Tribuna
PNL
"S-au legat pe viaţă de ţară!"
Adrian POPESCU
1792 vizualizari

Ieri, prin voia lor şi cu ocro­-tirea lui Dumnezeu, 232 de studenţi militari" s-au legat pe viaţă de ţară". În acest ca­dru emoţionant şi în e­gală mă­sură simbolic, co­mu­ni­tatea aca­demică mili­tară a fost onorată de im­portante personalităţi naţio­nale şi locale. Printre acestea am remarcat prezenţa pre­mie­rului Victor Ponta, a mi­nis­tru­lui Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a şefului Sta­tului Major General, gl.lt. Şte­fan Dănilă, a şefulului Sta­tului Major al Forţelor Te­restre, gl.mr. Du­mitru Scarlat, a Mitro­po­litului Ardealului, I.P.S. Laurenţiu Streza. Nu au lipsit pre­fectul Ovidiu Sitterli, subprefectul Lucian Radu, preşedintele CJS, Ioan Cin­drea, alte au­torităţi publice locale, co­man­danţi ai struc­turilor din sistemul naţional de apărare, foşti rectori ai instituţiei, pă­rinţi şi rude ale celor 232 de studenţi din anul I care stu­diază la Aca­demia Forţelor Terestre " Ni­colae Bălcescu" din Sibiu. Legământul cu ţara Activitatea menţionată a debutat cu salutul drape­lului de luptă aparţinând Acade­miei Forţelor Teres­tre, cu trecerea în revistă şi cu sa­lutul formaţiei de către primul ministru. Acest cadru festiv a beneficiat de o sluj­bă reli­gioasă, oficiată de un sobor de preoţi condus de Mitro­politul Ardealului, I.P.S. Laurenţiu Streza. Rectoru­l instituţiei, gl.bg. prof. univ. dr.ing. Ghiţă Bârsan, a transmis studenţilor şi invi­taţilor un mesaj plin de sem­nificaţie, cu referire la va­lorile care trebuie să gu­verneze de acum înainte viaţa noilor veniţi în marea familie a militarilor. Cel mai important moment al cere­moniei a fost acela în care studenţii anului I de studii au repetat cu tărie şi multă hotărâre în glasuri, cuvin­tele jurământului mili­tar, rostite de către co­man­dan­tul insti­tuţiei, un moment pe par­cursul căruia premierul şi-a reamintit de ziua în care a depus jură­mântul militar. În contextul amintit, am as­cultat sensibila confe­siune citită de studentul Con­stan­tin An­drees­cu, con­fesiune referi­toare la aspi­raţiile ti­nerei generaţii mili­tare reunite sub faldurile tri­co­lore. Asistenţa a mai as­cultat in­tervenţia mi­nistrului Apărării Naţionale, dar şi intervenţia primului mi­nistru al Ro­mâniei, în care au fost evo­cate importanţa acestei cli­pe în viaţa oricărui militar şi rolul armatei noas­tre în con­text naţional şi in­terna­ţional. La finalul mani­fes­tării, după intonarea im­nu­lui na­ţional, a urmat defi­larea în­tre­gului efectiv al academiei.


comentarii
1 comentarii

Respect Armatei Romane!
Ionel
24.10.2014 19:12
Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia