântul Nicolae în temniţă.
În anul 325, printre cei 318 Sfinţi Părinţi ai primului Sinod ecumenic de la Niceea, se afla şi ierarhul Nicolae. Acesta l-a pălmuit pe ereticul Arie pentru ofensa adusă Divinităţii cum că Iisus nu ar fi Fiul lui Dumnezeu, ci numai o făptură a Sa. Acum s-a cunoscut râvna sa pentru adevăr, care a întrecut măsura. Pentru acest gest, Sfinţii Părinţi i-au luat omoforul arhieresc. Însă, la porunca Maicii Domnului, i l-au dat înapoi. Tot la râvna sa pentru adevăr, se încadrează şi intervenţiile sale energice în două rânduri pentru salvarea unor condamnaţi la moarte. Din mulţimea binefacerilor sale, amintim: cu ocazia unei foamete în oraşul Mira şi împrejurimi, datorită secetei, Sf. Nicolae, care moşteneşte de la părinţi o avere însemnată, a abătut corăbiile cu grâu în Mira, împărţind poporului hambarele sale.
Altădată, aflând despre necazurile unui părinte care datorită sărăciei voia să-şi vândă cele trei fete unui negustor, el le-a înzestrat pe ascuns cu aur ca să se poată căsători şi a scăpa astfel de mizerie şi păcat.
Şi câte astfel de fapte de milostenie va fi săvârşit Sf. Nicolae pentru ca faima despre dărnicia şi viaţa sa curată să se fi răspândit atât de mult. De aceea, Sf. Nicolae a fost în toate timpurile şi împrejurările ocrotitorul orfanilor şi al săracilor, al văduvelor şi al bătrânilor, al fetelor fără zestre şi al victimelor sistemului judiciar, al marinarilor şi al brutarilor.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia