Tribuna
Sevis
Primăria Sibiu primește cereri de finanțare pentru Agenda Comunității
Primăria Sibiu primește cereri de finanțare pentru Agenda Comunității

Municipiul Sibiu lansează începând cu data de 15 aprilie 2021 sesiunea de selecţie publică a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale și de tineret, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350 /2005, de la bugetul local al municipiului Sibiu pe anul 2021

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale și de tineret pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare şi valoarea: bugetul local, 400.000 lei.

3. Durata proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale și de tineret: până în data de 31.12.2021.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 4 mai 2021, ora 13.00

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, Piața Mica nr 25, cam. 201-203 sau în format electronic la adresa de e-mail: decont.agende2@sibiu.ro

6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 5 mai – 14 mai 2021.

Conform art 20 alin. 2 din Legea 350 din 2 decembrie 2005,  cu privire la dreptul de a accelera procedura de selecţie se are în vedere încadrarea şi finalizarea procedurii până la finalul lunii mai 2021, pentru a avea proiecte în derulare la începerea sezonului turistic.

Acordarea de finanţări nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de „Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale și de tineret, nonprofit, de interes general” aprobat prin HCL 58/2020. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu: www.sibiu.ro.

 

Contestaţiile pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Piața Mică nr 25, fax 0269 208812, e-mail : decont.agende2@sibiu.ro, Serviciul Cultură, Sport şi Turism.

 

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Piața Mică nr 25, e-mail : decont.agende2@sibiu.ro.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia