Tribuna
Ordine şi curăţenie cu forţa, dacă altfel nu se poate! Legi noi pentru proprietari
Ordine şi curăţenie cu forţa, dacă altfel nu se poate! Legi noi pentru proprietari
© Arhiva Tribuna

Proprietarii de terenuri şi imobile sunt obligaţi să respecte reguli stricte referitoare la îngrijirea faţadelor şi a terenurilor pe care le deţin. 
Camera Deputaţilor a aprobat un proiect care modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 2000 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, în sensul introducerii obligaţiei de a asigura întreţinerea şi curăţenia terenurilor, altele decât cele care constituie împrejmuiri și unificării prevederilor referitoare la obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice, cu cele ale persoanelor fizice.
Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea potrivit căreia „consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primarii vor adopta şi vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării persoanelor fizice şi juridice, a instituţiilor publice şi operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti".
 
Ce obligaţii au instituţiile publice, presoanele fizice şi juridice: 
 
⦁ să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 
⦁ să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 
⦁ să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 
⦁ să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces; 
⦁ să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale.
⦁ să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;
 
 
© Arhiva Tribuna
 
⦁ să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
⦁ să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
⦁ să respecte măsurile stabilite pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi; 
⦁ să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii; 
⦁ să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea.
În cazul în care aceste obligaţii nu sunt respectate în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare şi igienizare, pe cheltuiala proprietarilor notificaţi.
 
Mașinile, doar în locurile de parcare
 
Firmele, instituțiile şi persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara parcărilor marcate de administratorul domeniului public.
Dacă o mașină staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, Poliţia Locală poate dispune măsura ridicării vehiculului. 
Rămân valabile aceleași prevederi de până acum: ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane. 
 
 
 
 

comentarii
1 comentarii

Vezi Str.Ana Ipatescu 23.
Sanet
26.11.2020 19:04
Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

COMUNICAT DE PRESA

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia