Tribuna
PNL
Klaus Iohannis: „Guvernarea actuală a mers pe contrasens faţă de aşteptările societăţii româneşti”
Klaus Iohannis: „Guvernarea actuală a mers pe contrasens faţă de aşteptările societăţii româneşti”
Industria IT&C reprezintă 6% din produsul intern brut al Ro­mâniei, în condiţiile în care agri­cultura reprezintă 4,2% din PIB. Cu toate acestea, 29% dintre românii cu vârsta între 16 şi 74 de ani nu au competenţe digitale de bază. Media Uniunii Europene este de 54%. În Estonia, serviciile publice sunt digitalizate în proporţie de 99%. România face primii paşi.

 

Preşedintele Klaus Iohannis a în­ţeles dezechilibrul major din a­ceste date şi a oferit Înaltul Patronaj al Preşedinţiei României proiectu­lui Romania Tech Nation. Aceasta este o iniţiativă privată, promovată de Consiliul National al Intre­prinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania. "Avem, din păcate, cea mai scăzută performanţă din Uniu­nea Europeană în privinţa servi­ciilor publice digitale, deşi au trecut două decenii de când informati­za­rea administraţiei a fost declarată prioritate guvernamentală. Vă aflaţi aici numeroşi reprezentanţi ai me­diului de afaceri şi foarte mulţi tineri implicaţi direct, în diferite forme, în inovare şi în cercetare. Cunosc va­loarea muncii şi a ideilor dumnea­voastră şi ştiu că dumneavoastră sunteţi motorul dezvoltării Româ­niei ca naţiune digitală. Tocmai de aceea, mă aştept ca sprijinirea sectorului digital din România să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărei guvernări", a spus preşedintele Iohannis, la deschiderea proiectului.

 

"Într-o Românie normală, inovarea tehnologică trebuie privită ca un vârf de lance în dezvoltarea economiei"

 

Iohannis a criticat Guvernul PSD, care a neglijat permanent în ultimii ani inovarea tehnologică. "Din păcate, guvernanţii din ultimii ani au avut ca prioritate zero acapa­rarea legii şi a instituţiilor, promo­varea imposturii şi asaltul asupra statului de drept, economiei de piaţă şi bunei guvernări. Într-o Românie normală, inovarea tehno­lo­gică trebuie privită ca un vârf de lance în dezvoltarea economiei şi a societăţii, atât prin liderii consa­craţi, cât şi prin companiile intrate recent pe piaţă. Transformarea di­gi­tală a statului nu este doar despre digitalizare, ci despre transforma­rea profundă a funcţionării institu­ţiilor prin eficienţă, integritate şi transparenţă. În toate aceste pri­vinţe, guvernarea actuală a mers pe contrasens faţă de aşteptările societăţii româneşti, arătând că este o guvernare paralelă cu ne­voile de modernizare ale unei so­cietăţi de tip european, în secolul XXI", a mai spus preşedintele.

 

"Ar fi cazul ca orice guvern care va veni sper că de săptămâna viitoare să înţeleagă aceste lucruri"

 

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat speranţa că de săp­tămâna viitoare România va avea un nou guvern. "Dacă avem acest sector care se dezvoltă fără ca sta­tul să se agite peste măsură, atun­ci ar fi cazul ca orice guvern care va veni sper că de săptămâna viitoare să înţeleagă aceste lucruri şi să înţeleagă nu numai că nu trebuie să reducem încurajarea spre sector, ci trebuie să-l dezvol­tăm. Păre­rea mea este că aici s-a greşit pro­fund tot din partea sta­tului, fiindcă acest sector care se dezvoltă sen­zaţional nu a fost corelat cu insti­tuţiile statului. Nu este nici timpul, nici locul pentru a dezvolta aceas­tă chestiune. Dar este pur şi simplu păcat să ai un sector ex­trem de perfor­mant şi să nu-l foloseşti mi se pare o irosire a u­nei şanse şi cred că de aici tre­buie să vină şi următoarele mă­suri de încura­jare care, evident, vor duce şi la mai multe oportu­nităţi de afaceri în acest dome­niu", a mai spus preşedintele.

 

Dereglementare, simplificare, digitalizare

 

PNL consideră că este abso­lut necesară o simplificare ma­sivă a aparatului administrativ prin reducerea numărului de minis­tere, a instituţiilor publice cen­trale şi locale, eliminarea a nu­meroase agenţii şi autorităţi inu­tile de la nivel central, precum şi desfiinţarea instituţiilor decon­cen­trate de la nivel local etc. De asemenea, trebuie simplificate actele şi regulile administrative, precum şi digitalizarea serviciilor publice. Acestea trebuie să fie o prioritate continuă a autorităţilor publice centrale şi locale, anunţă liberalii. Partidul Naţional Liberal consideră că este necesară cen­tralizarea electronică a informa­ţiilor deţinute de instituţiile publi­ce pentru a facilita procesele de prelucrare a datelor, a îmbunătăţi şi simplifica accesul cetăţenilor la serviciile publice.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
qhouse sibiu

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia