Tribuna
Precizări de la Inspecţia Muncii

În baza actelor normative, Legea nr. 329/2009, OMFP nr. 3156/2009 şi HG nr.1377/2009, Inspecţia Muncii este instituţie publică, cu personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat. Astfel toate veniturile aferente activităţilor desfăşurate (comision, taxe) se fac venituri la bugetul de stat şi se colectează în contul IBAN deschis la Trezoreria Sibiu: RO92TREZ5765032XXX010278. Atribuţiile principale cu caracter general ale Inspecţiei Muncii în domeniul financiar, contabil, achiziţii publice, administrativ sunt: realizarea de venituri din prestări de servicii, calculate pe bază de tarife, taxe, comision; administrarea fondurilor bugetare pe care le are la dispoziţie, a fondurilor alocate prin bugetul aprobat precum şi a bunurilor din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau folosinţă şi finanţarea sau cofinanţarea unor proiecte, programe şi investiţii din domeniul său de activitate; elaborarea proiectului anual de buget şi asigurarea exerciţiului financiar-contabil al instituţiei; achiziţionarea centralizată, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum şi servicii de comunicaţii, pază, curăţenie şi monitorizare privind atribuirea contractelor de achiziţii publice/ concesiune de lucrări publice/concesiune de servicii; administrarea - organizarea sistemului informatic necesar activităţii proprii. (C. P.)comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Tribuna

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
ARTMANIA
Licitatie publica