Tribuna
PNL
Recomandări privind sacrificarea porcilor şi consumul cărnii de porc în gospodăriile populaţiei
Recomandări privind sacrificarea porcilor şi consumul cărnii de porc în gospodăriile populaţiei
În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, conform unui obicei tradiţional specific poporului român, populaţia care locuieşte la ţară sau în zonele mărginaşe ale oraşelor, sacrifică porcul crescut în gospodărie, pentru a-şi asigura carnea şi preparatele din carne rezultate, necesare în familia respectivă.

 

Pentru a preveni îmbol­năvirea populaţiei consuma­toare de carne şi preparate derivate, după sacrificarea porcilor domestici, proprie­tarul sau consumatorul are obligaţia să solicite me­dicului veterinar examinarea clinică a cărnii, în special pentru diagnosticul trichine­lozei.

 

Ce este trichineloza?

 

Trichineloza este o boală parazitară, ce se transmite de la animale la om, fiind pro­dusă de un parazit numit Trichinella Spiralis. Princi­palul rezervor şi vector al acestui parazit îl constituie animalele din preajma lo­cuinţelor umane: şobolanii, şoarecii, carnivorele domes­tice (câinele şi pisica)  ani­male din zona silvatică (vulpe, jder) şi porcii sau alte specii infestate.

 

Cum se îmbolnăveşte omul?

 

Omul se îmbolnăveşte consumând carne infestată de porc, nutrie, mistreţ, urs, neexaminată de medicul veterinar şi insuficient friptă, fiartă, sau preparată crudă, sărată, sau  afumată. Boala, la om se manifestă prin: febră ridicată (38-40 grade), tulburări digestive (dureri abdominale, greţuri, vărsă­turi, diaree), dureri în masele musculare însoţite de ede­me ale feţei "boala capetelor umflate". Trichineloza la om poate fi tratată, reuşita tra­tamentului fiind condiţionată în primul rând de rapiditatea stabilirii diagnosticului.

Măsuri pentru prevenirea cazurilor de îmbolnăviri la om:controlul sanitar veteri­nar al cărnii provenite de la animale sacrificate în aba­toare şi în gospodăriile indi­viduale (porc, nutrie, cal) pre­cum şi al vânatului comes­tibil (mistreţ, urs) prin exa­men trichineloscopic; achizi­ţio­narea cărnii de porc nu­mai din abatoare, hale, mă­celării sau magazine autori­zate sanitar veterinar, pe care este aplicată marca de să­nătate (ştampila);carnea proaspătă destinată comer­cializării în unităţile autori­zate sanitar veterinar, trebuie să provină  numai din abatoare autorizate sanitar- veterinar, să fie marcată (ştampilată) şi însoţită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unităţii de origine care atestă salu­britatea şi calitatea acesteia; carnea provenită de la porcii crescuţi în gospodăriile individuale poate fi utilizată numai pentru consum fami­lial, în exploataţia de origine, după efectuarea obligatorie a examenului trichinelos­copic, la sediul circumscrip­ţiilor sanitare veterinare care funcţionează în municipiile, oraşele şi comunele jude­ţului, fiind interzisă comer­cializarea acesteia, inclusiv în unităţile autorizate sanitar veterinar;pentru efectuarea examenului se  prezintă o probă de cca. 100 - 200 gra­me de carne recoltată din pilierii diafragmatici (baiera unturii) din diafragmă (iepu­rele) muşchiuleţi, muşchii limbii şi muşchii intercostali; în cazul porcilor mistreţi se recoltează eşantioane cân­tărind cel puţin 10 g dintr-un membru anterior, din mus­cu­latura limbii sau din pilierii diafragmatici; proba de car­ne prezentată pentru analiză va fi însotiţă în mod obliga­toriu de elementul de identi­ficare (crotaliul), care va fi predat medicului veterinar care examinează carnea; carnea rezultată în urma sacrificării să fie păstrată în congelator, sau în frigider la temperaturi mai mici sau egale de 4 grade Celsius, sau în mod tradiţional, să­rată, afumată, sau prăjită şi conservată în recipiente cu untură.

Pentru prevenirea conta­minării porcilor, dar şi a altor ani­male receptive la Trichi­nella Spiralis, sunt necesare următoarele acţiuni: redu­cerea numerică prin limi­tarea înmulţirii şi a răspân­dirii vectorilor care transmit boala prin deratizarea şi igienizarea adăposturilor, a altor spaţii din gospodărie şi vecinătăţi, urmată de strân­gerea şi dis­trugerea cada­vrelor de roză­toare, acţiuni executate de per­soane sau unităţi auto­rizate; menţine­rea condiţiilor de igienă şi biosecuritate în adăposturile şi în incinta din gospodăriile populaţiei; salu­brizarea lo­curilor menajere; excluderea din hrana porcilor a deşeu­rilor de abator.În cazul apa­riţiei unor situaţii deose­bite se recomandă să fie sesizat personalul sanitar veterinar arondat pentru a se înterveni operativ şi eficient. Nu consu­maţi carnea de porc sau vânat (mistreţ, urs) şi nu o preparaţi, până nu obţineţi de la medicul veterinar confir­marea că a fost examinată pentru Trichinella Spiralis, cu rezultat negativ.

comentarii
1 comentarii

daca de Cracuiun nu avem pestă porcină cu mii de purcei arși de vii cu eutanasiere locală, cand să avem, de Paști când înnebunesc vacile, găinile fac gipă aviară și peștii icre bleumarine turtite?
D.Veselu
03.12.2019 23:09
Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia