Tribuna
SEVIS
Memoriul profesorilor sibieni împotriva diminuării orelor de Geografie: "Nu apărăm Geografia, în detrimentul altor discipline școlare, fiecare are importanța ei”
Memoriul profesorilor sibieni împotriva diminuării orelor de Geografie:

Profesorii de Geografie din Sibiu au transmis Ministerului Educației un memoriu prin care cer ca disciplina respectivă să se studieze la toate filierele și nivelurile de studiu din învățământul liceal, propunând o altă structură a programei.

“După patru ani de la aprobarea planurilor cadru pentru clasele V - VIII a venit vremea modificării celor pentru învățământul liceal. Și, surpriză sau nu, geografia este, din nou, pe lista disciplinelor cu număr de ore diminuat sau eliminată de la unele specializări (arte plastice, coregrafie, arta actorului sau muzică - pt clasele a X-a și a XI-a), în situația în care este una dintre disciplinele ce pot fi ofertate de către elevi la examenul de Bacalaureat.Drept urmare, membrii filialei Sibiu a Societății de Geografie din România vă trimite, spre luare la cunoștință, memoriul argumentat cu propunerile aferente, înaintat MEC, în aceată perioadă a dezbaterilor publice a noilor planuri cadru pentru liceu”, explică Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu.

Potrivit specialiștilor, studiul geografiei permite dezvoltarea orizontului intelectual, oferind noi perspective de înțelegere a realității. Prin obiectul ei de studiu, geografia este o știință spațială, iar ca mod de abordare este o știință sistemică. Geografia este o disciplină care contribuie la dezvoltarea conștiinței identitare a elevilor, a atașamentului față de valorile naturale și spirituale ale poporului român. România si-a asumat o strategie națională pentru o dezvoltare durabilă în care accentul este pus pe educație. Prin geografie se analizează și aplică la clasă conceptul de dezvoltare durabilă, raporturile om – mediu, elevii fiind puși în situația de a reflecta asupra impactului unor acțiuni economice asupra mediului, de a căuta și de a găsi soluții la diferite situații reale, concrete, posibile.Studierea geografiei poate oferi unei persoane o înțelegere holistică a planetei noastre și a sistemelor sale în contextul globalizării. În acest sens, elevii care studiază geografia la liceu sunt mult mai pregătiți să înțeleagă subiecte cu impact deosebit asupra oamenilor cum sunt: hazardurile naturale și antropice, migrațiile, suprapopularea, schimbările climatice, problemele de organizare și amenajare a teritoriului, aspectele geopolitice.

 

Prin urmare, profesorii solicită ca Geografia să se studieze la toate filierele și nivelurile/anii de studiu din învățământul liceal.

“În varianta 1, propusă pentru liceele teoretice, există o bună poziționare a disciplinelor de cultură generală, inclusiv a geografiei. În varianta propusă pentru liceele vocaționale, poziționarea disciplinelor de cultură generală este echilibrată, cu excepția liceelor de artă unde este de neînțeles absența geografiei de la clasele a X-a și a XI-a și ,,compensarea’’ cu două ore pe săptămână la clasa a XII-a. Lipsa geografiei în clasele a X-a și a XI-a va determina multe cazuri de insucces școlar. Elevii de clasa a XII-a, în fața examenului de Bacalaureat, se vor trezi cu lipsuri mari în ceea ce privește conținuturile de geografie umană, aferente clasei a X-a și necunoașterea problemelor fundamentale ale lumii contemporane, pe care ar fi trebuit să le studieze în clasa a XI-a. Elevii de la specializările artistice sunt astfel discriminați în raport cu elevii celorlalte specializări ale filierei vocaționale. În variantele propuse pentru liceele tehnologice, diminuarea orelor de geografie este drastică și nejustificată, cu excepția variantei I-a (parțial) și a II-a (pentru profil servicii – liceele economice). Considerăm ca total discriminatoriu și lipsit de orice justificare faptul ca, un elev de la filiera teoretică, profilul umanist, științe sociale, clasele XI-XII, să beneficieze de trei ore/săptămână, ceea ce este normal – disciplina geografie, iar colegul său de la un liceu tehnologic să “beneficieze’’ de 0,5 ore/săptămână – disciplina geografie, excepție varianta 1 și profilul servicii – varianta 2. Nu înțelegem considerentele pentru care liceul tehnologic ,,s-a transformat’’ în învățământ profesional (școală profesională). Argumente: asemănarea aproape identică a ponderii disciplinelor din ariile curriculare pentru liceu tehnologic și învățământ profesional, ambele clasa a IX-a. Discipline din ariile curriculare – liceu 29 ore (TC+CD), învățământ profesional 28 ore (TC+CD).

Paradoxal sau nu, la varianta 3 pentru licee tehnologice disciplinele din ariile curriculare au alocat un număr mai mic de ore decât la învățământul profesional! Apoi, săptămânile de practică egale (5)! La învățământul profesional este corect ca ponderea disciplinelor de cultură generală să fie redusă, iar a celor de specialitate mai mare. Stagiile de practică, de asemenea, este normal să fie mai mari, dar nu egale cu cele de la liceele tehnologice. În acest context, prin planurile cadru propuse se diminuează și mai mult săptămânile alocate teoriei (2 săptămâni la clasele a IX-a și 3 săptămâni la clasele a X-a și a XI-a). Este o mare nedreptate ce se propune liceelor economice (excepție varianta 1 pentru clasele IX-XI și varianta 2).

Consultați statisticile din ultimii 10 ani, spre exemplu, din baza de date a ministerului și constatați procentele de promovabilitate la Bacalaureat (peste 90%), procentul elevilor care au ales geografia ca probă de bacalaureat la alegere (peste 80% din total absolvenți) cu rezultate foarte bune. Elevii și părinții doresc păstrarea geografiei, la alegere cu alte discipline, ca probă de bacalaureat, atât la liceele teoretice și vocaționale cât și la liceele economice, dovadă memoriile și listele cu semnături din anii trecuți, care sunt la Ministerul de resort. Pentru clasa terminală a ciclului liceal, disciplina geografie ar trebui să aibă o poziție privilegiată, deoarece oferă o bază informațională referitoare la țara noastră în contextul UE și al Europei, iar competențele formate sunt utile integrării europene a absolvenților învățământului preuniversitar. Ținând cont că elevii din liceele tehnologice provin, în general, din familii paupere (părinții nu au un nivel de educație foarte ridicat și nici venituri importante care să susțină accesul la un nivel superior de educație (universitațe), dar care, în actualul context european, vor prezenta o mare mobilitate la nivelul UE (lucrători comerciali, bucătari, cofetari, ospătari, lucrători pe mașini CNC, lucrători in domeniul turismului etc.), considerăm că geografia studiată la liceu poate ajuta acești elevi să înțeleagă aceste informații, să gândească critic, să cerceteze, să facă deosebirea între un „fake news” și o știre adevărată, adică să știe să se adapteze la schimbările foarte rapide ale vieții din lumea contemporană. Pentru învățământul profesional, considerăm oportună varianta 1. Nu apărăm Geografia, în detrimentul altor discipline școlare, fiecare are importanța ei în formarea profilului absolventului focalizat pe filiere, profiluri și specializări, dar prin diminuarea ei se ,,lovește’’ atât într-un pilon identitar cât și în valorizarea elementelor interculturale bazate pe respect, toleranță și diversitate”, se arată în memorial trimis către MEC.

Ce vor să propună profesorii sibieni

Profesorii de geografie și membrii Societății de Geografie, Filiala Sibiu, au compus și o  serie de propuneri pe care le consideră “pe deplin justificate pentru elaborarea variantelor finale de planuri cadru, care să servească societății românești în ansamblul său, principiilor și valorilor democratice asumate”.

„Corecții la varianta pentru liceele vocaționale, profilurile muzică, coregrafie, arta actorului, arte plastice, design - clasa a X-a 1 oră (TC), clasa a XI-a 1 oră (TC), ținând cont de faptul că, în primul rând, clasa a X-a face parte din învățământul obligatoriu și doar geografia este eliminată ca disciplină din curricula acestui tip de învățământ, iar, în al doilea rând, la clasa a XI-a este singura disciplină eliminată din aria curriculară ”Om și societate”, în această zonă fiind toate disciplinele ce pot fi selectate la examenul de Bacalaureat. Varianta 1 pentru liceele tehnologice cu amendamentul pentru liceele economice, profil servicii astfel: Clasa a  XI-a,  socio-umane 2 ore (TC), geografie 1 oră (TC). Clasa a  XII-a,  geografie 2 ore (TC), socio-umane 1 oră (TC).Varianta 1 pentru învățământul professional.Redimensionarea orelor de teorie prin renunțarea la creșterea săptămânilor de practică. Obs. Este injust ca numărul săptămânilor de practică din clasa a IX-a, liceu tehnologic, să fie egal cu cel al săptămânilor de practică din clasa a IX-a, învățământ profesional. Această redimensionare este valabilă și în cazul claselor a X-a și a XI-a, licee tehnologice”, sunt măsurile propuse de specialiștii sibieni.

 

 

 

 

comentarii
4 comentarii

In prezent geografia se invata de pe internet,sau multi pleaca in excursii ,in tara sau strainatate si o invata practic si nu abstract cum s a facut pana nu demult.Profesorii de geografie sau de alte discipline, care si reduc numarul de ore sau ale caror ore dispar definitiv din programa,chiar daca sunt titulari ,se pot angaja cu succes la companiile din zona industriala,aducand plus valoare reala si nu asteptand salariul lunar foarte consistent in raport cu munca depusa.
Teo
27.01.2021 07:50
A găsi informaţie pe internet nu înseamnă a învăţa. Ca să călătoreşti, trebuie deja să şti ce şi unde să vezi. După gândirea unora, toţi trebuie trimişi la şaibă, nu mai avem nevoie de cei ce citesc şi învaţă pe alţii. Neomarxismul devine marxism-leninism în cea mai pură formă. Asta se întâmplă dacă nu înveţi nimic.
Geograf
27.01.2021 08:22
Domnilor, să fim bine, foarte bine înțeleși, am predat istoria mulți ani în școala românească, dar niciodată, niciodată nu mi-am putut imagina că această disciplină, cunoștințele ei pot fi ocolite la materia pe care o predam! Încă de la începuturile carierei mi-am formulat o lozincă ce nu poate fi agasată de orice „intelectual” al zilelor noastre: Istorie, Biologie, Muzică, Fizică, Chimie, chiar Sport etc., nu pot exista fără Geografie. Vă rog să evaluați singur umările acestor aberații ce se pregătesc acum acestei, acestor materii de frunte din curicullum ...
Sbarcea Nicolae
27.01.2021 14:28
Ma scuzati dar---- noii sarlatani care vor sa introduca lectii de sex si de rasturnare a legilor Lui Dumnezeu -- sunt scuzati de autoritati ca nu sunt bani pentru acesti invatatori -ANORMALI- atunci sau gandit sa diminueze orele de Geografie ca sa aive bani de -PROSTOLOGIE- Romani trezitiva si votati un presedinte ( FIINDCA CEL ACTUAL nui pasa de copii patriei si de viitorul lor si alti ca el in conducere nu au copii-- Votati un Putin adica NORMALITATEA .
27.01.2021 19:29
Din aceeasi categorie
Electrica Furnizare

publicare anunturi

Somarest

Q-House

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia