Continental
Tribuna
La aniversare...
La aniversare...
Pregătirile pentru aniversarea a 50 de ani, vârsta rotundă şi frumoasă a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, au intrat în linie dreaptă. La îndemnul conducerii Universităţii, TRIBUNA va publica în serial, în zilele următoare, impresii, amintiri, opinii împărtăşite de actuali sau foşti profesori, de colaboratori şi prieteni ai instituţiei de învăţământ sibiene, aceste gânduri având menirea de a creiona mai veridic, mai sugestiv trecutul, dar şi prezentul U.L.B.S.

Mesaj
Adresat membrilor comunităţii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
La jumătatea de veac de existenţă


Împlinirea unei jumătăţi de secol de la înfiinţarea la Sibiu a Facultăţii de Istorie ca secţie a Universităţii din Cluj-Napoca, moment de referinţă al genezei Universităţii „Lucian Blaga”, reprezintă pentru noi, membrii comunităţii academice militare sibiene, un prilej prielnic pentru a ne exprima aprecierea pentru toţi cei care, de-a lungul timpului, prin contribuţii remarcabile, au transformat prestigioasa instituţie sibiană într-un edificiu al excelenţei universitare româneşti.
Această apreciere nu este una de circumstanţă, ci ea se fundamentează pe rezultatele obţinute de Universitatea „Lucian Blaga” întru împlinirea misiunii sociale şi instituţionale asumată. Adaptarea continuă a programelor de studii la cerinţele actuale ale societăţii facilitează integrarea absolvenţilor în mediul economic local, nu puţine fiind companiile care, recunoscând valoarea acestei instituţii, îşi recrutează viitorii specialişti încă de pe băncile universităţii sibiene.
Dincolo de proximitatea geografică, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu sunt două instituţii de învăţământ superior care au înţeles că dezvoltarea unui parteneriat strategic reprezintă calea promovării calităţii în educaţie şi în cercetarea ştiinţifică, respectiv a recunoaşterii prestigiului la nivel naţional şi internaţional. De fapt, parteneriatul actual este rezultatul transpunerii în practică a viziunilor asemănătoare ale unor oameni care, în diferite etape ale dezvoltării lor profesionale, au reuşit să armonizeze eforturile unor echipe instituţionale capabile să finalizeze proiectele comune asumate, a unor echipe care dăinuie şi astăzi graţie colaborărilor fireşti şi constructive.
Se cuvine să apreciem contribuţia întemeietoare a domnilor prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi Pop şi prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean care, în timpul mandatelor de rector al ULBS, au susţinut primii paşi ai AFT-ului, o tânără instituţie de învăţământ superior militar, dar cu vechi tradiţii ostăşeşti, care prin domnul gl.mr.prof.univ.dr. Gheorghe Nicolae Uscoi, rector în  perioada 2001-2005, a înţeles că învăţământul militar nu se poate dezvolta izolat de cel civil.
Ulterior, colaborările au fost intensificate şi diversificate de noi echipe manageriale. Mărturie sunt manifestările cultural-ştiinţifice şi artistice precum
Noaptea cercetătorilor, Cursul Festiv Gaudeamus, Deschiderea oficială a anului universitar în Piaţa Mare a Sibiului, evenimente care au menirea de a reactiva energia tinereţii în vechiul burg de pe malul Cibinului şi de a adânci sentimentul de apartenenţă la comunitatea locală al tinerilor care studiază în Sibiu.
Împreună cu domnul prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea, actualul rector al Universităţii „Lucian Blaga”, vom continua să identificăm oportunităţi de colaborare,
în care să aducem la un loc cât mai mulţi membri ai comunităţilor universitare pentru consolidarea platformei civice locale. Ne inspirăm unii pe alţii şi progresăm împreună, reuşind să construim, la Sibiu, în mediul civil şi militar, premisele unui învăţământ universitar modern centrat pe student.
Stimaţi membri ai Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la ceas aniversar,
vă felicităm pentru realizările dumneavoastră şi vă asigurăm că vă vom fi alături şi în viitor. Vă urăm să aveţi mulţi ani cu tot atâtea reuşite, bazate pe atuurile competitive ale universităţii, pe profesionalismul personalului didactic şi de cercetare şi pe calitatea studenţilor dumneavoastră!
La mulţi ani!
SEMPER UNA!

Comandantul (rectorul) Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” Sibiu
General de brigadă, prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia