Tribuna
O viață în slujba patriei
Dr. Lucian Giura
4752 vizualizari
O  viață  în  slujba  patriei

În cele peste cinci decenii de activitate prestată pe tărâmul culturii și învățământului am avut fericita ocazie, de fiecare dată, de a intra în contact cu foarte mulți oameni de profesii, sexe și religii diferite. De la oameni simpli până la somități științifice în varii domenii, de la oameni  evlavioși, la atei, de la tineri, la oameni de vârsta a treia. În fiecare din aceste situații experiența mea a câștigat „ceva”. Acel „ceva” ce permite a vedea și interpreta lumea înconjurătoare cu alți ochii, de a trage o concluzie mai aproape de o realitate a fiecăruia, de a vedea o altă față a individului în urma unei analize conforme cu dictonul latin „sine ira et studio” introdus de istoricul roman Publius Cornelius Tacitus (54-120 d.Hr.) în prefața lucrării Annales, I, 1.

Mă  refer în cele ce urmează  la recenta întrevedere pe care am avut-o cu un naturalizat sibian într-o speță căreia, ca buni români cunoscători ai istoriei patriei noastre, trebuia găsită soluția, modalitatea cea mai eficientă a rezolvării acestei probleme și anume o acțiune de omagiere a celor  520 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ștefan cel Mare și Sfânt.  Una din marile și importantele personalități ale istoriei noastre naționale se afla în centrul acțiunii de glorificare propusă de către comunitatea sibiană, idee la care a achiesat rapid  instituția care se bucură de mare încredere în rândul românilor, Armata, prin vocea Rectorului Academiei Forțelor Terestre din Sibiu. Și pentru a nu prelungi suspansul, ridicăm vălul misterului. Da, cel  vizat este gl.bg.prof.univ.dr.ing.Ghiță Bârsan, comandantul Garnizoanei Sibiu, cel care astăzi își serbează ziua de naștere.

Cu îngăduința cititorilor „Tribunei”, pentru a motiva titlul articolului enunțat mai sus, punctez câteva aspecte ale traseului vieții Domniei Sale, având ferma convingere că puțini din rândurile compatrioților noștri sibieni nu-l cunosc, sau nu au auzit de el.

Locul nașterii este comuna Umbrărești din vestul județului Galați, o așezare cu peste șapte mii de locuitori, situată în Câmpia Tecuciului, în apropierea râurilor Bârlad și Siret, pe drumul național 25. Data nașterii este 1 aprilie 1965.

Urmează cursurile Liceului militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung-Moldovenesc pe care le absolvă în anul 1983. Studiile superioare sunt parcurse și finalizate (1989) la Facultatea de Aviație și Blindate de la Academia Tehnică Militară din  București. La doar câțiva ani mai târziu dobândește titlul de doctor în științe inginerești cu teza intitulată Contribuții privind interacțiunea fluidelor asupra structurilor deformabile (1997). Pregătirea postuniversitară este împlinită prin cursurile absolvite: Managementul resurselor de apărare (2003) la Universitatea Transilvania din Brașov; Managementul proiectelor, la „Europe” Excellency in Education Association (2011); Comunicare și relații publice, la  Direcția Comunicare și Relații Publice - Ministerul Apărării Naționale (2011); Probleme actuale ale securității naționale, la Colegiul Național de Apărare – Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – București (2013); Curs de specializare Formator, la Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la Școala de Aplicație pentru Unități Sprijin Luptă „Mihai Viteazul”, Pitești (2013); Curs de specializare Formator, la Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Școala de Aplicație pentru Unități Sprijin Luptă „Mihai Viteazul!”, Pitești (2014); Curs postuniversitar „Securitate și buna guvernare”, la Colegiul Național de Apărare – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, (2015).

Deși zilnic este implicat în multiple activități care cer timp, de la cele administrative la cele ce țin de procesul instructiv educativ, Domnia Sa, grație unui talent înnăscut de bun organizator, este un pasionat cercetător științific. În acest sens stau dovadă cele 35 cărți, o bogată zestre de lucrări științifice, cursuri, culegeri de probleme și a unui număr de peste 140 de studii, articole și comunicări științifice publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice. Este membru în colectivele de cercetare în mai multe granturi (cifra 20 fiind depășită) de cercetare științifică obținute prin competiție; face parte din condecerea unor publicații precum „Revista Academiei Forțelor Terestre”, „Buletinului științific al Academiei Forțelor Terestre”, ambele din Sibiu, și al periodicului „Economics and Manmagement” al Universității de Apărare din Brno, Cehia. Datorită inteligenței sale, a operativității manifestate în tot ceea ce întreprinde, a perseverenței, generalul Ghiță Bârsan se achită onorabil și de alte sarcini, asumate ori trasate, de evaluator ARACIS, domeniul „Științe militare și informații”,  de expert evaluator CNCS ș.a. Comportamentul uman manifestat în relațiile cu lumea civilă și militară, de la camarazi, la subordonați ori studenți ai Academiei Forțelor Terestre, punctualitatea și respectarea cuvântului dat  sunt  alte calități ale personalității generalului Bârsan.                                                  

Din parcurgerea traseului profesional al acestei personalități reținem următoarele momente: după absolvirea studiilor superioare (1989), timp de doi ani deține funcția de Șef atelier lucrări elicoptere, motor și armament, la U.M.01989, fosta unitate militară de elicoptere (Am sesizat similitudinea dintre anul absolvirii facultății și sigla unității militare sibiene!  Un semn divin?). 

Anul 1991 marchează începutul carierei universitare, când ocupă posturile de preparator și apoi de asistent la disciplina Rezistența materialelor din cadrul Catedrei de mecanică și tehnologie a Facultății de Aviație și Blindate de la Academia Tehnică Militară din București, până în 1995. În acest ultim an, revine pe meleagurile sibiene și vreme de șapte ani (1995-2002) onorează funcția de Șef Birou Exploatare și locțiitor al inginerului șef la Baza 58 Elicoptere Sibiu.

În 2002, în urma unui concurs, se transferă la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” unde, timp de doi ani, deține funcția de Șef Birou Asigurare Tehnico-Materială. Din anul 2004 reia activitatea didactică universitară, ocupă un post de conferențiar (până în 2007) și pe cel de șef al catedrei „Științe Tehnice”.

Începând cu anul universitar 2007-2008, promovează la gradul didactic de profesor preluând și sarcinile secretarului științific al Senatului universitar la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

În perioada anilor 2008-2011 deține funcția de Prorector, mai întâi de locțiitor al comandantului pentru cercetarea științifică și apoi de locțiitor pentru învățământ.

Din 24 ianuarie 2011, generalul Bârsan este confirmat Comandant (Rector) al acestei prestigioase instituții de învățământ superior militar sibian, sarcină de care se achită exemplar.

Un nou pas în întregirea profilului său intelectual îl reprezintă anul 2014 când și-a susținut teza de abilitare cu titlul Modelarea și simularea acțiunilor militare între cunoaștere și interdisciplinaritate în domeniul științelor militare.

            În anul 2017 dobândește premiul „Traian Vuia” al Academiei Române pentru lucrarea Metoda particulelor libere în analiza numeric a mediilor continue. 

            Face parte, ca membru, din mai multe organizații profesionale: Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Română de Tensiometrie și Încercări de Materiale (ARTENS), Asociația Română de Mecanica Ruperii (ARMR) și International Military Academic Forum (IMAF).

            Activitatea desfășurată și rezultatele pozitive dobândite de rectorul Ghiță Bârsan au o firească recunoaștere în rândul comunității sibiene, prin atribuirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga” și al Universității Româno-Germane din Sibiu, precum și atribuirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Sibiului”. Motivația ultimei disticții este exprimată de Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, în discursul ținut cu această ocazie: „Sub conducerea domnului general, Garnizoana Sibiu a ieșit din statutul de corp militar devenind parte activă din viața Sibiului.” Se aminteau doar două implicări ale Academiei Forțelor Terestre în importantele proiecte ale Sibiului: aniversarea Centenarului Unirii Transilvaniei cu România (1 Decembrie 2018) și Summitul șefilor de state și guverne din Europa. Erau subliniate viziunea și deschiderea spre viitor a învățământului militar superior direcționate de rectorul Ghiță Bârsan și aceea de suținător necondiționat al unei relații amiabile și eficiente cu comunitatea locală sibiană.

            Activitatea de succes i-a  fost onorată cu diverse medalii și diplome: Ordinul Virtutea Militară în Grad de cavaler (2004), Diploma Titu Maiorescu clasa a III-a (2007), Emblema de merit În serviciul Armatei Române clasa a II-a (2007), Emblema de onoare a Statului Major General (2009), Emblema de onoare a Armatei Române (2011), Ordinul și medalia Meritul militar clasa I-a (2013), Emblema de merit Acțiuni umanitare clasa a III-a (2015), Emblema de Onoare a Logisticii (2017), Emblema de Onoare a Resurselor umane (2017), Titlul Omul anului în Forțele Terestre Române la secțiunea Învățământ, știință și artă militară (2018), Emblema de Onoare a Medicinei Militare (2018) și Ordinul Virtutea Militară în grad de ofițer (2018).

            Începând cu anul 2019 este Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România,  Secția Mecanică Tehnică.

Cu acest prilej aniversar, îi transmitem sărbătoritului cele mai calde urări de sănătate, împliniri profesionale, multe satisfacții personale și bucurii alături de toți cei dragi. LA MULȚI ANI !

                                                                     Prof.unuiv.dr.Lucian GIURA

 


comentarii
6 comentarii

Mă abțin! Lauda de sine nu miroase-a bine. Aș avea multe bile negre să-i pun în urnă.
R.Zervistu
01.04.2024 21:01
Cum naiba, după atâți ani de la așa-zisa revoluție, se mai scrie și, culmea, mai rău, se mai și publică un asemenea "articol" ?!? Cât de grețos! Pare desprins din ciclul "Sărbătorind un mare conducător", de pe vremea răposatului.
Trăiască Academician dr. inginer, de renume mondial, tovarășul Gh. Barsan!
Bravoooo! (Ropotele de aplauze sincron vi le imaginați voi!)
Ca pe vremea comunismului!
02.04.2024 03:11
Buna, Dumnezeu s-o ierte, zicea: „Nu-ți pune mintea cu proștii, că e hodinită!” Recomandare: tratează-te de „herpesul” pe care-l ai la bot. Deși, ai adunat ceva ani de viață, ai făcut umbră degeabă pământului. „Naiba” știe cum poate zace atâta ură și venin în voi.
Neutrul
Pentru insomniacul de la ora 3:11
02.04.2024 10:44
deci cand il vad pe asta...dezastru!!! singurul lucru pe care l-a facut a placat cu travertin gardul...PENIBIL!!!
un sibian
02.04.2024 13:10
bah, luati-va uniformele, comandamentul, si plecati din oras, din ro, unde vreti voi!

Terminati cu uniformele la ziar ! Romanii nu vor razboi si ro nu va intra niciodata in razboi ! MARSH PAIATELOR !
02.04.2024 14:17
Pentru un "neutru" nu ți se pare că ești cam...emoțional? Cred că de atâta emoție ai uitat de ce ai pus atâtea ghilimele aiurea.
Apropo: ești prost...informat. Nu am nici un sentiment de ură și nici venin. Dacă ai argumente solide impotriva celor scrise de mine, aștept cu drag răspunsul tău.
În rest liniștește-te, să nu cumva să faci hipertensiune!
Pentru "Neutrul" cu dedica?ie de la insomniacul
03.04.2024 03:27
Din aceeasi categorie
adi eco

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA