Tribuna
Perioada de încheiere a mediilor, prelungită de MEC
Liuba STARII
552 vizualizari
Perioada de încheiere a mediilor, prelungită de MEC

Perioada de încheiere a mediilor va fi prelungită până la opt săptămâni în semestrul al II-lea. Potrivit Ministerului Educației, aproape 65.000 de elevi încă nu pot avea media încheiată pe semestrul I.

“La acest moment, conform datelor transmise de către unitățile școlare, prin intermediul inspectoratelor școlare județene, se estimează că un număr de cca.65.000 de elevi se află în situație de risc cu privire la neîncheierea mediei pe semestrul I din cauza imposibilității de acces la resursele tehnologice - factor principal, la care se adaugă și alte motive precum neparticiparea la cursuri, situații medicale etc. Trebuie avut în vedere că, în ultimii ani, numărul elevilor care se aflau anual în această situație era de aproximativ 15.000”, spun reprezentanții MEC.

Potrivit acestora, printre măsurile necesare identificate de MEC sunt: desfășurarea de activități remediale pe parcursul semestrului al II-lea, cu identificarea surselor de finanțare pentru plata cadrelor didactice;prelungirea perioadei de încheiere a situațiilor școlare neîncheiate în semestrul I, de la patru până la opt săptămâni de la revenirea la cursuri în semestrul al II-lea; posibilitatea încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul orelor alocate săptămânal fiecărei discipline.

Un rezultat în favoarea elevului

 “În funcție de amploarea rezultatului va trebui să stabilim măsurile remediale. Va trebui să modificăm, spre exemplu, regulamentul de organizare și funcționare, care dă dreptul profesorilor să încheie media pe semestrul I cel mai târziu la patru săptămâni de la începerea semestrului II, 8 februarie până pe 7 martie, sunt cele patru săptămâni.Și, pentru a avea timp ca acele acțiuni remediale să se poată face o lună-două luni, va trebui să decălam acest termen legal pe care profesorii îl au la dispoziție pentru a încheia mediile în așa fel încât să încheie mediile după ce ai reușit să repare ceea ce au pierdut și să ai un rezultat în favoarea elevului”, a precizat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Modificări în sistemul de învățământ

În acest an, tezele semestriale au fost înlocuite cu evaluarea sumativă,  iar  media semestrială va fi calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor obținute prin evaluarea continuă, la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se va face în favoarea elevului. Potrivit regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiU cel puţin media anuală 5/calificativul “Suficient”, iar la purtare, media anuală 6/calificativul “Suficient”. Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note, ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

Elevii au revenit luni, 11 ianuarie, la orele online. Structura anului școlar 2020-2021 prevede încă o vacanță de o săptămână din 30 ianuarie, până pe 7 februarie, iar luni, 8 februarie, va începe semestrul II.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

COMUNICAT DE PRESA

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia