Tribuna
PNL
Prima aniversare a Marii Uniri în 1919, la Sibiu. 3.000 de tineri și toate oficialitățile au sărbătorit în Catedrala Mitropolitană: „A fost ziua aceasta ziua cea mare a praznicului. A praznicului unui neam, a praznicului unui popor chemat de Dumnezeu la o nouă vieață”
Sorana MAIER
2564 vizualizari
Prima aniversare a Marii Uniri în 1919, la Sibiu. 3.000 de tineri și toate oficialitățile au sărbătorit în Catedrala Mitropolitană: „A fost ziua aceasta ziua cea mare a praznicului. A praznicului unui neam, a praznicului unui popor chemat de Dumnezeu la o nouă vieață”
© Arhiva Tribuna, 2018

Cu exact 100 de ani în urmă, Sibiul, ca întreaga Românie, sărbătorea prima aniversare a Marii Uniri de la 1918. Încă, ziua nu era decretată prin lege ca fiind sărbătoare națională, dar în Transilvania, Consiliul Dirigent, guvernul provizoriu, stabilise ca toate comunitățile să marcheze în mod festiv momentul.

Sibienii au sărbătorit cu mare bucurie împlinirea primului an de la Unire, printr-o manifestare amplă la care au luat parte cei 3000 de elevi ai școlilor românești din oraș, oficialitățile militare și civile, români și sași, o sărbătoare în care au intonat imnuri, au recitat poezii și s-au rugat.

Edificiile publice, dar și casele particulare ale sibienilor au fost împodobite cu steaguri naționale, iar prăvăliile au rămas închise, în ateliere și în birouri nu s-a lucrat.

Sărbătoarea a început la orele dimineții cu o scurtă slujbă oficiată de arhimadritul dr. Eusebiu Roșca, directorul Seminarului Andreian, alături de protopresbiterii dr. Ioan Stroia și dr. Vasile Bologa, răspunsurile în timpul serviciului divin fiind date de apreciatul cor mixt condus de Timotei Popovici:

„După terminarea serviciului divin, la care au participat elevii dela toate școlile publice din Sibiiu, în frunte cu profesorii lor, numeroși domni ofițeri din armata română, representanții tuturor oficiilor publice și alt public ales sibiian, s’a esecutat tot în catedrală următorul program: S’a cântat întâi, cu precisiune rară Imnul regal, cor mixt, sub conducerea dlu proferosr T. Popoviciu, apoi a urmat Cuvântul ocasional, al domnului profesor seminarial V. Păcală, care a schițat cum nu se poate mai bine trecutul și prezentul neamului românesc, apelând la tinerimea ascultătoare, ca ea să-I croiască viitorul, prin muncă și onestitate. Elevii dela școala primară din Sibiiu au cântat acum Hora Unirii , apoi au urmat declamațiunile [...] Încheierea s’făcut cu cântarea Pe tine te lăudăm, cor mixt, al elevilor dela liceul Gheorghe Lazăru, iar cuvântarea de încheiere a rostit’o domnul Chirion Adameiu, dela școala de aplicație a seminarului Andreian. La orele 11 serbarea a fost terminate și numărosul public, care a participat la ea, a părăsit catedrala adânc impresionat și înălțat sufletește. Sperăm, că și pe alte locuri istorica zi tot astfel va fi fost sărbătorită, și până când parlamentul roman va putea să o declare de zi de sărbătoare națională, obligătoare pentru toți, zi de repaus obștesc” („O zi de sărbătoare”, în Foaia Poporului, Nr. 44, Duminică, 7 Decembrie 1919, p. 2.).

Presa vremii cuprinde numeroase relatări ale momentului 1 Decembrie 1919. A fost o zi de luni, în care „ s’a prăznuit în Catedrala din Sibiiu jubileul de un an dela Unirea noastră cu România. Serbarea o au aranjat cei 3000 de elevi ai școalelor românești din Sibiiu: Elevii Seminarului Andreian, Liceul de băeți Gheorghe Lazăr, liceul de fete, școalele civile, școalele elementare.  La serbare au luat parte reprezentanții autorităților civile și militare, români și sași. Edificiile împodobite cu steaguri naționale și localurile închise ziua întreagă. (Serbarea Unirii la Sibiiu”, în Gazeta Poporului, An. II, Nr. 45, Sibiiu, Duminică, 7 Decembrie n. 1919, p. 45.).

 

Zi încrestată în inima poporului

 

Ziarul Telegraful Român a publicat și el o detaliată descriere a sărbătorii naționale de la Sibiu:

„S'a împlinit Luni anul dela această zi memorabilă. În inima poporului românesc ea este încrestată ca zi de sărbătoare. Întreg Ardealul, întreg Banatul, toate părţile ungurene au serbat în adâncul inimei ziua aceasta, şi bucuriei generale din prilejul acestei aniversări i-a dat expresiune și în afară.  Au serbat bisericile noastre, au serbat şcoalele noastre, serbat-a întreg neamul în mod demn, potrivit bucuriei generale, potrivit importanţei acestei zile. [...] Aici în Sibiiu aniversarea unirei o au făcut în biserica catedrală. La intrare ne-a întîmpinat figura măreaţă a marelui arhiereu Şaguna. Îmbrăcată în aureolă cerească lăcrima în fața altarului şi mulțămia împăratului ceresc, că avem dorita biserică catedrală.  [...] Sub conducerea profesorilor cu stindarde naţionale a alergat tinerimea în biserică. Cu inima plină de mulțumită am alergat şi noi preoțimea din Sibiiu la biserică spre a lăcrima și noi cu Marele Şaguna, pentru zilele mari cu cari ne-a cercetat Dumnezeu. Biserica catedrală și-a deschis larg porțile spre a întra împăratul Mărirei. Domnul cel tare în răsboiu, Domnul cel puternic, care a sfărâmat puterile iadului, care a frânt legăturile, cari țineau în lanţuri neamul nostru, acest Domn puternic a strigat: «Ridicaţi Boieri porţile voastre, ridicaţi porţile. ....... și va intra impăratul măririi». Şi a întrat junimea, a întrat tineretul şcolar, și cu un glas şi cu o inimă am cântat toţi: «Mărire întru ceu de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire». A fost ziua aceasta ziua cea mare a praznicului. A praznicului unui neam, a praznicului unui popor chemat de Dumnezeu la o nouă vieață. Să se veselească cele cereşti : să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul” [...] Am sărbat aniversarea unirii cu cântări bisericeşti cu cuvinte de laudă din gura tinerimei, ca să se plinească scriptura: «Din gura pruncilor ai săvârșit lauda»” („Aniversarea Unirei”, în Telegraful Român, An. LXVII, Sibiu, Sâmbătă 6 Decemvrie 1919, Nr. 109, p. 1).

 

În Transilvania, cea mai mare sărbătoare la împlinirea primului an de la Marea Unire a avut loc la Cluj Napoca, unde cu acest prilej a fost inaugurat Teatrul Național de la Cluj-Napoca.

 

© Arhiva Tribuna, 2018

 comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
DC

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica