Tribuna
AFF
Orele remediale în școli: maximum cinci absențe, bugetul stabilit de inspectoratele școlare și activitatea în timpul vacanței
Liuba STARII
1084 vizualizari
Orele remediale în școli: maximum cinci absențe, bugetul stabilit de inspectoratele școlare și activitatea în timpul vacanței

Orele remediale pot fi absentate nu mai mult de cinci ori de către elevi. Cursurile respective pot fi urmate chiar și în alte școli decât cele în care învață, iar în cazuri special vor fi desfășurate și în timpul vacanei, prevede Ordinul de ministru, publicat miercuri, 24 februarie.

„În condiții excepționale, un elev poate să absenteze lunar cel mult cinci ore de la activitățile remediale.Sunt eligibili pentru a participa orele remediale din program elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate mai jos.

Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școală după școală“, prevăzut la art. 1, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare”, se arată în documentul oficial.

Pentru a putea demonstra criteriile de eligibilitate, elevii trebui să prezinte „documentele justificative”. Acestea sunt: pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului: listă prezentată de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe propria răspundere în acest sens;pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ;pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ.

„Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ se transmit inspectoratului școlar odată cu solicitările de tranșă, iar copii ale acestora se păstrează la nivelul unității de învățământ”, prevede ordinul MEC.

Potrivit acestuia, în situații justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigență sau de încheiere a situației școlare sau pentru actualizarea cunoștințelor, în perspectiva deschiderii noului an școlar, activitățile remediale se pot desfășura și pe durata vacanței, iar unitățile de învățământ sunt stabilite de inspectoratele școlare județene. Acestea instituții repartizează și bugetele corespunzătoare acordării sprijinului financiar unităților de învățământ în care vor fi organizate activitățile din Programul național pilot de tip „Școala după școală, în funcție de numărul declarat de elevi care se încadrează în criteriile de eligibilitate.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

pensiunea casa buna

Comunicat de presa

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
AFF
Licitatie publica

ACCENT MEDIA