Tribuna
Reguli stricte pentru pieţele volante
Reguli stricte pentru pieţele volante
* Nerespectarea normelor sanitar-veterinare se sancţionează cu amenzi între 600-1.000 lei *
În judeţul Sibiu, se organizează periodic la nivel de localităţi, evenimente social-culturale tradiţionale sau cu ocazia unor aniversări, evenimente la care operatori economici sau persoane fizice oferă pentru consum participanţilor, diferite produse alimentare obţinute din materii prime de origine animală şi non animală.
        În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii neprevăzute datorate producerii, depozitării, transportului şi valorificării unor astfel de produse în alte condiţii decât cele stabilite prin legislaţia din domeniu, având în vedere şi temperaturiile extrem de ridicate din această perioadă, Conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, atrage atenţia autorităţilor locale în cauză, că organizatorii de pieţe volante, târguri tradiţionale sau expoziţii cu vânzare, au obligaţia de a solicita aprobarea DSVSA Sibiu pentru funcţionarea unor astfel de locaţii.
 Documente necesare
Pentru obţinerea aprobării, organizatorul trebuie să depună, cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării evenimentului, la D.S.V.S.A. Sibiu, un dosar cu următoarele documente: cerere scrisă (se menţionează locul şi perioada desfăşurării evenimentului, activitatea desfăşurată, tipurile de produse supuse comercializării); lista expozanţilor (împreună cu autorizaţiile sau documentele de înregistrare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, certificatele de producător); contract sau un acord cu o firmă de salubrizare în vederea evacuării deşeurilor alimentare sau menajere.
De asemenea, organizatorii târgurilor sau pieţelor volante de produse tradiţionale au obligaţia să asigure: dotările cu utilaje şi echipamente adecvate şi specifice activităţii; sursă de apă potabilă, spaţii adecvate pentru păstrarea şi controlul condiţiilor de temperatură a produselor; mijloace adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instrumentelor de lucru, grupuri sanitare şi facilităţi  de spălare şi uscare a mâinilor atât pentru comercianţi, cât şi pentru consumatori, precum şi spaţii adecvate pentru depozitarea şi eliminarea deşeurilor.
 Obligaţiile expozanţilor
Aceştia trebuie să deţină: documentul de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru vânzare directă sau vânzare cu amânuntul a produselor alimentare; documente care să ateste starea de sănătate a personalului care manipulează produsele supuse comercializării; mijloace de transport avizate sanitar veterinar; certificatul de atestare în cazul produselor tradiţionale prin care acestea sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale; produsele să fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise menţiuni referitoare la producător, denumirea produsului, data obţinerii şi condiţiile de păstrare. Eticheta se aplică pe ambalajul tradiţional, sticla pentru laptele crud, cutii de plastic sau putini, pentru brânzeturi.
Cei care nu respectă aceste norme sanitar-veterinare riscă să fie sancţionaţi contravenţional cu amenzi între 600-1.000 lei. (V. Ioan)

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Pistele pentru biciclete

Medialcare24

Targul de Craciun

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA