Tribuna
PNL
Recomandări pentru combaterea efectelor temperaturilor ridicate asupra sănătății animalelor
Recomandări pentru combaterea efectelor temperaturilor ridicate asupra sănătății animalelor
În condițiile meteorologice cu temperaturi ridicate peste media specifică zonei geografice, cu avertizare „cod portocaliu” sau „cod roşu”, pentru asigurarea statusului de sănătate a efectivelor de animale, medicii veterinari atenționează operatorii economici care deţin exploataţii cu animale şi păsări, tabere de vară pentru animale, proprietarii cu animale de companie, transportatorii de animale, unităţile care abatorizează animale, să implementeze și să respecte normele de biosecuritate, protecție și bunăstare.

Fermierii trebuie să asigure adăposturi corespunzătoare pentru animale şi păsări care să ofere protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive, precum şi respectarea densităţii, ventilaţiei, temperaturii şi a zooigienei la parametrii optimi; să asigurare normele de biosecuritate în special în exploataţiile cu porcine şi pasări, precum şi limitarea circulaţiei animalelor şi a oamenilor, în şi din ferme; să asigure cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ şi calitativ în funcţie de specie, categorie şi stare fiziologică (pentru bovine este 38-52 de litri, cabaline 20-40 de litri, porci 4-11 litri, ovine 6 litri, păsări 0,5 litri); să verifice permanent buna funcţionare a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie în adăposturile cu animale și păsări;  Să asigure echipamente de rezervă, în principal a sistemelelor de ventilație şi generatoarelor de energie electrică; să nu folosească animalele pentru tracţiune sau pentru alte activităţi în intervalul de timp 12 -1, dacă temperatura exterioară, la umbră, depăşeşte 25ºC; să evite păşunatul animalelor între orele 10 - 18. când temperaturile sunt toride, să se amenajeze umbrare şi să fie asigurată sursa de apă la nivelul necesarului, pentru a reduce riscul de deshidratare; să se asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale.

Acțiuni de supraveghere

Ioan Viorel Pențea, secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Sibiu, spune că:

“Animalele de companie (câinii, pisicile, iepurii, etc.) care sunt ţinute afară trebuie să aibă asigurată o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare. Transportul animalelor să se efectueze numai cu mijloace de transport dotate corespunzător care să asigure densitatea şi confortul necesar în funcţie de specia şi categoria de animale, precum şi distanţa la care se efectuiază transportul.Se va reduce densitatea animalelor în mijlocul de transport cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică.Transportul să se efectueze numai în situaţii în care acest lucru se impune folosind perioada mai răcoroasă din zi, asigurându-se funcționarea sistemului de ventilaţie din vehicul pentru a se menţine temperatura de confort termic și să se asigure planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi. Să colaboreze permanent cu serviciile veterinare, pentru supravegherea stării de sănătate a animalelor şi pentru intervenţii operative în situaţii deosebite. Să anunţe urgent medicului veterinar, responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă, orice modificare a stării de sănătate a animalelor precum şi de apariţia unor modificări comportamentale.Să participe activ la efectuarea acţiunilor sanitare veterinare obligatorii stabilite de medicii veterinari pentru această perioadă, sau acţiuni de necesitate, respectiv, acţiuni de supraveghere a bolilor transmisibile prin afluirea de probe pentru examene de laborator, vaccinări imunoprofilactice, tratamente antiparazitare, examinarea apei potabile, dezinfecţii, dezinsecţii,  etc. Să fie asigurarate la nivelul unităţiilor veterinare şi la fermele comerciale  stocurile de medicamente, dezinfectante şi produse biologice necesare pentru situaţii de urgenţă. Să se asigure de către autoritățiile locale şi fermieri colectarea, gestionarea şi neutralizarea cadavrelor și a deşeurilor animaliere. Să urmărească înformările și comunicările instituțiilor de specialitate despre fenomenele meteorologice prognozate. Să informeze serviciile sanitare veterinare cu situaţiile deosebite pentru intervenţii de urgenţă specifice”.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
qhouse sibiu

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

Comunicat lansare „Inovare prin informatizare la nivelul Consiliului Judetean Sibiu

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia