Tribuna
Sevis
Rectorul AFT, Ghiță Bârsan: ”Avem o bază de cercetare ştiinţifică modernă, o bază sportivă nouă, poligoane de instrucţie la nivel internațional”
Adrian POPESCU
4362 vizualizari
Rectorul AFT, Ghiță Bârsan: ”Avem o bază de cercetare ştiinţifică modernă, o bază sportivă nouă, poligoane de instrucţie la nivel internațional”

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, continuatoarea tradiţiilor educaţionale şi instituţionale a primei şcoli militare de ofiţeri din România marchează 170 de ani de învăţământ militar românesc. În preambului acestei aniversări, anunțate pentru 13 iunie 2017, ne-am adresat domnului gr. bg. prof. univ. dr. ing Ghiţă Bârsan, rectorului Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, pentru a devoala cititorilor cotidianului TRIBUNA,  aspecte din acest univers militar, pas cu pas, de la ctitoria procesului de formare militară, la proiectele actuale, fără a neglija perspectivele pe care le oferă cariera militară. 

 

- Domnule general, cu siguranță este dificil să parcurgem fugitiv tradiția militară  sibiană , totuși vă propunem să răfoim câteva file din recentul  mai cadru educațional-militar.

În decursul timpului academia a cunoscut o serie de schimbări importante. Putem afirma fără să greșim că instituția a fost într-un continuu proces de adaptare structurală şi funcţională.  15 ani reprezintă un interval de timp semnificativ, o perioadă în care societatea în care trăim a suferit transformări, schimbări de substanţă, atât la capitolul mentalitate, dar şi în modul de adaptare la nou, la tot ce este modern şi la ce se cere din partea unei lumi în continuă schimbare. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” de astăzi este o entitate cu totul nouă, adaptată cerinţelor învăţământului universitar modern, cu o largă deschidere internaţională şi cu un renume la formarea căruia au contribuit generaţii întregi, un adevărat simbol identitar pentru comunitatea sibiană şi pentru ţara noastră.  Academia militară sibiană s-a adaptat permanent tuturor schimbărilor survenite, a reuşit atingerea performanţei în educaţie, a investit enorm în resursa umană şi a fost preocupată permanent să-şi  îmbunătăţească baza logistică necesară susţinerii performanţelor.


- Pe parcursul primului mandat de rector managementul AFT a fost axat pe strategii punctale, sustenabile pe termen mediu și lung. Această  proiecție -numită de dumneavoastră „Modernitate prin continuitate”-  a fost hotărâtoare pentru încredințarea celui de-al doilea mandat  la cârma instituției?


Motivele care au stat la baza realegerii mele în funcţia de rector au fost reprezentate de activitatea managerială pe care  am desfăşurat-o până în prezent precum şi de planul managerial conturat şi prezentat membrilor comunităţii academice militare sibiene. Acesta se bazează pe  promovarea unui proces educaţional modern, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele beneficiarilor. Dintre aspectele punctate şi urmărite în cadrul planului aş putea aminti dorinţa de integrare a învățământului universitar militar sibian in Spaţiul european al învăţământului superior corelat cu standardele naţionale de acreditare promovate de Agenția Română de asigurare a calităţii în învăţământul superior răspunzând cerinţelor beneficiarilor, de continuare a procesului de  îmbunătățire a bazei logistice de învăţământ şi cercetare, de îmbunatirea acondițiilor de cazare, de servirea mesei, reproiectarea activităţilor extracurriculare şi promovarea unui regulament distinct care să cuantifice participarea studenţilor la activităţile planificate în scopul dezvoltării personale.  De asemenea, doresc să optimizăm serviciile oferite de biblioteca universităţii, identificarea şi implementarea mijloacelor de premiere a studenților cu rezultate deosebite şi promovarea reuşitelor în mediul universitar militar, revigorarea activităţilor sportive, inclusiv sprijinirea loturilor de studenţi care reprezintă AFT în diverse competiţii. 


- Comunitatea militară dar și cea locală vă percepe ca fiind o personalitate reponsabilă, creativă și dinamică, un profesinist desăvărșit  care duce la bun sfârșit  orice proiect asumat. Din acest orizont managerial are anumite stringențe?


Sunt câteva proiecte care mizează pe dezvoltarea bazei tehnico-militare. Dacă în trecut, şi mă refer la primul mandat, am reuşit prin activitatea de cercetare ştiinţifică să aducem foarte multe proiecte care au răspuns necesităţilor acelor vremuri caracterizate de criza economică, o criză care a fost destul de îndelungată şi care şi-a pus amprenta şi pe Academia Forţelor Terestre.  Acum, în cel de-al doilea mandat, avem posibilitatea ca această bază de instruire să fie adusă la un nivel superior. Avem o bază de cercetare ştiinţifică modernă, o bază sportivă care acum trece printr-un amplu proces de modernizare, poligoane de instrucţie pentru care specialiştii noştri au conceput planuri de modernizare astfel încât studenţii din cadrul fiecărei specializări militare să beneficieze de facilităţi de instruire moderne compatibile cu cele ale partenerilor noştri internaţionali.  Un capitol separat, legat de proiectele noastre viitoare, îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi hrănire. Căminele sunt la un nivel acceptabil în acest moment, cu tendinţe de modernizare în acest an. Am reuşit să construim un cămin pentru studenţii masteranzi.  Urmează în acest an realizarea proiectului de construire a unui nou cămin studenţesc pe care ni-l dorim finalizat peste trei ani.     Am reuşit până în acest moment să aducem serviciile care sunt conexe din domeniul logistic, din domeniul comunicaţiilor şi informaticii, la nivelul anilor pe care îi trăim şi la nivelul universităţilor din România, în aşa fel încât să ne integrăm în spaţiul învăţământului universitar european. Un alt program ambiţios este  internaţionalizarea programelor de studii. Ne dorim ca în 2020 toţi studenţii noştri din an terminal să parcurgă un semestru sau un modul de pregătire dincolo de graniţele ţării noastre în cadrul unor universităţi din Europa şi nu numai, care au acelaşi domeniu de studii ca al nostru şi cu care noi, în timp, am încheiat parteneriate. 


-Pentru tineri care doresc să-și îndrepte atenția spre  cariera militară, care sunt ofertele AFT? 


Actuala structură a instituţiei noastre reflectă cerinţele stipulate în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi este una complexă, menită să creeze cadrul organizatoric necesar desfăşurării în condiţii optime a tuturor activităţilor; Studiile universitare de licenţă şi de masterat sunt parcurse în cadrul celor trei facultăţi ale academiei şi anume Facultatea  Management Militar, Facultatea de Ştiinţe Militare şi Facultate de Ştiinţe Economice şi Administrative; Programul de pregătire militară şi de educaţie fizică este gestionat în cadrul Centrului de Pregătire Militară. Aici funcţionează cursul de pregătire militară generală şi cursul de conducere auto. Tot în cadrul organigramei acestui centru găsindu-se cele două batalioane de studenţi; Pentru buna funcţionare a procesului educativ academia dispune şi de structuri logistice, o secţie cercetare ştiinţifică, o secţie management educaţional , o editură foarte bine utilată şi o bibliotecă universitară. In organigrama universităţii găsim si Centrul de limbi străine care răspunde nevoilor academiei dar şi a Statului Major al Forţelor Terestre, cu un colectiv inimos, performant. Nu în ultimul rând, menţionez Muzeul Academiei care aduce la lumină şi integrează identităţii învăţământului militar românesc, tradiţiile militare şi culturale conturate în cei 170 de ani de existenţă.


- Cu siguranță sunt și unele proiecte  internaţionale pe care le aveți în vedere în calitate de rector al AFT ”Nicolae Bălcescu”?


Internaţionalizarea programelor de studii a fost declanşată în anii 2011-2012 şi este parte integrantă a celui de-al doilea mandat. În acest moment, apreciez că  am atins o maturitate instituţională în ceea ce priveşte schimbul de studenţi care pleacă din Academia Forţelor Terestre, la studii în străinătate având posibilităţi mari, un potenţial bun, pentru a creşte numărul de studenţi cu mobilităţi „incoming” în Academia Forţelor Terestre. Avem într-un an universitar peste 100 de mobilităţi, undeva la 17-18% din cifra totală de studenţi din Academia Forţelor Terestre. Programul Erasmus+ este un instrument foarte bun pentru instituţia noastră.  Prin Forumul Internaţional Militar, a cărui membri fondatori suntem, alături de academiile militare din Austria, Cehia, Ungaria şi Polonia, am reuşit să punem la dispoziţia studenţilor noştri un semestru internaţional, semestrul II, din anul II de studiu, în cadrul specializării specializării Leadership militar, aducând aici valenţe pozitive programului Erasmus Militar - iniţiativa de schimb a tinerilor ofiţeri şi cadeţi.  Un parteneriat bun am reuşit să stabilim şi cu instituţiile militare americane. Până în momentul de faţă 10 dintre studenţii noştri au absolvit cursurile prestigioasei Universităţi „West Point”, doi urmează cursurile în momentul de faţă, iar încă un student a fost declarat admis în acest an, parcurgând acum etapele procesului de înmatriculare. Un alt proiect care a devenit tradiţie este reprezentat de programul „Cultural Understanding and Language Proficiency”, prin intermediul căruia cadeţi americani trec pragul instituţiei noastre, an de an, pentru realizarea unui schimb de experienţă, o imersiune culturală şi lingvistică. 


-Vă mulțumim pentru acest interviu!

comentarii
1 comentarii

povesti nemuritoare!!!
un sibian
12.06.2017 08:43
Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia