Tribuna
Sevis
Protejaţi apometrele împotriva îngheţului !

SC „Apă-Canal” SA Sibiu adresează tuturor abonaţilor săi c]teva recomandări pri­vind protecţia contoarelor şi bran­şamentelor de ali­men­tare cu apă împotriva înghe­ţului: În cazul în care contorul este monat într-un cămin de apometru, asiguraţi-vă că acesta are capacul închis şi nu permite infiltrarea apei; În situaţia în care contorul este montat în pivniţe sau subsoluri tehnice, geamurile şi uşiile vor fi închise; Dacă apometrul îngheaţă, nu utilizaţi apă fierbinte sau flacără deschisă pentru dez­gheţarea aparatului; Protejaţi de îngheţ inclusiv robineţii şi ţevile de după contor. SC „Apă-Canal” SA Sibiu precizează că, potrivit preve­derilor Art.6.3 din Contractul de furnizare încheiat cu fie­care abonat, utilizatorul are obligaţia de a „asigura inte­gritatea sis­temelor de mă­surare”. În cazul în care se constată că aparatul de măsură tre­buie înlocuit ca urmare a de­teriorării provocate de îngheţ, utilizatorul este obligat să su­porte costul întregii ope­raţiuni de schimbare precum şi al contorului. „Apă-Canal” SA solicită abonaţilor ce deţin robineţi sau cişmele în curţi `i grădini să nu lase robineţii deschişi ca măsură împotriva înghe­ţului. Consumurile în astfel de cazuri sunt impresionante : 4 picături / secundă cumulează 2,9 mc/lună iar un „fir” de apă cu diametru de 1 mm re­pre­zintă aprox. 6,5 mc/lună. Eventualele probleme lega­te de funcţionarea contoa­relor sau a serviciului de ali­mentare cu apă şi canali­zare, în gene­ral, pot fi sem­nalate Dis­pe­ce­ratului „Apă-Canal” Si­biu – tel. 0269/222.777, tel­verde 08008.202.202. Director general, ing. Mircea Niculescucomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia