Tribuna
Reabilitare "verde" pentru Biserica Evanghelică din Guşteriţa
Dumitru CHISELIŢĂ
4685 vizualizari
Reabilitare
Biserica Evanghelică din Guşteriţa, atracţie turistică şi monument istoric, va beneficia de o amplă campanie de reabilitare "verde", graţie unei colaborări, în premieră pentru Sibiu, dintre trei entităţi: Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului din cadrul ULBS, Facultatea de Arhitectură, specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură - Sibiu din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" - Bucureşti şi Parohia Evanghelică-Lutherană Sibiu.
Acţiunea, coordonată de prof. dr. ing. Constantin-Horia Barbu, prodecanul Facultăţii de Ş.A.I.A.P.M., a debutat joi, când prof. arh. Andreas Kipar, arhitect peisagist din Milano - Italia, a susţinut, la Centrul de Excelenţă Academică al ULBS, conferinţa "Integrarea patrimoniului istoric construit în spaţiul urban contem­po­ran". În cadrul conferinţei, dl. Andreas Kipar a prezentat o serie de idei novatoare privind acţiunile de integrare a spa­ţiului cu valoare istorică în peisajul urban actual, exem­plificând cu zona Karst din Croaţia. Ce a fost însă inte­resant pentru Sibiu a fost prezentarea (care va fi urmată, sperăm, de punerea în prac­tică) unui proiect pe termen lung, de reabilitare şi punere în valoare a Bisericii Evan­ghe­lice din cartierul sibian Guş­teriţa, cu participarea celor trei instituţii menţionate. Cele prezentate teoretic, în cadrul expunerii de joi, au fost apoi aprofundate în teren, unde studenţii celor două facultăţi au putut învăţa de la dl. A. Kipar cum trebuie privit un ansamblu arhitectonic de valoare în context atât urban, cât `i al peisajului înconjurător şi cum sacralitatea unei bi­serici istorice se poate r[s­frânge în zona verde adia­centă. La fel, de un real folos s-au dovedit sfaturile date de Karl Hann, agricultor româno-canadian cu o bogată expe­rienţă în culturile organice, care va coordona amenajarea spaţiului din jurul bisericii. La eveniment au parti­cipat, alături de cei menţio­naţi ante­rior, primpreotul Pa­rohiei Evan­ghelic-Luterane C.A. Sibiu, Killian Dőrr, cu soţia sa, dr. Elfriede Dőrr, conf. univ. dr. Liviu Gligor de la Facultatea de Arhitectură, cadre didactice din cadrul Facultăţii de Ş.A.I.A.P.M pre­cum şi, cel mai îmbu­curător lucru, un mare număr de stu­denţi ai celor două facultăţi.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Medialcare24

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA